Facebook

Instagram

Zoégas firar sju år utan olyckor – Så här gjorde man fabriken säker


2019-06-22

Tidigare fanns det en klämrisk om man öppnade dörren när maskinen var igång. Nu bryts strömmen automatiskt om man öppnar dörren. Ett av många exempel på hur man gjort arbetsmiljön säkrare på Zoégas. Nyckeln till framgång menar man kan sammanfattas i fyra punkter: Personalens säkerhetstänk och medverkan, chefernas engagemang och synlighet, investeringar i att göra maskinerna säkra samt ägarnas ambition och investeringar.
Bild: Nestlé
Tidigare fanns det en klämrisk om man öppnade dörren när maskinen var igång. Nu bryts strömmen automatiskt om man öppnar dörren. Ett av många exempel på hur man gjort arbetsmiljön säkrare på Zoégas. Nyckeln till framgång menar man kan sammanfattas i fyra punkter: Personalens säkerhetstänk och medverkan, chefernas engagemang och synlighet, investeringar i att göra maskinerna säkra samt ägarnas ambition och investeringar.

Traditionellt är arbetsmiljön på fabriker ofta mer riskfylld än på kontor. Det inträffar fler olyckor såsom klämskador i maskiner och fallolyckor. Men det finns de som lyckats göra sin arbetsmiljö säkrare. Zoégas kafferosteri i Helsingborg har haft 7 år utan arbetsskador som lett till sjukfrånvaro. Bakom detta ligger målinriktat arbete.

Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring har nyligen släppt varsin rapport med arbetsmiljöstatistik för 2018. Långa sjukskrivningar minskar men antalet allvarliga arbetsolyckor ligger kvar på samma nivå som de senaste fyra åren. Nestlés kafferosteri Zoégas visar att det går att göra arbetsmiljön säkrare.

– Det ligger mycket jobb bakom statistiken. Förr tänkte nog många här att säkerheten var något som cheferna ansvarade för. Men numera tar varje enskild individ ansvar. Ser man något som kan vara en säkerhetsrisk, allt ifrån en vattenpöl på golvet eller en maskin som inte är säker, så prioriterar vi genast att lösa det, säger Anna Johansson som arbetar på Zoégas.

Personalens säkerhetstänk och medverkan
Zoégas och Nestlé har användt olika system och processer som leder till ”rätt” beteende. Rätt beteende är engagemang, ansvarstagande och säkerhetstänk . En process är ”Caring through feedback” som innebär att alla vågar prata med alla om olika beteenden. Om man ser en arbetskamrat, besökare, chef eller entreprenör som brister i sitt säkerhetstänk så istället för att gå därifrån och hoppas att allt ska gå bra så tar man en dialog direkt

Alltifrån att man ska hålla handen på räcket när man går i trappan till att man använder rätt säkerhetsutrustning varje gång med arbetar samt att man gör riskvärderingar innan ett underhållsjobb kan utföras. Nu när detta beteende är integrerat hos alla så medför det att alla kalibrerar sitt beteende, alla tar ansvar och agerar om något som kan leda till en osäker situation uppstår. Alla bryr sig om varandra och hjälps åt.

Förr ringde man chefen om något hände på fabriksgolvet, sedan väntade man på att chefen skulle lösa problemet. Nu har alla fått mer ansvar. Uppstår ett problem förväntas man agera och bidra till en lösning vilket också leder till att arbetsplatsen blir stimulerande och utvecklande.


Chefernas engagemang och synlighet
Om man vill ha en helt skadefri och hälsosam arbetsplats är det möjligt men då måste man verkligen vilja ha det och alla måste hjälpa till. Hos Zoégas sitter cheferna inte på sitt kontor och styr verksamheten – man är närvarande och tillgängliga för att coacha och supporta personalen. Man har dialoger med varje enskild medarbetare, frågar hur det går och hittar vad som motiverar varje enskild person till att ta mer ansvar och känna engagemang.

Chefer såväl som personal arbetar mycket med att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna ska trivas och känna sig sedda och hörda. Framgångar såväl delmål som positiva resultat firas. Det måste inte vara pengar/bonus utan fabriken firar ofta med tårta, gemensam lunch eller gemensam aktivitet vilket i sin tur ökar sammanhållningen och arbetsglädjen.


Investeringar i säkra maskiner
Zoégas har satsat mycket på så kallad ”Zero access” till maskiner. Detta innebär att maskinerna har kompletta maskinskydd som förhindrar möjligheten att sticka in händer, armar eller fingrar i maskinen vilket skulle kunna leda till olyckor.

Ett annat fokusområde har varit Ergopro där fabriken jobbat med ergonomiska lösningar för att minimiera lyft och arbeten i obekväma positioner.


Företagets ambition och investeringar
Zoégas och Nestlé har som mantra ”Safety first” och har många processer för att förankra detta på alla fabriker och enheter. Bland annat att alla fabriker ska jobba systematiskt med arbetsmiljö och vara certifierade inom OHSAS 18001, målstyrning från övergripande fabriksmål till individuella mål för varje medarbetare och att man jobbar med ständiga förbättringar.

Nestlé är ett företag som arbetar med affärsmodellen ”creating shared value” (att skapa ett ökat värde) som innebär att man ska skapa ett ökat värde för alla som har med företaget att göra. Allt från odlare till slutkonsument. Säkerhetsarbetet är en viktig del i att göra arbetsplatsen säker och utvecklande för alla medarbetare. Källa: Nestlé


Skriv ut

Volvo Cars ska radikalt minska sina koldioxidutsläpp som del av en ambitiös klimatplan

Volvo Cars har lanserat en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin, som syftar till att minska koldioxidavtrycket per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Detta...

Läs mer
Hexagon

Råstålsproduktionen fortsatt högre jämfört med förra året

Valsade ringar före värmebehandling vid Ovako i Hofors.

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 398 tusen ton under september 2019. Det...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Allt fler uppsägningar, men stora skillnader mellan branscher och regioner

Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, första tre kvartalen2018 jämfört med första tre kvartalen 2019, efter län.

72 procent fler industriarbetare uppsagda under tredje kvartalet jämfört med motsvarande...

Läs mer


BASF investerar 20 MEUR i ny metod att återvinna tidigare ej återvinningsbar plast

BASF investerar cirka 20 miljoner euro i företaget Quantafuel. Tillsammans ska företagen...

Läs mer

Historisk årsdag för Volkswagens fabrik i Wolfsburg

Genom att fabriken kunde räddas lades grunden för Tysklands framväxande bilsamhälle.

För 70 år sedan, den 8 oktober 1949, överlämnade Storbritannien fö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fjädern som räddar liv i airbagcykelhjälm

Airbagcykelhjälmen som löses ut från en nackkrage på 0,1 sekunder ger ett...

Läs mer

Beijer Ref investerar i ny fabrik för grön kylteknik

För att kunna möta marknadens efterfrågan på kylaggregat som är baserade...

Läs mer

”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”

Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design.

– Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och...

Läs mer


Atlas Copcos nya e-guide hjälper dig på vägen mot att klara steg V-utsläppskraven

Atlas Copco Power Technique har publicerat en kostnadsfri e-guide som förklarar vilka...

Läs mer

Husqvarna Group förstärker sin position inom ytbehandling av betongytor och betonggolv

Husqvarna Groups Construction division har förvärvat kategorin glättningsmaskiner...

Läs mer
Ett polymert elektriskt ledande material skrivs direkt ut på textilen.

Ny metod kapar led vid produktion av smarta och funktionella textilier

Dagens resurskrävande produktionsprocesser för tryck på textilier kan snart vara...

Läs mer

ebm-papst hjälper industrin att både automatisera och kyla känslig elektronik

ebm-papst nya axialfläkt AxiForce.

I ebm-papst produktprogram finns fläktar och drivlösningar som utvecklats för de...

Läs mer

COWI rekryterar marknadschef inom processindustri

Håvard Hansen, ny marknadschef i avdelningen Process & Projekt.

COWI stärker verksamheten inom division industri med en ny marknadschef, Håvard Hansen,...

Läs mer

Fjädrar och banddetaljer i nyskapande skivbromsar från Haldex


Haldex har framgångsrikt slutfört utvecklingen av skivbromsen ModulT tillsammans med en...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se