Facebook

Instagram

Maskininlärningsprojekt på ESS stärker svensk industri


2021-04-09

Bild: Julia Öberg

<span><span><span><span>Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS).</span></span></span></span>
Bild: Perry Nordeng/ESS
Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS).

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som är under uppbyggnad i Lund, kommer att ha Sveriges mest komplexa styrsystem och använder maskininlärning för att optimera driftsäkerheten. Genom flera samarbeten med svenska industri- och teknikföretag inom maskininlärning och AI bidrar ESS samtidigt till digitalisering och teknikutveckling inom industrin.

Den acceleratorbaserade forskningsanläggningen ESS styrs precis som industriella anläggningar av ett avancerat styrsystem som kontrollerar och hanterar alla anläggningens olika delar och säkerställer driften. ESS integrerade styrsystem har 1,6 miljoner kontrollpunkter som kommer att övervaka 100.000 olika enheter i ett stort antal mer eller mindre avancerade system. Maskininlärning gör det möjligt för komplexa system att automatiskt lära sig utav erfarenhet istället för att behöva programmeras och är ett viktigt verktyg för att uppnå anläggningens högt ställda tillgänglighetsmål och förebygga driftstopp.

– Vi är övertygade om att AI, och i synnerhet maskininlärning, kommer att förändra hur Big Science-anläggningar och industriella processer drivs framöver, säger Karin Rathsman, acceleratorfysiker och projektledare för maskininlärningsprojektet på ESS.

Som storskalig forskningsanläggning verkar ESS i en öppen forskningsmiljö med öppna data, så samarbeten med industrin för att utveckla och implementera nya maskininlärningsmodeller är ett naturligt steg. Industriella styrsystem är än så länge mindre komplexa och har betydligt färre kontrollpunkter än ESS, men den pågående digitaliseringen och automatiseringen inom industrin medför att dess styrsystem blir allt mer avancerade och kommer att närma sig ESS nivåer inom de närmaste åren.

Därför ökar behovet av maskininlärning även inom industrin på vägen mot framtidens autonoma fabriker. En maskininlärningsmodell kan aldrig fungera bättre än de data den tränas på, och därför behöver industrin tillgång till högkvalitativa systemdata. ESS kommer att producera stora mängder styrsystemsdata som kan användas för att driva utveckling inom AI och maskininlärning, till gagn för industri och akademi.

I en nyligen avslutad pilotstudie har ESS tillsammans med Lunds universitet, Big Science Sweden och teknikföretaget GoalArt undersökt hur data från anläggningens styrsystem kan delas med externa parter för forskning och innovation inom maskininlärning. Pilotstudien koordinerades av Lunds universitet och finansierades av svenska innovationsmyndigheten Vinnova, det Wallenberg-finansierade forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems & Software) och Region Skåne.

Larmhantering spelar en nyckelroll i alla avancerade styrsystem, såväl i storskaliga forskningsanläggningar som i industrin, och därför fokuserade förstudien på larmdata. Industriföretagen ABB, Perstorp, Tetra Pak och Hitachi samt tyska Big Science-anläggningen DESY ingick i pilotstudiens referensgrupp och bekräftade värdet av att kunna ta del av data från ESS styrsystem för maskininlärning.

– Vi konstaterar i slutrapporten att ESS genom att dela data kan fungera som en katalysator för Industri 4.0 digitalisering, både inom industrin och i andra forskningsanläggningar, säger Per Runeson, professor i Datavetenskap på Lunds universitet och projektkoordinator.
– Datadelning fyller funktionen att dela kunskap - och vår pilotstudie visar att ESS kan vara ett föredöme och dela data som är relevant för industrin.

I ett annat maskininlärningsprojekt finansierat av Vinnova har ESS samarbetat med teknikföretaget DVel för att utveckla maskininlärningsmodeller som kan förutsäga problem under drift, innan komponenter går sönder eller processen stannar  - och implementera dessa algoritmer i styrsystemet. Samarbetet är ett led i utvecklingen mot ett ökat utbyte mellan ESS och industrin. 

– Kunskapsöverföring från ESS och andra forskningsanläggningar har en mycket stor betydelse för teknikutveckling och digitalisering inom svensk och europeisk industri, säger Anna Hall, Director Big Science Sweden.
– Samarbetsprojekten inom maskininlärning är ett exempel på hur ESS bidrar till innovation och ökad konkurrenskraft för såväl SMEs som stora företag.Källa: ESS


Skriv utBilden är ett kollage.

Epiroc och partners samarbetar i nytt EU-projekt för koldioxidneutral hållbar gruvdrift

Epiroc har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet.  Projektet, som lö...

Läs mer
Sis

Industrin fortsätter vara den primära drivkraften

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Återhämtningen i ekonomin i spåren av Coronakrisen har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln. När ekonomierna väl...

Läs mer
Kyocera
Rickard Sjögren, doktorand på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att vi förstår begränsningarna i alla delar av kedjan. Rickard Sjögren har utforskat gränssnittet...

Läs mer
Kapab


Stora Enso och Pulpex samarbetar för industriell produktion av fiberbaserade flaskor

Stora Enso och förpackningsteknikföretaget Pulpex ingår samarbete för att industrialisera produktionen av miljövänliga pappersflaskor och -behållare av trä...

Läs mer
Fridman 550
En av Aurora Field Innovations grundare, Daniel Backman, i gruvschakt.

Aurora Field Innovations lyfter industrin med 3D

Aurora Field Innovations AB (AFI) i Gällivare bedriver 3D-skanning av olika utrymmen inom industrin. Det kan vara både i byggnader och gruvschakt men också andra svårtillgä...

Läs mer
Hexagon


SPM Instrument UK får stororder på utrustning för tillståndskontroll från Severn Trent Water

Det brittiska allmännyttiga företaget Severn Trent Water har beställt trettioåtta Leonova Emerald handinstrument och mer än tusen stötpulsadaptrar för att ö...

Läs mer
Gloab550
Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM ‒ Innovations- och kemiindustrierna.

Industrins arbetsgivare: sociala pelaren krockar med svensk modell

”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas...

Läs mer
JM Indutech
Det går bra för Rottne Industri i Kanada. Orderingången växer stadigt och nu byggs ett nytt &Aring;F-nät upp i landet.

Rottne Industri gör ny storsatsning i Kanada – rejäl orderingång pekar mot tydlig ”Rottne–boom”

Tre nya återförsäljare, tre nya servicelämnare och en stadigt växande orderingång på nya skogsmaskiner. Rottne Industri växer sig allt starkare i...

Läs mer
Idcon550
Kol- och stålgemenskapens gamla flagga viks ihop under överinseende av Romano Prodi och Enrico Gibellieri den 23 juli 2002, när gemenskapen upphörde efter 50 år.

Ny historisk rapport om Sveriges och Finlands medverkan i europeisk stålforskning

Lagom till Europadagen den 9 maj ger Jernkontorets bergshistoriska utskott ut en unik och detaljerad dokumentation av svenskt och finländskt deltagande i europeisk stålforskning under sju...

Läs mer
Stokvis

”Flaggskeppsfabriken digital” – ett industriprojekt om digitaliseringens möjligheter

Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...

Läs mer
Thomas Concrete Groups forsknings- och utvecklingschef, Ingemar Löfgren, demonstrerar den betongfilterpress som för första gången någonsin använts i Sverige i samband med att man provade fram rätt recept för den klimatförbättrade betongen

Unikt lab med hög kompetens hjälper kunder över världen

C-lab i Göteborg är företagets centra för forskning, utveckling, teknisk rådgivning och laboratorieprovning, där bolagets experter dagligen arbetar med att...

Läs mer


MQ MARQET automatiserar nytt lager med Schenker Logistics

Schenker Logistics och MQ MARQET har kommit överens om att Schenker tar över driften av MQ MARQETs lagerhantering av vilken den större delen kommer att automatiseras i Schenker...

Läs mer
Simulatorprov - en viktig del för utveckling av Gripensystemet.

Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen

Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta framtida utveckling av Gripensystemet. Ordern avser verksamhet mellan den 1 april 2021 och 31...

Läs mer

Grön energi mer än halverar CO2-utsläppen


Lesjöforsföretagen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmålen, där lägre koldioxidutsläpp är ett fokusområde. Velleuer i Tyskland är ett bra...

Läs mer


TYRI investerar ytterligare i sitt EMC-laboratorium:

”Nu kan vi göra alla tester själva i vårt eget hus”

TYRI, världsledande inom belysning för arbetsmaskiner, fortsätter att investera i framtiden när de nu investerar ytterligare 2 miljoner kronor för att kunna göra fler...

Läs mer


Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i Radziechowy-Wieprz i Polen. På grund av pandemisituationen i april 2020 avbröts denna investering....

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se