Facebook

Instagram

Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbete


2022-12-09

Med hjälp av satellitdata kan miljöövervakningen av avlägsna land- och vattenområden förenklas.
Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet
Med hjälp av satellitdata kan miljöövervakningen av avlägsna land- och vattenområden förenklas.

I framtiden övervakas utsläppen av metan och kvävedioxid med hjälp av satellitdata. Främmande arter identifieras av autonoma och AI-baserade instrument och biodiversitet mäts med DNA-sekvensering. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet i fyra parallella syntesprojekt undersökt digitaliseringens möjligheter inom hållbar miljöförvaltning.

Utvecklingen av ny teknik för avancerad och storskalig miljöövervakning går snabbt framåt. Drönare, sensorer och bildanalys har gett nya möjligheter att kartlägga större och svårtillgängliga miljöer som exempelvis avlägsna land- och vattenområden.

­­– I dag sker en stor del av miljöövervakningen genom observationer på markytan. Det har sina fysiska begränsningar. Med hjälp av fjärranalys från satellitdata kan vi täcka större områden, säger Sofie Hellsten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har lett ett av de fyra syntesprojekten med fokus på satellitdata för förenklad miljöövervakning.

Syntesen beskriver såväl teknikens möjligheter som dess utmaningar och begränsningar. En tillämpning som är särskilt intressant är övervakning av kvävedioxid, eftersom satellitinstrumenten har en hög känslighet för N02 jämfört med andra luftföroreningar, samtidigt som det finns en högre mognadsgrad för kvävedioxidmätningar jämfört med andra luftföroreningar.

– Det är tänkbart att vi på sikt kommer kunna övervaka utsläppen av metan också, liksom andra luftföroreningar men det är som sagt ett komplement till befintliga metoder för övervakning och mätning, säger Sofie Hellsten.

Ett flertal nya satelliter och instrument kommer få stor betydelse framöver och många europeiska länder har redan kommit långt med användningen av satellitdata, konstaterar studien. Därför kommer framtiden också präglas av mer internationellt samarbete kring fjärranalysdata.


Bullerdata, miljö-DNA och kustzonplanering
Även dessa tre syntesprojekt har pågått under 2022 och avslutas nu.


Bullerdatainsamling och autonom artidentifiering för att underlätta miljöövervakning
Projektet har granskat den bästa och senaste tekniken i användning av ljud- och bilddata för kartläggning och övervakning av buller, artidentifiering av djur och växter och övervakning av invasiva arter. Syntesen samlar rekommendationer för framtida forskning som på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra myndigheternas kapacitet för miljöövervakning.

Reproducerbar analys av miljö-DNA i nationella övervakningsprogram
Projektet har sammanställt en syntes av litteratur som beskriver de problem kring reproducerbarhet samt de tekniska lösningar som kan överföras till övervakning av biologisk mångfald med hjälp av miljö-DNA-teknik. Syntesen belyser hur dessa hanteras för närvarande samt identifierar potentialen för kunskapsöverföring från angränsande fält som också hanterar stora datamängder.

Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning
Projektet har identifierat, beskrivit och utvärderat hur modeller och data kan kombineras och användas för att underlätta kustzonsplanering och förvaltning. Detta för att stödja en ekosystembaserad planering och förenkla tillståndsprocesser samt stärka omställningen till en hållbar blå ekonomi.


Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Tipsa en vän Skriv utSCN AB ÖPPNAR NYTT KONTOR I SUNDSVALL FÖR LOKAL MARKNADSNÄRVARO I MELLERSTA OCH NORRA SVERIGE

SUNDSVALL, 22 SEPTEMBER 2023 - SCN AB, en ledande leverantör inom industriell automation och...

Läs mer
oem_automation_550


SCN AB växer snabbt och är nu nummer 1 som ny svensk generalagent för MOXA - Ledande inom Industriella Nätverk och Switchar

Upplands Väsby, 2023-09-20 – SCN AB, en välrenommerad aktör inom industriell automation och nätverksteknik, är glada att meddela att vi har utsetts till den nya svenska...

Läs mer
Gloab550


Stendörren har tecknat hyresavtal med Stockholms Stadsmission avseende 3 161 kvm logistiklokaler i Brunna, Upplands-Bro

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Stockholms...

Läs mer
gihab


Xometry: Spara tid på ditt projekt med tillverkning on-demand

Tidsbesparing är en av huvudaspekterna när man tillverkar delar inom elektronikbranschen,...

Läs mer


Industriell 5G router

(06/23) Med den nya 5G routern från Phoenix Contact, erbjuds nu en serieproducerad lö...

Läs mer

Kompatibel och öppen EtherCAT-teknik – praktiskt beprövad i 20 år

ABB slutför förvärvet av Siemensverksamhet inom NEMA lågspänningsmotorer

Addtech förvärvar Electrum Automation AB

Målen för införandet av elfordon kan inte nås inom föreskriven tid, säger den globala fordons­industrin

Schneider Electric lanserar tjänst för digital omställning inom industrin

Universal Robots rapporterar rekordomsättning trots global osäkerhet

VR i industrin – Hjälper eller stjälper det?

429 automationsupplevelser stärker svenska företag

Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbeteMest lästaBK Services


pdat Elmia

solidmakarna

Smart Storing

ifm electronic ab

Villiam Petersen tandhjulsfabriken

etra

JM Indutech

Alcon


Industrinät

Alron

Decksafe
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se