Facebook

Instagram

Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbete


2022-12-09

Med hjälp av satellitdata kan miljöövervakningen av avlägsna land- och vattenområden förenklas.
Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet
Med hjälp av satellitdata kan miljöövervakningen av avlägsna land- och vattenområden förenklas.

I framtiden övervakas utsläppen av metan och kvävedioxid med hjälp av satellitdata. Främmande arter identifieras av autonoma och AI-baserade instrument och biodiversitet mäts med DNA-sekvensering. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet i fyra parallella syntesprojekt undersökt digitaliseringens möjligheter inom hållbar miljöförvaltning.

Utvecklingen av ny teknik för avancerad och storskalig miljöövervakning går snabbt framåt. Drönare, sensorer och bildanalys har gett nya möjligheter att kartlägga större och svårtillgängliga miljöer som exempelvis avlägsna land- och vattenområden.

­­– I dag sker en stor del av miljöövervakningen genom observationer på markytan. Det har sina fysiska begränsningar. Med hjälp av fjärranalys från satellitdata kan vi täcka större områden, säger Sofie Hellsten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har lett ett av de fyra syntesprojekten med fokus på satellitdata för förenklad miljöövervakning.

Syntesen beskriver såväl teknikens möjligheter som dess utmaningar och begränsningar. En tillämpning som är särskilt intressant är övervakning av kvävedioxid, eftersom satellitinstrumenten har en hög känslighet för N02 jämfört med andra luftföroreningar, samtidigt som det finns en högre mognadsgrad för kvävedioxidmätningar jämfört med andra luftföroreningar.

– Det är tänkbart att vi på sikt kommer kunna övervaka utsläppen av metan också, liksom andra luftföroreningar men det är som sagt ett komplement till befintliga metoder för övervakning och mätning, säger Sofie Hellsten.

Ett flertal nya satelliter och instrument kommer få stor betydelse framöver och många europeiska länder har redan kommit långt med användningen av satellitdata, konstaterar studien. Därför kommer framtiden också präglas av mer internationellt samarbete kring fjärranalysdata.


Bullerdata, miljö-DNA och kustzonplanering
Även dessa tre syntesprojekt har pågått under 2022 och avslutas nu.


Bullerdatainsamling och autonom artidentifiering för att underlätta miljöövervakning
Projektet har granskat den bästa och senaste tekniken i användning av ljud- och bilddata för kartläggning och övervakning av buller, artidentifiering av djur och växter och övervakning av invasiva arter. Syntesen samlar rekommendationer för framtida forskning som på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra myndigheternas kapacitet för miljöövervakning.

Reproducerbar analys av miljö-DNA i nationella övervakningsprogram
Projektet har sammanställt en syntes av litteratur som beskriver de problem kring reproducerbarhet samt de tekniska lösningar som kan överföras till övervakning av biologisk mångfald med hjälp av miljö-DNA-teknik. Syntesen belyser hur dessa hanteras för närvarande samt identifierar potentialen för kunskapsöverföring från angränsande fält som också hanterar stora datamängder.

Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning
Projektet har identifierat, beskrivit och utvärderat hur modeller och data kan kombineras och användas för att underlätta kustzonsplanering och förvaltning. Detta för att stödja en ekosystembaserad planering och förenkla tillståndsprocesser samt stärka omställningen till en hållbar blå ekonomi.


Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Tipsa en vän Skriv utUR20 är den första coboten i en ny serie från Universal Robots.

Universal Robots rapporterar rekordomsättning trots global osäkerhet

Universal Robots, som tillverkar kollaborativa robotar (cobotar), har rapporterat Q4-intäkter...

Läs mer
oem_automation_550
Digitala hjälpmedel i industrin anses ha en rad positiva arbetsmiljöeffekter men det finns också signaler som tyder på motsatt effekt.
Digitala hjälpmedel i industrin anses ha en rad positiva arbetsmiljöeffekter men det finns också signaler som tyder på motsatt effekt.

VR i industrin – Hjälper eller stjälper det?

Digitala verktyg baserade på AR och VR används allt oftare i industrin för att stötta operatörer. Men hur påverkar det arbetstagares kompetens och förstå...

Läs mer
Gloab550


429 automationsupplevelser stärker svenska företag

Under året har Universal Robots tillsammans med sina partners Svenska Elektrod, Odigo och...

Läs mer
Med hjälp av satellitdata kan miljöövervakningen av avlägsna land- och vattenområden förenklas.

Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbete

I framtiden övervakas utsläppen av metan och kvävedioxid med hjälp av...

Läs mer
PostNords koncernchef AnneMarie Gardshol (tv) klipper band tillsammans med Husqvarna Groups koncernchef Henric Andersson (th) och Vaggeryd Kommuns kommunstyrelseordförande Gert Jonsson (mitten).

Husqvarnas automatiserade logistikcenter invigt

Husqvarna Group har nu öppnat upp sitt nya automatiserade logistikcenter i Stigamo. Inför...

Läs mer
Ett RCT automationscentrum.

Epiroc slutför förvärv av ledande leverantör av lösningar för gruvautomation

Epiroc har slutfört förvärvet av Remote Control Technologies Pty Ltd, ett...

Läs mer

Ex-jobb-team om AI i stålindustrin skapar nytta på flera sätt

AI skräddarsyr konstgjort DNA för framtida läkemedelsutveckling

Universal Robots når milstolpe

"Målet med min forskning är att skapa mervärden för industrin"

e-logistik ökar automationsgrad och knyter till sig spetskompetens

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

ABB omprofilerar portföljen med autonoma mobila robotar

Scania och HAVI i Europas första pilot där autonoma fordon kör gods på allmänna vägar

RISE blir helägare av AstaZeroMest lästaBK Services


pdat Elmia

solidmakarna

Smart Storing

ifm electronic ab

Villiam Petersen tandhjulsfabriken


JJgruppen
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se