Facebook

Instagram

Möt Göteborg Stads samordningsgrupp för etableringen av batterifabriken


2022-05-17

Samordningsgruppen, från vänster till höger: Per Osvalds (Stadsbyggnadskontoret), Anna-Lena Johansson (Business Region Göteborg), Björn Gustafsson (Business Region Göteborg), Sebastian Bergvall (Göteborg Energi) och Hedvig Aspenberg (Göteborg Energi). I bild saknas Mattias Hedeberg (Fastighetskontoret) och Joel Görsch (Business Region Göteborg) som också är med i gruppen.
Bild: Jonatan Samsonowitz
Samordningsgruppen, från vänster till höger: Per Osvalds (Stadsbyggnadskontoret), Anna-Lena Johansson (Business Region Göteborg), Björn Gustafsson (Business Region Göteborg), Sebastian Bergvall (Göteborg Energi) och Hedvig Aspenberg (Göteborg Energi). I bild saknas Mattias Hedeberg (Fastighetskontoret) och Joel Görsch (Business Region Göteborg) som också är med i gruppen.

Sedan beslutet att Northvolts och Volvo Cars nya batterifabrik placeras i Göteborg så har det arbetats för fullt med att förverkliga planerna och arbetet fortsätter i samma takt fram till dess att fabriken sätts i drift 2026. Det finns ett brett engagemang bland Göteborgs Stads bolag och förvaltningar för att leverera på de överenskommelser som gjorts. En nytillsatt samordningsgrupp spelar en central roll i det arbetet.

Den nya gruppen är redan ett väl sammansvetsat gäng, fult medvetna om både utmaningar och tajt tidplan men helt överens om målbilden – en gigantisk batterifabrik, ett forskningscenter och tusentals nya jobb i regionen.

– Det finns gott om utmaningar både idag och framöver men vi har rätt folk på plats för att klara av det vi ställs inför på ett bra sätt. Lösningsfokus och handlingskraft är avgörande säger Björn Gustafsson från Business Region Göteborg som nyligen tillträtt i rollen som projektledare med ansvar för koordineringsfunktionen och sammankallande i den nya gruppen. Han fortsätter:

– Projektet omfattar en byggrätt på cirka 350 000 kvm inom ett område på 55 hektar. Det motsvarar cirka 100 fotbollsplaner eller i omfattning nästan lika stort som Volvo Cars nuvarande anläggning. Till driften krävs stora mängder el och vatten och vi måste säkra logistik för både gods och människor.

Etableringen av den nya batterifabriken och forskningscentret stärker Göteborgs position som landets tillväxt- och innovationsmotor och intresset kring fordon och mobilitet ökar ytterligare. Det kommer skapas cirka 3000 direkta arbetstillfällen i batterifabriken och forskningscentret och ytterligare tusentals jobb hos underleverantörer eller sidoleverantörer i regionen.

Ett flertal bolag och förvaltningar i staden är engagerade i arbetet med att hitta lösningar inom olika områden som till exempel tekniskt vatten, dagvattenhantering, värme och kyla, elleveranser, vägar, kollektivtrafik, tillfälliga boenden och inte minst kompetensfrågan. I takt med att Northvolts och Volvo Cars joint venture i batterifabriken växer med egna anställda kommer fler personer att inkluderas i arbetet.

– Status just nu är att detaljplanen har varit ute på granskning och vi arbetar med de frågor som kommit in. Nästa steg är att ta fram ett underlag för hantering i byggnadsnämnden och så småningom i kommunfullmäktige. Så här långt har miljöfrågorna med koppling till hållbarhet varit i fokus, säger Björn Gustafsson.

I projektet har man haft täta kontakter med främst Skellefteå som har erfarenheter från Northvolts första etablering.

– Vi är tacksamma för erfarenhetsutbytet, vi kopierar gärna smarta lösningar och vill slippa upprepa eventuella missar. Kunskapsöverföring är centralt i projekt som detta och vi delar självklart gärna med oss av våra erfarenheter under tiden eller när vi rott detta i hamn.


Källa: Business Region Stockholm

Skriv utMoelven Valåsens industriområde.

Moelven bygger pelletsfabrik i Karlskoga

Moelven investerar 382 millioner kroner i ny pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion vid Moelven Valåsen i Karlskoga. Den innovativa pelletsfabriken planeras tas i drift...

Läs mer
Idcon550


ABB:s analysverktyg för reservdelar optimerar verksamheten för Vietnams ledande papperstillverkare

ABB har framgångsrikt tagit fram ett reservdels- och underhållsprogram för Saigon Paper, Vietnams ledande papperstillverkare, vilket gör det möjligt för företaget...

Läs mer
bk-services_550x300


Cinis Fertilizer beviljas bygglov för produktionsanläggning i Köpmanholmen

Cinis Fertilizer har beviljats bygglov för sin första produktionsanläggning i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Produktionsanläggningen ska producera 100...

Läs mer
LÅST PLATS 3 Svero
Jörgen Stjernkvist maskin träffades av ett stort granitblock, men glaset på framrutan räddade honom.

Scandinavian Stone, stenbrottet i Vånga, februari 2022:

Jörgens framruta rammas av ett stenblock på 10 ton

Jörgen Stjernkvist rensar ofta dynamitrännor och har bra koll på läget. Men alla kan ha otur – och en helt vanlig måndag på jobbet hade han det. Ett stort...

Läs mer
LÅST PLATS 4 Kyocera


Industrin minskar koldioxidutsläppen, elektriska drivlinor går i täten

Med tanke på det brådskande behovet av att begränsa klimatförändringens effekter hjälper ABB företagen att påskynda koldioxidminskningen genom att leverera...

Läs mer
nextpack
BillerudKorsnäs anläggning i Gävle ska förse Sandviken Energi med restvärme genom en 22 km lång ledning.

Spill från Gävle värmer Sandviken

I maj togs första spadtaget för att bygga samman Gävle och Sandviken med en fjärrvärmeledning. Satsningen, som har fått 210 miljoner kronor i stöd från...

Läs mer
Telfa
En av världens största hybridfärjor är Brittany Ferries E-flexer som kommer att trafikera mellan Portsmouth i Storbritannien och de franska hamnarna St Malo och Caen.

Wärtsilä och Stena bygger världens största hybridfartyg

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sitt hybridframdrivningssystem till tre nya RoPax-fartyg som för närvarande byggs för Stena RoRo, Europas största färjebolag....

Läs mer
holotech

Atlas Copco förvärvar en kinesisk tillverkare av industriella vakuumpumpar och system

Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva tillgångarna av Shandong Jinggong Pump Co,. Ltd. Företaget utvecklar och tillverkar vakuumpumpar med vätskering samt system som...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Docent Boel Ekergård är en nyckelpersonerna bakom Högskolan Västs satsning på forskning och utbildning inom hållbar elfordonsutveckling.

Hållbart systemskifte inom fordonsindustrin

Med rådande klimatomställning står fordonsindustrin inför ett omfattande systemskifte. För att klara omställningen till elektrifiering av fordonsflottan krävs...

Läs mer
svenska-eurovac


SSAB och Shape samarbetar kring fossilfritt stål för fordonstillämpningar

SSAB har ingått ett avtal med USA-baserade Shape Corp., en global direktleverantör av lätta karosskonstruktioner, om att leverera krockskyddssystem och karossdetaljer i fossilfritt...

Läs mer
Cadett
Södra Building Systems KL-träskiva CNC.

Rekordorder för Mared till skogskoncernen Södra: Växer och nyanställer

Ingenjörsfirman J. Mared i Huskvarna levererar en komplett anläggning för biproduktshantering till Södra. 
– Det här är ett mycket roligt och komplext projekt,...

Läs mer
Swedol


Carlsberg testlanserar biobaserad och helt återvinningsbar ölflaska

Carlsberg-koncernen kommer under sommaren att testlansera företagets första biobaserade och helt återvinningsbara ölflaska för utvalda intressenter på åtta...

Läs mer
automation24_550x300

Gruv- och mineralbranschen först med att uppgradera sin färdplan

Tisdagen den 21 juni presenterade Svemin gruv- och mineralbranschens uppgraderade klimatfärdplan. Det är den första av de 22 branscher som tagit fram färdplaner för fossilfri...

Läs mer
Hemomatik


Ruukki inviger ny linje för sandwichpaneler med mineralullskärna i Polen

Ruukki Construction har firat invigningen av en ny produktionslinje för sandwichpaneler i Oborniki, Polen. Investeringen på cirka 5 miljoner euro stöttar Ruukkis tillväxtstrategi...

Läs mer
thermion


Produktutveckling med plastkonstruktion som spetskompetens

Från att producera snusdosor en 10-dels sekund snabbare till att ta fram ett avancerat system för blodanalys. För att kunna möta kraven från dagens kunder krävs det...

Läs mer
filterteknik-sverige
Kemiindustrin är stark i Stenungsund.

Fortsatt finansiering för en grönare västsvensk processindustri

Klimatfrågan är avgörande och de relaterade samhällsutmaningarna många för processindustrin, som stod för en tredjedel av de koldioxidutsläppen i Västra...

Läs mer
Martinsson
Epirocs största lastare Scooptram ST18 med automation och batteri är del av ordern från Boliden.

Epiroc vinner stor gruvutrustningsorder i Sverige inklusive batteri- och automationslösningar

Epiroc har vunnit en stor order från Boliden för gruvutrustning, inklusive batteri- och automationslösningar, för användning vid några av bolagets gruvor i Sverige.

Läs mer
Robotmäklarna
Jonas Hagelqvist, vd IKEM (tv) och Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna (th).

Industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen

Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu...

Läs mer
Disab
Veitsiluoto sågverk.

Energiförsörjningen till sågverket och fjärrvärmetjänsterna fortsätter

Nevel och Stora Enso samarbetar för att säkerställa kontinuitet i energiinfrastrukturen vid Veitsiluoto sågverk.


Nevel och Stora Enso Veitsiluoto Oy har ingått ett avtal...

Läs mer
Hydrocut

LKAB får avslag av Mark- och miljööverdomstol i Kirunaärendet

Torsdagen 16 juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen att LKAB fått avslag på sitt överklagande av tidigare beslut i miljöprövningen av verksamheten i Kiruna.

Läs mer
Stokvis
T-7A Red Hawk.

Saab slutför första leveransfasen för skolflygplanet T-7A Red Hawk

Saab levererade nyligen den sista av fem bakkroppar till skolflygplanet T-7A Red Hawk till Boeing i USA inom ramen för en initial leveransfas. Saab har tidigare levererat ytterligare två...

Läs mer
svets och tillbehör
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Jonas Hagelqvist, vd IKEM.

Industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen

Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu...

Läs mer
KG Fridman


HYBRIT: Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i...

Läs mer
oem_automation_550


Sveaskog minskar avverkningsnivån

Sveaskog har beslutat om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Det är en medveten investering och satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar...

Läs mer
Invex
Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk.

Minskad stålproduktion i maj 2022

Under maj månad producerades totalt 393 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,6 procent mindre än i maj 2021.


Hittills under året har det producerats 2 027 tusen ton...

Läs mer
Kapab
Sinnika Sjunnesson, projektledare Euro Mine Expo.

Stort intresse för Euro Mine Expo 22 – fönstret för framtidens gruvdrift

När Euro Mine Expo 2022 öppnade den 14 juni i Skellefteå är det med den mest omfattande konferensen och den längsta listan sponsorer sedan starten 2008. Kön till...

Läs mer
mandalons_550


Nu möts internationell gruvindustri i Skellefteå

Det är ingen slump att Skellefteå är platsen för Euro Mine Expo. I snart 100 år har malmfyndigheter säkerställt arbetstillfällen för generationer av...

Läs mer
Endress


Nytt material kan ge fjärrstyrda läkemedel och elektroniska piller

Bioläkemedel tillverkas av levande celler och används för behandling av bland annat cancer och autoimmuna sjukdomar. En utmaning är att läkemedlen är mycket dyra att...

Läs mer
Hexagon


Ny forskning: Pappersfiber kan återvinnas 25 gånger

Ny forskning visar att pappersfiber går att återvinna med hög kvalitet 25 gånger. Det är mer än tre gånger så mycket som tidigare uppskattningar, och...

Läs mer
Lesjöfors


Starkt men avtagande affärsläge

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige minskar något under andra kvartalet i år från en hög nivå. Det är tredje kvartalet i rad som...

Läs mer
Ringdahl maskiner

Epiroc förvärvar tillverkare av bergborrmaskiner

Epiroc har tecknat avtal om att förvärva RNP México, en tillverkare av bergborrmaskiner och relaterade reservdelar.


RNP México har sitt säte i delstaten San Luis Potosi,...

Läs mer
lack-olle
Anders Johansson, industridoktorand produktionsteknik.

Anders utmanar traditionella sätt att utforma fabriker

Produkten och lönsamhet styr oftast utformningen av tillverkningssystem och fabriker. Men fabriken har ett större värde i samhället än att bara producera, anser Anders...

Läs mer
Anrikningsverk vid Kaunis Iron.

Malmens egen energi skapar reningsprocess

Att lyckas rena mineralisering från svavel på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt, kan vara skillnaden mellan att skapa en brytvärd malm eller låta...

Läs mer


Kemikalier på huden – forskare utvecklar ny metod för mäta exponering

I många yrken kommer personalen i kontakt med hälsofarliga kemikalier och löper risk att utveckla allergi och handeksem. I ett nytt projekt finansierat av AFA Försäkring ska...

Läs mer
Från vänster: Martin Lundstedt, Tomas Carlsson, John Kerry, Annika Strandhäll, Melker Jernberg and Martin Lindqvist.

Först i världen att leverera anläggningsmaskin av fossilfritt stål

Genom sitt arbete för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser blir Volvo Construction Equipment (Volvo CE) den första tillverkaren att leverera en anläggningsmaskin...

Läs mer
Handintensivt arbete innebär upprepade handrörelser i ett högt tempo och med kraft. Det förekommer i många branscher.

Så minskar du riskerna med handintensivt arbete

Många svenskar har ett arbete där de riskerar att få belastningsskador i händer och underarmar. Men det finns goda förutsättningar att minska riskerna. Prevent har nu...

Läs mer
Magnus Eriksson, CEO Echandia.

Echandia får order på militära fartyg till ett värde av 50 miljoner kronor

Echandia, en världsledande utvecklare av avancerade batterisystem för sjöfart och industri, har fått en första order på batterisystem inom det högspecialiserade...

Läs mer
DAF har byggt sin 10 000:e nya generationens DAF-lastbil.

Nya generationens DAF når milstolpen med 10 000 tillverkade lastbilar

DAF har byggt sin 10 000:e nya generationens DAF-lastbil. Eftersom den officiella produktionen av den nya generationens DAF-lastbilar av typ XF, XG och XG⁺ bara inleddes förra vintern...

Läs mer
Cementa i Slite.

Cementa och HeidelbergCement ett steg närmare etableringen av klimatpositiv cementfabrik i Sverige

HeidelbergCement där Cementa ingår, växlar nu upp arbetet med ett av Sveriges största klimatomställningsinitiativ. Nu presenteras resultaten från förstudien...

Läs mer


Projektstart för framtidens sorteringsanläggning

Efter ett par års förstudier trycker nu Tekniska verken i Linköping på startknappen för en banbrytande anläggning för avfallssortering som ska öka...

Läs mer
Från vänster: Torbjörn Fagerberg avdelningschef el Örebro bravida Sven westdahl regionchef nög Fredrik Danielsson vd efab Erik Vogel Vd blaxmo Magnus Hansson filialchef Närke ventilation.

Bravida stärker genom förvärv sin position inom automation och el i Örebro

Genom en inkråmsaffär har Bravida köpt rörelsen i Blaxmo Kraft AB och EFAB Automation. Bravida förstärker därmed sin position inom el och automation i Örebro.

Läs mer
Från vänster: Gisle Kvamme, Arvid Myhra, Tore Andre Hauge, Ronny Øvrevik

Bravida Norge förvärvar Bautec AS och stärker sin position inom automation i Bergen

Bravida Norge förvärvar bolaget Bautec AS och stärker därmed sin position inom automation i Bergen. Bolaget omsätter 17 miljoner norska kronor och har 13 anställda.

Läs mer
Munksunds sågverk.

Investeringar i Munksunds sågverk för att öka värdet från varje träd

SCA investerar 13 miljoner kronor i sågverket i Munksund. Det handlar om flera olika investeringar i en kedja som syftar till att ytterligare höja värdet från varje trä...

Läs mer

SSAB och Alfa Laval samarbetar för att tillverka den första värmeväxlaren med fossilfritt stål


SSAB och Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, har tecknat ett avtal om att samarbeta kring utveckling och kommersialisering av...

Läs mer


NCC först i världen med anläggningsmaskin i fossilfritt stål

Nu lanseras världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål i anslutning till FN:s klimatkonferens Stockholm +50. Anläggningsmaskinen är tillverkad av...

Läs mer


Mest lästaHeidenhain

BK Services

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se