Facebook

Instagram

VR i industrin – Hjälper eller stjälper det?


2023-01-25

Digitala hjälpmedel i industrin anses ha en rad positiva arbetsmiljöeffekter men det finns också signaler som tyder på motsatt effekt.
Bild: Högskolan i Skövde
Digitala hjälpmedel i industrin anses ha en rad positiva arbetsmiljöeffekter men det finns också signaler som tyder på motsatt effekt.

Erik Billing, biträdande professor i informationsteknologi och projektledare.
Bild: Högskolan i Skövde
Erik Billing, biträdande professor i informationsteknologi och projektledare.

Digitala verktyg baserade på AR och VR används allt oftare i industrin för att stötta operatörer. Men hur påverkar det arbetstagares kompetens och förståelse för de system de arbetar med? Högskolan i Skövde har beviljats 4,8 miljoner kronor för att ta fram en vägledning för hur de digitala verktygen bör användas i tillverkningsindustrin.

Digitala verktyg med tekniker som förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) blir ett allt vanligare inslag inom industrin. Av forskarna benämns dessa verktyg som automatiserat kognitivt stöd (AKS). Verktygen används bland annat för att stötta operatörer inom tillverkningsindustrin under upplärning och rutinarbete. Men kunskapsläget är oklart. Samtidigt som AKS allmänt betraktas ha en rad positiva arbetsmiljöeffekter finns det också signaler på motsatt effekt.


Oklart kunskapsläge
För att reda ut detta har AFA försäkring beviljat Högskolan i Skövde 4,8 miljoner kronor till ett projekt för att ta fram en konkret och användbar vägledning för hur man ska utforma och använda dessa digitala verktyg inom industrin.

– Vi tror att det är oerhört viktigt att vi ökar förståelsen för hur AKS påverkar arbetstagarens kognitiva arbetsmiljö innan dessa system rullas ut i stor skala på arbetsplatser i Sverige och runt om i världen, säger Erik Billing, biträdande professor i informationsteknologi och projektledare.

Inom kognitionsvetenskaplig forskning är det väl känt att ökat stöd i många fall leder till försämrad inlärning. Mer tillgänglig information gör att vi inte litar lika mycket på vårt minne, vilket i förlängningen försämrar vår inlärning.


Risk att positiva effekter uteblir
En konsekvens av ökad användning av AKS skulle kunna vara att operatörerna lär sig arbetet sämre och blir mer beroende av det stöd som erbjuds för att kunna utföra arbetet. Detta kan i sin tur påverka operatörernas förståelse för sina arbetsuppgifter och försämra deras förmåga att lösa problem när något krånglar.

Det är dock oklart i vilken utsträckning resultaten från tidigare kognitionsvetenskaplig forskning stämmer för arbetsplatser inom industrin. Erik Billing tror samtidigt att AKS har stor potential att förbättra arbetssituationen på många arbetsplatser om det används på rätt sätt.

– Idag saknas det kompetens om exakt hur de nya teknologierna påverkar den kognitiva arbetsmiljön, det kunskapsgapet ska vi bidra till att minska. Annars finns det en risk att de positiva effekterna uteblir eller till och med försämrar situationen om hjälpmedlen inte används på rätt sätt.


Digital handbok med riktlinjer
Forskarna ser i dagsläget två huvudsakliga målgrupper för den vägledning eller digitala handbok som de ska arbeta fram. En handbok som kommer bestå av designriktlinjer riktade till utvecklare av AKS.

– En uppsättning riktlinjer kommer rikta sig mot en bredare målgrupp både inom och utanför industrin och komplettera existerande designriktlinjer till exempel gällande utformningen av AR-gränssnitt. En annan uppsättning riktlinjer utformas mer specifikt mot montering och kan ge mer konkret vägledning för utformningen av dessa typer av arbetsplatser, säger Erik Billing.


Ska minska stress och underlätta inlärning
Riktlinjerna ska resultera i system som underlättar inlärning, minskar användarens behov av stöd och bidrar till känsla av delaktighet och användarinflytande för de medarbetare som använder systemen. Kognitiv belastning kommer även utgöra en faktor men här är inte målet att alltid bidra till minskad kognitiv belastning, menar Erik Billing.

– Målet är en arbetssituation som inte upplevs stressande men som samtidigt erbjuder visst mått av utmaning och möjligheter att lära sig nya saker.

Projektet går under namnet Operatörskompetens i automatiserade och virtuella miljöer (OKAVIM). Det är ett samarbete mellan institutionerna för informationsteknologi och ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde, samt Volvo Cars.


Källa: Högskolan i Skövde

Tipsa en vän Skriv ut

Målen för införandet av elfordon kan inte nås inom föreskriven tid, säger den globala fordons­industrin

oem_automation_550


Schneider Electric lanserar tjänst för digital omställning inom industrin

Schneider Electric lanserar en ny tjänst för industrier som ska hjälpa till att påskynda planeringen och genomförandet av digitala omställningar.

Läs mer
Gloab550
UR20 är den första coboten i en ny serie från Universal Robots.

Universal Robots rapporterar rekordomsättning trots global osäkerhet

Universal Robots, som tillverkar kollaborativa robotar (cobotar), har rapporterat Q4-intäkter...

Läs mer
gihab
Digitala hjälpmedel i industrin anses ha en rad positiva arbetsmiljöeffekter men det finns också signaler som tyder på motsatt effekt.

VR i industrin – Hjälper eller stjälper det?

Digitala verktyg baserade på AR och VR används allt oftare i industrin för att...

Läs mer


429 automationsupplevelser stärker svenska företag

Under året har Universal Robots tillsammans med sina partners Svenska Elektrod, Odigo och...

Läs mer

Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbete

Husqvarnas automatiserade logistikcenter invigt

Epiroc slutför förvärv av ledande leverantör av lösningar för gruvautomation

Ex-jobb-team om AI i stålindustrin skapar nytta på flera sätt

AI skräddarsyr konstgjort DNA för framtida läkemedelsutveckling

Universal Robots når milstolpe

"Målet med min forskning är att skapa mervärden för industrin"

e-logistik ökar automationsgrad och knyter till sig spetskompetens

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på SpaljistenMest lästaBK Services


pdat Elmia

solidmakarna

Smart Storing

ifm electronic ab

Villiam Petersen tandhjulsfabriken


Industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se