Facebook

Instagram

Zoégas firar sju år utan olyckor – Så här gjorde man fabriken säker


2019-06-22

Tidigare fanns det en klämrisk om man öppnade dörren när maskinen var igång. Nu bryts strömmen automatiskt om man öppnar dörren. Ett av många exempel på hur man gjort arbetsmiljön säkrare på Zoégas. Nyckeln till framgång menar man kan sammanfattas i fyra punkter: Personalens säkerhetstänk och medverkan, chefernas engagemang och synlighet, investeringar i att göra maskinerna säkra samt ägarnas ambition och investeringar.
Bild: Nestlé
Tidigare fanns det en klämrisk om man öppnade dörren när maskinen var igång. Nu bryts strömmen automatiskt om man öppnar dörren. Ett av många exempel på hur man gjort arbetsmiljön säkrare på Zoégas. Nyckeln till framgång menar man kan sammanfattas i fyra punkter: Personalens säkerhetstänk och medverkan, chefernas engagemang och synlighet, investeringar i att göra maskinerna säkra samt ägarnas ambition och investeringar.

Traditionellt är arbetsmiljön på fabriker ofta mer riskfylld än på kontor. Det inträffar fler olyckor såsom klämskador i maskiner och fallolyckor. Men det finns de som lyckats göra sin arbetsmiljö säkrare. Zoégas kafferosteri i Helsingborg har haft 7 år utan arbetsskador som lett till sjukfrånvaro. Bakom detta ligger målinriktat arbete.

Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring har nyligen släppt varsin rapport med arbetsmiljöstatistik för 2018. Långa sjukskrivningar minskar men antalet allvarliga arbetsolyckor ligger kvar på samma nivå som de senaste fyra åren. Nestlés kafferosteri Zoégas visar att det går att göra arbetsmiljön säkrare.

– Det ligger mycket jobb bakom statistiken. Förr tänkte nog många här att säkerheten var något som cheferna ansvarade för. Men numera tar varje enskild individ ansvar. Ser man något som kan vara en säkerhetsrisk, allt ifrån en vattenpöl på golvet eller en maskin som inte är säker, så prioriterar vi genast att lösa det, säger Anna Johansson som arbetar på Zoégas.

Personalens säkerhetstänk och medverkan
Zoégas och Nestlé har användt olika system och processer som leder till ”rätt” beteende. Rätt beteende är engagemang, ansvarstagande och säkerhetstänk . En process är ”Caring through feedback” som innebär att alla vågar prata med alla om olika beteenden. Om man ser en arbetskamrat, besökare, chef eller entreprenör som brister i sitt säkerhetstänk så istället för att gå därifrån och hoppas att allt ska gå bra så tar man en dialog direkt

Alltifrån att man ska hålla handen på räcket när man går i trappan till att man använder rätt säkerhetsutrustning varje gång med arbetar samt att man gör riskvärderingar innan ett underhållsjobb kan utföras. Nu när detta beteende är integrerat hos alla så medför det att alla kalibrerar sitt beteende, alla tar ansvar och agerar om något som kan leda till en osäker situation uppstår. Alla bryr sig om varandra och hjälps åt.

Förr ringde man chefen om något hände på fabriksgolvet, sedan väntade man på att chefen skulle lösa problemet. Nu har alla fått mer ansvar. Uppstår ett problem förväntas man agera och bidra till en lösning vilket också leder till att arbetsplatsen blir stimulerande och utvecklande.


Chefernas engagemang och synlighet
Om man vill ha en helt skadefri och hälsosam arbetsplats är det möjligt men då måste man verkligen vilja ha det och alla måste hjälpa till. Hos Zoégas sitter cheferna inte på sitt kontor och styr verksamheten – man är närvarande och tillgängliga för att coacha och supporta personalen. Man har dialoger med varje enskild medarbetare, frågar hur det går och hittar vad som motiverar varje enskild person till att ta mer ansvar och känna engagemang.

Chefer såväl som personal arbetar mycket med att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna ska trivas och känna sig sedda och hörda. Framgångar såväl delmål som positiva resultat firas. Det måste inte vara pengar/bonus utan fabriken firar ofta med tårta, gemensam lunch eller gemensam aktivitet vilket i sin tur ökar sammanhållningen och arbetsglädjen.


Investeringar i säkra maskiner
Zoégas har satsat mycket på så kallad ”Zero access” till maskiner. Detta innebär att maskinerna har kompletta maskinskydd som förhindrar möjligheten att sticka in händer, armar eller fingrar i maskinen vilket skulle kunna leda till olyckor.

Ett annat fokusområde har varit Ergopro där fabriken jobbat med ergonomiska lösningar för att minimiera lyft och arbeten i obekväma positioner.


Företagets ambition och investeringar
Zoégas och Nestlé har som mantra ”Safety first” och har många processer för att förankra detta på alla fabriker och enheter. Bland annat att alla fabriker ska jobba systematiskt med arbetsmiljö och vara certifierade inom OHSAS 18001, målstyrning från övergripande fabriksmål till individuella mål för varje medarbetare och att man jobbar med ständiga förbättringar.

Nestlé är ett företag som arbetar med affärsmodellen ”creating shared value” (att skapa ett ökat värde) som innebär att man ska skapa ett ökat värde för alla som har med företaget att göra. Allt från odlare till slutkonsument. Säkerhetsarbetet är en viktig del i att göra arbetsplatsen säker och utvecklande för alla medarbetare. Källa: Nestlé


Skriv utShareholder team: Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.
Shareholder team: Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.

Almi Invest investerar i Biofiber Tech vars nya material ersätter plaster

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB. I emissionen på 6,65 miljoner kronor går även existerande ägare och några nya investerare in med 3,65...

Läs mer
Hexagon

Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling – Quartzene, isolering med nanoteknologi


Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen”The Insulation Challenge” i...

Läs mer
ARmaskinservice 550
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Härmar ultrastrukturen hos ved för 3D-printade gröna produkter

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort framsteg inom 3D-printing genom att ta fram...

Läs mer


Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hå...

Läs mer

Vida Nössemark ökar torkkapaciteten

  

Vida Nössemark investerar i en kanaltork från Valutec. Det ökar torkkapaciteten...

Läs mer


Saab och FMV tecknar ramavtal för Carl-Gustaf M4

Saab har tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) för att förse den...

Läs mer

Världsledande verktygsproducent utser Lesjöforsbolag till Årets leverantör 2018


Vid en ceremoni den 4 juni tog Velleuer emot den prestigefulla utmärkelsen Årets...

Läs mer

Continental investerar 100 miljoner euro i ny produktionsanläggning i Portugal

Den nya produktionsanläggningen för Off the Road-däck, eller OTR-däck, är en del av Continentals tillväxtstrategi Vision 2025. Både entreprenad- och hamndäck större än 24 tum kommer att tillverkas i den nya anläggningen, där mer än 100 nya jobb skapas.

Däcktillverkaren Continental expanderar sin produktionsanläggning i Lousado, Portugal och...

Läs mer


70 miljoner till forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier

Mistra satsar 70 miljoner kronor på forskningsprogrammet SafeChem som har som mål att...

Läs mer

Calejo beviljad Vinnova-finansiering för optimering av SCAs och Bolidens processer

SCA Obbola pappersbruk.

Startupbolaget Calejo Industrial Intelligence har inom ramen för det strategiska...

Läs mer

Fordonsfjädrar – en hel vetenskap byggd på tre hörnstenar

Hans Andersson och Christian Olsson, Lesjöfors i Herrljunga.

Material. Tillverkningsprocess. Konstruktion. Hur dessa tre faktorer samverkar är avgö...

Läs mer

Ford gör bilmattor av plastflaskor – återvinner över än 1 miljard flaskor per år

Ford började använda återvunnen plast i sin tillverkning för över 20 år sedan. Idag ger företaget nytt liv åt över 1,2 miljarder plastflaskor – varje år.

Varje år tar Ford hand om 1,2 miljarder plastflaskor. Flaskorna används bland annat till...

Läs mer
Flygfoto över Proplates 59 000 m2 stora produktionsanläggning i Oxelösund, med SSAB som närmaste granne.

Proplate investerar 17 miljoner i Oxelösund

Proplate är leverantör av komponenter i grovplåt till globala företag inom...

Läs mer

Zoégas firar sju år utan olyckor – Så här gjorde man fabriken säker

Tidigare fanns det en klämrisk om man öppnade dörren när maskinen var igång. Nu bryts strömmen automatiskt om man öppnar dörren. Ett av många exempel på hur man gjort arbetsmiljön säkrare på Zoégas. Nyckeln till framgång menar man kan sammanfattas i fyra punkter: Personalens säkerhetstänk och medverkan, chefernas engagemang och synlighet, investeringar i att göra maskinerna säkra samt ägarnas ambition och investeringar.

Traditionellt är arbetsmiljön på fabriker ofta mer riskfylld än på...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se