Facebook

Instagram

Förnybara drop-in-bränslen vinst för både massaindustrin och klimatet


2020-10-13

Bild: Unsplash

Värdefulla drop-in-bränslen, som blandas i fossila drivmedel, kan produceras kostnadseffektivt av restprodukter från massaindustrin och möta den ökande efterfrågan på hållbara drivmedel.

Efterfrågan på förnybara drop-in-bränslen väntas öka. Den drivs av reduktionsplikten, som innebär att leverantörer av bensin och diesel måste blanda in en allt högre andel biodrivmedel i sina produkter. Bränslebytet är en viktig åtgärd för att nå Sveriges klimatmål om 70 procent minskade klimatutsläpp från inrikes transporter till 2030.


Både klimat- och affärsnytta
Ny forskning
visar att tekniken att förädla biprodukter från tillverkningen av pappersmassa till drop-in-bränslen är ett kostnadseffektivt sätt öka tillgången på drivmedel med god klimatsprestanda och minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.

Tekniken skapar också affärsnytta för massaindustrin. De bruk som breddar sin produktportfölj med drop-in-bränslen kan både öka sin massaproduktion och få lägre totalkostnader, samtidigt som de förser marknaden med ett värdefullt drivmedel.

Resultaten presenteras i forskningsrapporten Drop-in fuels from black liquor part streams – bridging the gap between short- and long-term technology tracks.

– Drop-in-bränslen är strategiskt intressanta för att minska transportsektorns klimatutsläpp, ett värdefullt alternativ medan vi arbetar för ett större systemskifte, säger projektledaren Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet och vice föreståndare för forskningsmiljön Bio4Energy.


Två tekniska huvudspår
I massabruket blir halva trädet pappersmassa. Resten blir svartlut – en restprodukt som förbränns i en sodapanna. När pannan nått sitt kapacitetstak väntar ofta en miljardinvestering. Men den kan subventioneras om en del av svartlutströmmen i stället förädlas till fossilfritt drop-in-bränsle.

Forskargruppen har studerat två tekniska huvudspår för drivmedelstillverkning; ligninseparation och svartlutsförgasning.

Ligninseparation innebär att ligninet - som binder ihop fibrerna i veden - separeras från svartluten, efterbehandlas till vätska och vätgasbehandlas till diesel och bensin.

Svartlutsförgasning är en process där svartluten förgasas, följt av syntes först till metanol och sedan till bensin via MTG (methanol-to-gasoline).


Konkurrenskraftig teknik och Ekonomiska vinster
För första gången har nu de två teknikspårens ekonomiska konkurrenskraft prövats och jämförts.

Produktionskostnaderna blir cirka 80 EUR/MWh (ca 7-8 SEK/l), vilket är likvärdigt med eller till och med bättre än den ekonomiska prestandan för jämförbara drivmedel från skogsrester.

– Båda teknikspåren har starka synergieffekter för massabruken och är därför attraktiva alternativ för bruk vars kapacitet idag begränsas av sodapannans storlek. De kan både öka sin kapacitet och bredda sin produktportfölj, säger Elisabeth Wetterlund.Synergieffekten kan användas för att minska produktionskostnaderna för drivmedlen med upp till 23 procent. Allokeras den i stället till massaproduktionen kan bruttomarginalen för den ökade produktionsvolymen öka med 35 till 70 procent.

Förutsättningarna i tre olika typer av massabruk med olika energisituation har vägts in i beräkningarna. Den största synergieffekten uppnås i moderna massabruk med ett energiöverskott som annars används för att producera el.


Efterlyser nyckelaktörer
För att fullt ut frigöra vinsterna med bränsletillverkning i massaindustrin behöver globala nyckelaktörer från hela värdekedjan samarbeta, menar forskargruppen.

– Jag ser framför mig att någon aktör tar på sig rollen som facilitator för att bygga en konstellation som kan skapa fungerande affärsmodeller och föra massabrukens nya produkt till marknaden, säger Elisabeth Wetterlund.Källa: Chalmers Industriteknik


Skriv ut

Stora Enso och Pulpex samarbetar för industriell produktion av fiberbaserade flaskor

Stora Enso och förpackningsteknikföretaget Pulpex ingår samarbete för att industrialisera produktionen av miljövänliga pappersflaskor och -behållare av trä...

Läs mer
Somas 550


Förpackningar för alla sinnen när studenter tävlar i PIDA

Hur skapar man en förpackning som inte bara är funktionell och visuellt attraktivt utan...

Läs mer
PSM 550
Visionsbild över SCAs framtida containerhamn (bilden är en illustration).

Peab bygger ny containerhamn till SCA i Sundsvall

Peab har fått uppdraget att bygga en ny containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen i...

Läs mer
Duroclasercoating 550
Visionsbild över Metsä Fibres nya bioproduktanläggning i Kemi, Finland (bilden är en illustration).

Nytt steg i historiskt stor investering i skogsindustrin

Metsä Fibre, en del av Metsä Group, bygger just nu en ny bioproduktanläggning i...

Läs mer
Clean combustion


Sverige första anläggning som gör LBG av vatten från massa- och pappersbruk har öppnat

En banbrytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, är resultatet av ett partnerskap...

Läs mer
Idcon550
Närheten till Köpmanholmens hamn innebär ett gynnsamt läge för den nya etableringen.

Unik biobaserad industri etableras i Köpmanholmen

Nytt företag inom bioteknik etableras i Köpmanholmen, söder om Örnskö...

Läs mer
Hexagon

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med 50 euro per ton i Europa. Det nya priset...

Läs mer
Kvarnsveden, massa- och pappersbruk i Sverige.

Stora Enso stänger bruk – över 1000 personer varslas

Stora Enso kommer att inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda vid bruken i...

Läs mer
Södra Cells bruk i Mönsterås.

Valmet levererar ny indunstningsanläggning till Södra Cells bruk i Mönsterås

Valmet kommer att leverera en ny indunstningslinje till Södra Cells bruk i Mönsterå...

Läs mer

Arctic Paper avtalar om ny femårig finansiering

Arctic Paper har under det första kvartalet 2021 refinansierat pappersverksamheten. Det...

Läs mer
Essitys produktionsanläggning för tissue i Lilla Edet.

Essity börjar testa biogas för att göra tillverkningsprocessen fossilfri

Gasum gjorde den första leveransen av flytande biogas (LBG) till sin kund Essity den 22 mars....

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se