Facebook

Instagram

Atlas Copco Compressor levererar tryckluften till Sveriges största bioraffinaderi


2021-08-24

SunPines fabrik.
Bild: SunPine
SunPines fabrik.

Produkter från SunPine.
Bild: SunPine

Produkter från SunPine.När den globala efterfrågan på förnybara bränslen ökar så befinner sig det svenska bioraffinaderiet SunPine i framkant. Företaget är en världsledande leverantör av talldiesel, en förnybar produkt från skogen som reducerar de fossila koldioxidutsläppen från det svenska transportsystemet. Under 2021 och framåt räknar företaget med att den råvara som levereras till Preems raffinaderier ska bidra till en minskning av utsläppen från trafiken med närmare 500.000 ton, en siffra som motsvarar cirka 300.000 dieselbilar. Atlas Copcos syfte är att leverera innovativ och energieffektiv teknik till kunder som skapar hållbara lösningar för framtiden och det är med stolthet som vi kan säga att de pneumatiska don och ventiler som styr SunPines fabrik regleras med hjälp av tryckluft från Atlas Copco Compressor.

SunPines (och talldieselns) historia börjar egentligen på de stora sulfatmassabruken där skogsråvara av barrträ används för att producera den massa som går vidare till pappers- och kartongbruken. Vid framställningen av massa kokas veden i en blandning av vatten och kemikalier som separerar träfibrerna från andra ämnen som finns i veden. När koket är klart skickas den förbrukade kokvätskan till kemikalieåtervinningen där de kådämnen som veden utsöndrat tillvaratas och förädlas till råtallolja, en råvara som i sig inte har några klimatpåverkande utsläpp. Traditionellt sett har råtallolja använts som bränsle i massabrukens pannor, men med dagens teknik skulle sådan förbränning vara ett slöseri med naturens resurser. Den klimatneutrala talloljan kan nämligen förädlas och separeras i olika beståndsdelar som bidrar till att reducera användningen av fossila bränslen inom olika branscher.

Petroleum- och biodrivmedelsföretaget Preem äger idag 25 procent av SunPine och de kan tack vare den råtalldiesel som raffineras av SunPine minska mängden fossila ämnen i den fordonsdiesel som säljs på mackar runtom i Sverige. Preem Evolution Diesel innehåller 21 procent processad råtalldiesel, en andel som ska öka under de kommande åren. Sveriges regering har lagt fram ett förslag som innebär att reduktionsplikten ökar successivt fram till år 2030 då 66 procent av den diesel som används ska vara fossilfri. Detta förutsätter att utvecklingen av biobränslen går framåt och att bioraffinaderier som SunPine på ett effektivt sätt återvinner och förädlar restprodukter från svenska och utländska massabruk.


Tryckluft från Atlas Copco inbyggd i en smart container från ITSAB
SunPines raffinaderi på Haraholmen är i drift 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Samtliga reglerdon och ventiler styrs med hjälp av tryckluft, som även används för att tömma lastbilar som levererar tallolja och för att blåsa rent olika typer av utrymmen. Fabriken är därför helt beroende av en stabil och energieffektiv tryckluftsförsörjning. När den första delen av raffinaderiet byggdes 2009 installerades en kompressor från Atlas Copco. Placeringen blev dock inte helt optimal och effektiviteten påverkades negativt av att kompressorrummet inte ventilerades ordentligt.

I samband med att den andra delen av fabriken byggdes ville företaget komma till rätta med detta och under 2020 nappade man på ett förslag från Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB: en välventilerad containerlösning med placering på marken mellan de två raffinaderistativen. Valet föll på en standard 40-fotscontainer där ITSAB höjt taket för bättre ventilation. Kompressorn är en oljesmord GA90VSD+, en mycket energieffektiv skruvkompressor med varvtalsstyrning (VSD) för att klara ett varierande luftbehov. En äldre modell med varvtalsstyrning står i samma container, men används endast som redundans. Kopplingarna inuti containern har gjorts med AIRnet, ett hållbart rörsystem i aluminium från Atlas Copco som är enkelt att montera och modifiera


Kvävgas on-site kan vara ett nästa steg
I containern finns även plats för att sätta in en egen kvävgasgenerator. SunPine köper idag den kvävgas som behövs i produktionen (blanketing) på tank från ett av de stora gasbolagen. En sådan lösning är bra, men kan vara onödigt dyr eftersom totalkostnaden inkluderar inte bara gasen utan också transporter och tankhyra. Med en tank på gården följer också de risker som är förknippade med hantering av flytande kvävgas. Ett nästa steg för SunPine är därför att tillsammans med ITSAB utvärdera vilka besparingar som kan göras genom att producera kvävgas on-site med en egen kvävgasgenerator.

Genom att koppla upp kompressorerna mot Atlas Copcos fjärrövervakningssystem SMARTLINK får SunPine tidiga varningar och felmeddelanden om fel och brister som måste åtgärdas för att undvika driftstopp och produktionsbortfall. Informationen går också till ITSAB som snabbt kan vara på plats om en serviceinsats är nödvändig.


Källa: Atlas Copco

Tipsa en vän     Skriv ut

INGO har öppnat en ny automatstation i Åkersberga

Stationen ligger nordost om Stockholm vid infarten till Åkersberga med adressen Korsgä...

Läs mer
Telfa
Ocean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.

Lovande resultat från fallstudie om elektrifiering av en olje- och gasplattform med vågkraft

Offshore olje- och gasplattformar kräver konstant strömförsörjning och att...

Läs mer
Idcon550

Preem satsar på elektrifiering av tunga vägtransporter

Kristoffer Ahlén, Pris- och produktchef på Preem.

Som ett led i Preems förnybara omställning och strategin att erbjuda fler miljö...

Läs mer
Hexagon
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Fondspararna säljer råvaror
efter oljeprisfall

I juli köpte fondspararna globalfonder, samtidigt som råvarufonder såldes av...

Läs mer

Preem köper depå i Norrköping för mellanlagring av förnybara råvaror

Som ett led i Preems affärsstrategi att ställa om har Preem köpt en 120 000 m3...

Läs mer
Innovationen GreenAll kan nyttjas bland annat vid oljeläckage i vatten, inom transportsektorn samt gruv- och anläggningsindustrin.

Rottneros stöttar grön innovation från Biosorbe

I början av hösten lanserades GreenAll, en biobaserad absorbent som suger upp olja och...

Läs mer
SAS aircraft Neo.

SAS, Vattenfall, Shell och LanzaTech ska undersöka möjligheten att producera hållbart flygbränsle

Vattenfall, SAS, Shell and LanzaTech ska undersöka möjligheten för världens...

Läs mer
Rolande biogas.

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande

Scandinavian Biogas har utvidgat avtalet med holländska gasdistributören Rolande om...

Läs mer
<span><span>Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle.</span></span>

Pyrocell har startat sin produktion

Nu är produktionen igång på Pyrocells banbrytande anläggning i Gävle. I...

Läs mer
SunPines fabrik.

Atlas Copco Compressor levererar tryckluften till Sveriges största bioraffinaderi

När den globala efterfrågan på förnybara bränslen ökar så...

Läs mer


Mest lästaHeidenhain

BK Services


Antiphon

pdat Elmia

Laser components

solidmakarna


JJgruppen
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se