Facebook

Instagram

KTH-studie – utvecklar förutseende robotar


2022-01-04

Bild: Hongyi Liu

På KTH arbetar forskare med att studera och effektivisera samarbetet mellan robotar och människor. Fil. dr. och forskaren Hongyi Liu har särskilt fokuserat på att forska kring robotars kontextmedvetenhet, det vill säga hur kollaborativa robotar (cobotar) kan förstå sin omgivning och förutse människors rörelser – allt med hjälp av cobotar från Universal Robots.

På KTH har forskare länge arbetat med att utveckla morgondagens robotteknik. I ett nytt forskningsprojekt har fil.dr. Hongyi Liu studerat hur robotar ska kunna arbeta sida vid sida med människor och därmed kunna bli våra nya medarbetare.

– Kollaborativ automation är framtidens medarbetare. Vi ser redan nu att arbetskraften minskar på många håll inom många olika branscher, för att möta framtidens efterfrågan och behov kommer vi därför vara beroende av automation – inte bara inom industrin, säger Hongyi Liu.

Syftet med studien som Hongyi Liu arbetat med är att öka noggrannheten och effektiviteten i human-robot collaborative (HRC) monteringssystem. Tidigare har robotar bara kunnat bedöma avståndet till människor och saktat ner eller stannat när någon kommit nära, något som saktar ner produktionen. Men med hjälp av AI kan roboten nu identifiera personer den arbetar med, känna igen omgivning och kontext men även förutse vad som kommer hända härnäst. Den nya tekniken har tagits fram i studien med hjälp av cobotar från Universal Robots.

– Universal Robots robotar har varit optimalt att använda i våra studier då de är väldigt enkla att programmera och kontrollera på detaljnivå, något som många stora indistrirobotar saknar. Utöver det är de även väldigt pålitliga och har ett starkt service-nätverk att tillgå, säger Liu och fortsätter:

– Som forskare vill man inte behöva ägna en stor del av sin tid för att programmera om fel eller lösa ett problem. Med cobotar från Universal Robots har vi kunnat lösa utmaningar som skulle tagit månader med en industrirobot på bara en vecka.


Från labb till produktionslinje
Den nya tekniken ligger långt före ISO-kraven för säkerhet för kollaborativ robotteknik, men det finns fortfarande utmaningar innan den kan tas hela vägen från labbet till produktionen. Hongyi Liu menar dock att det inte längre handlar om tekniska utmaningar.

– Från ett forskningsperspektiv är i stort sett alla frågor och utmaningar lösta, eller i alla fall sånär som lösta. Men vi är trots det långt ifrån att kunna implementera denna teknik i våra verksamheter då standardiseringen ligger långt efter, säger han och fortsätter:

– Ser vi på utvecklingen ur ett globalt perspektiv så ligger östra Asien tydligt i framkant, där har man varit bra på att se användningsområdena för kollaborativa robotar och skapat förutsättningar för att kunna implementerat dem i sina verksamheter. Allt fler stora tillverkare i Asien väljer idag en kollaborativ robot från Universal Robots över stora industrirobotar från traditionella tillverkare och i Kina finns det redan kollaborativa robotar som assistans på hotell eller i hissar i Kina till exempel. Här i Europa och även i USA ligger vi däremot några år efter.

Men Hongyi Liu tror på stor utvecklingspotential för såväl marknaden som för Universal Robots:

– Utvecklingen inom kollaborativ automation går fort och är väldigt intressant, och Universal Robots är en väldigt intressant aktör. De har ett starkt nätverk och arbetar bra med integration mellan partners. Förhoppningsvis blir vi även bättre på samverkan och samarbete mellan akademi och näringsliv så att ny teknik snabbare kan implementeras i verksamheter.


Källa: Universal Robots

Skriv utSKF CEO Rickard Gustafson and ABB CEO Björn Rosengren.

SKF och ABB utökar samarbetet inom industriell automation

Samförståndsavtal undertecknat för att främja möjliga framtida...

Läs mer
oem_automation_550
Från vänster: Torbjörn Fagerberg avdelningschef el Örebro bravida Sven westdahl regionchef nög Fredrik Danielsson vd efab Erik Vogel Vd blaxmo Magnus Hansson filialchef Närke ventilation.
Från vänster: Torbjörn Fagerberg avdelningschef el Örebro bravida Sven westdahl regionchef nög Fredrik Danielsson vd efab Erik Vogel Vd blaxmo Magnus Hansson filialchef Närke ventilation.

Bravida stärker genom förvärv sin position inom automation och el i Örebro

Genom en inkråmsaffär har Bravida köpt rörelsen i Blaxmo Kraft AB och EFAB Automation. Bravida förstärker därmed sin position inom el och automation i Örebro.

Läs mer
Gloab550
Från vänster: Gisle Kvamme, Arvid Myhra, Tore Andre Hauge, Ronny Øvrevik

Bravida Norge förvärvar Bautec AS och stärker sin position inom automation i Bergen

Bravida Norge förvärvar bolaget Bautec AS och stärker därmed sin position inom...

Läs mer
Hexagon
Akademiska Hus fastighet Albanova.

Bolag inom Ecoclime Group tecknar avtal med Akademiska Hus

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har fått förtroendet att installera ny...

Läs mer
oem_automation_550

Automatiserad kvalitetskontroll ger konkurrenskraft

ABB visar intelligenta robotar för en flexibel industri

ABB Robotics avtäcker världens första robotlackade konstbil

Ultramodern atomiseringsenhet invigd

Totallösning inom el och automation från Solotec till Foodhills i Bjuv

”Jobba med robotar, inte som robotar”

Storskogens dotterbolag PV Systems förvärvar DETAB

SPM Instrument i projektsamarbete kring industriellt underhåll med AI och maskininlärning

Ny robothubb byggs i SkandinavienMest lästaHeidenhain

BK Services


JJgruppen
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se