Facebook

Instagram

Viktig plan för en cirkulär ekonomi – men kvotplikt på stål måste avvärjas


2021-01-25

Bild: Jernkontoret

Stål, ett material som kan återvinnas om och om igen med bibehållen kvalitet är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Den 22 januari presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan regeringens viktiga handlingsplan för cirkulär ekonomi. Många av de 100 förslagen kan gynna en cirkulär ekonomi, men hot om kvotplikt på mängd återvunnet material i nya stålprodukter måste avvärjas.

Världen och Sverige ska gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi. Det är viktigt att värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt.

Stål är världens mest cirkulära material och det återvinns mer stål i världen varje år än alla andra material tillsammans. En järnatom kan inte förstöras utan kan smältas om och återvinnas till stål hur många gånger som helst (återvinningsbarhet) och stålet ges olika egenskaper beroende på vilka legeringsämnen som tillförs och vilken bearbetning som görs. Denna egenskap hos järn har gjort skrot till stålindustrins viktigaste råvara efter järnmalm.


Handlingsplan för cirkulär ekonomi
Vid en presskonferens den 22 januari presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan regeringens första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt 100 åtgärder. Näringslivet har under lång tid beskrivit vilka förslag som krävs och flera förslag har också landat i handlingsplanen.

– Nu ska vi naturligtvis granska handlingsplanen i detalj och återkoppla till regeringen. Det är särskilt viktigt att berörda sektorer får delta i det kommande arbetet. Men spontant hör vi att flera viktiga förslag finns med. Stål är ett av de utpekade materialflöden som är särskilt viktiga för den cirkulära ekonomin, och vi hoppas att förslagen, även när vi läser dem i detalj, stärker stålets roll i den cirkulära ekonomin, säger Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.


Naturvårdsverket bör inte föreslå kvotplikt för stål
Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå vilka produkter som bör ha krav på kvotplikt för mängd återvunnet material i den nyproducerad produkten. Skulle myndigheten föreslå kvotplikt för stål riskerar det att försämra förutsättningarna för en redan välfungerande skrotmarknad för järn och stål.

– Stål är inte lämpligt för kvotpliktsförslaget, även om säkert andra material kan ha nytta av detta. Ett absolut krav på mängd återvunnet material i stålprodukter i syfte att öka efterfrågan på återvunnet material kommer inte bidra till en mer cirkulär ekonomi eftersom det sedan länge finns fungerande skrotmarknader, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef på Jernkontoret.

– Förslagen om till exempel krav på återvinningsbarhet, krav på bättre produktdesign, återanvändning och separering av material gynnar stålet i större utsträckning än kvotplikt, i en cirkulär ekonomi, fortsätter Eva Blixt.

Regeringen nämner också att den vill minska mängden utvinning av primära råvaror, men också här måste Jernkontoret avvakta och läsa mer om vilka råvaror regeringen avser.

– För järn- och stål, där efterfrågan på material är större än tillgången till skrot idag och många år framåt räcker inte skrotet till, trots den redan höga andelen återvinning. Den primära produktionen måste ställa om för att minska koldioxidutsläppen men den måste fortsätta eftersom stål är ett av de viktigaste materialen i samhällets transformation mot fossilfrihet, säger Eva Blixt.

– Jag utgår från att regeringen inte vill lägga hinder i vägen för utvecklingen av projekt som HYBRIT, som kommer producera stål utan kol, i en produktion som är baserad på primära råvaror. Sverige är också en av EU:s största råvaruproducenter och detta bör ju givetvis få fortsätta, inte bara för järnmalm utan också för andra metaller och skogsråvara, fortsätter Eva Blixt.


Återvinningsbarheten viktig för järn- och stålindustrin
Svenskt järn- och stålindustri välkomnar flera förslag, framförallt för förbättrad produktdesign, som förenklar återanvändning, demontering och återvinning av olika delar samt förslag om återvinningsbarhet. Det är dock viktigt att det inte blir nationella särregleringar utan görs på EU-nivå.

– Återbruk, förlängd livslängd av produkter och återvinning av material behöver generellt öka i samhället. Skrot samlas in, sorteras i olika kvaliteter och säljs på en fungerande marknad. Världens efterfrågan på stål är i dag större än tillgången på skrotråvara. Det beror bland annat på att många stålprodukter har lång livslängd samtidigt som efterfrågan växer när fler länder i världen bygger hållbara samhällen, säger Karin Östman.

Dessutom välkomnar järn- och stålindustrin de förslag som ska bidra till att höja statusen för de restprodukter som produceras parallellt med andra material.

– Redan idag används 80 procent av restprodukterna från järn- och stålindustrins processer. Att höja statusen för restprodukter och se det som en resurs är jätteviktigt för den cirkulära ekonomin. Alla material ska ha samma förutsättning oavsett ursprung om det går att visa att materialet bidrar till ökad samhällsnytta, avslutar Eva Blixt.

Jernkontoret avser återkomma med ytterligare kommentarer på regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Jernkontoret har tillsammans med 13 andra industriorganisationer presenterat Industrins reformagenda, med tolv reformområden för att få fart på tillväxten. Att röja hindren för den cirkulära ekonomin är ett av dessa områden.Källa: Jernkontoret


Skriv utSäkra självkörande fordon kräver nya agila arbetssätt

Fredrik Warg, projektledare och senior forskare på RISE.

I takt med att fordon får alltmer avancerade funktioner ställs nya krav på kontinuerliga uppdateringar och agila arbetssätt inom fordonsindustrin. RISE driver ett nytt projekt...

Läs mer
Kapab
Foto från den digitala presskonferensen den 23 februari.

Stålbolaget H2 Green Steel ska tillverka fossilfritt stål vid Luleälven

Sverige leder utvecklingen av fossilfri stålproduktion och under tisdagen ...

Läs mer
Gloab550
Christian Levin tillträder som ny VD och koncernchef på Scania den 1 maj, 2021.

Christian Levin blir ny VD på Scania

Scanias styrelse har utsett Christian Levin till ny verkställande direktör och...

Läs mer
Hexagon


Nu inleds bygget av Toyotas experimentstad

Det första spadtaget till det som ska bli Woven City togs den 23 februari. Woven City är...

Läs mer
Borrkärnor från LKAB:s prospekteringar undersöks.

LKAB ökar mineraltillgångarna med en halv miljard ton

Efter att kraftigt ha ökat prospekteringen på alla sina tre gruvorter sedan 2018 kan...

Läs mer


Nytt pilotsystem gör metallers miljöprestanda spårbar

Varifrån kommer metallen i de produkter vi köper eller tillverkar? Och hur mycket...

Läs mer


Saab levererar tredje GlobalEye

Saab levererade 20 februari 2021 det tredje GlobalEye-systemet till Förenade Arabemiraten.

Läs mer


SKF satsar och rekryterar inom maskinövervakning och tillståndskontroll

SKF satsar på avancerad tillståndskontroll i Sverige. Nu rekryterar företaget...

Läs mer
Ulf Persson, platschef på Lönneberga Mekaniska AB vid en av de leveransfärdiga timmerbanorna som ska till Sundsvall.

SSAB Multisteel SN möter kraven på fyra stålsorter och sparar tid i verkstaden

SSAB Multisteel SN är en plåt med många ansikten. Som en av få produkter...

Läs mer
Niclas Svanelöv, sektionschef gruva, Svappavaara, vid primärkrossen i Mertainen som planeras att bli tagen i drift till hösten.

LKAB planerar att producera en miljon ton rågods i Mertainen

LKAB planerar att starta gruvan Mertainen utanför Svappavaara för att producera jä...

Läs mer
Kim Povlsen.

Han blir ny vd för danska robotjätten Universal Robots

Kim Povlsen blir ny vd för danska robottillverkaren Universal Robots. Han kommer närmast...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se