Facebook

Instagram

Utsläpp från industrin blir plast


2020-06-26

Meher Sanku har skrivit en avhandling som benar ut avgörande tekniska detaljer för att på bästa sätt fånga in och omvandla koldioxid från gasströmmar.
Bild: Lunds Universitet
Meher Sanku har skrivit en avhandling som benar ut avgörande tekniska detaljer för att på bästa sätt fånga in och omvandla koldioxid från gasströmmar.

Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft - eller snarare av koldioxid. Plasten i  dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet.

I kampen mot klimatförändringarna hoppas många att koldioxidlagring ska vara en del av lösningen. Det vill säga att man suger in utsläpp från exempelvis cement- eller kemikalieproduktion och lagrar under jord. 

Men att fånga in och lagra koldioxid är idag både kostsamt och energikrävande. Det har gjort att fler och fler forskare också börjat intressera sig inte bara för att fånga in koldioxiden, utan också för att använda den. 

Under flera år har forskare i kemiteknik vid Lunds universitet utvecklat en avgasreningsteknik som är mer resurssnål än andra liknande processer, vilket skulle kunna göra den mer fördelaktig och hållbar att använda. 

– Med den här tekniken behöver man inte värma upp och förånga vattnet som man gör i andra liknande processer eftersom vi använder oss av organiska medel istället för av vatten för att lösa koldioxiden. Vidare fungerar processen vid lägre temperaturer, vid 70 grader istället för 120-130 grader, säger Meher Sanku som nyligen skrivit en avhandling som benar ut avgörande tekniska detaljer för att på bästa sätt fånga in och omvandla koldioxid från gasströmmar.

Hon och hennes forskarkollegor, inklusive hennes handledare Helena Svensson och Christian Hulteberg, verksamma vid LTH, använder amin, som innehåller basiska kväveatomer, för att skapa en kemisk reaktion med koldioxiden som gör att den kan fångas in. Genom att sedan reglera mängden koldioxid i aminlösningen kan koldioxiden bindas antingen i en flytande lösning eller i en saltform. Det är denna lösning som kan användas för att skapa monomerer, små byggstensmolekyler, som sedan sätts ihop till polymerer, som all plast består av.

– Det är spännande men svårt att arbeta med koldioxid. Det är det sista som bildas när du förbränner kolbaserade resurser som olja och gas eftersom molekylen har mycket låg kemisk potential. Man skulle kunna dra en analogi till vattenflödet. Vatten rinner från högre till lägre potential - eller det flyter med tyngdkraften. Att använda koldioxid är som att få vatten att flöda uppåt, säger Meher Sanku.


Fånga in koldioxiden i anslutning till fabriken
För att processen ska kunna användas ute i samhället krävs det att koldioxiden fångas in på samma ställe där den släpps ut, alltså i anslutning till en kemikalie- eller raffinaderifabrik. Den renade koldioxiden däremot kan transporteras i flytande form till en fabrik som tillverkar plast. 

– Det största hindret för att använda vår process, som lätt kan skalas upp till olika typer av fabrikkomplex, är att många företag enbart ser sig som företag som producerar metan eller ammoniak. De vill inte arbeta med kemikalieströmmar från koldioxid. Det finns för lite incitament för att omvandla den infångade koldioxiden till plast eftersom marknaden fortfarande domineras av oljebaserad plast, säger Christian Hulteberg.


En kemikalieindustri i förändring
Men Christian och Meher är ändå förhoppningsfulla inför framtiden. Dels finns det redan ett antal företag som producerar plast av koldioxid, framförallt till skor och till skum i madrasser, vilket visar att det finns intresse från marknaden att använda molekylen som råmaterial. Dels har kemikalieindustrins energianvändning och utsläpp kommit allt mer i fokus mot bakgrund av Sveriges och andra länders strävan att nå målen i Parisavtalet.

Majoriteten av utsläppen kommer från förbränningsprocesser, men även från processer där man krackar olja och naturgas för att få ut kolväten som eten, propen och buten som används för att tillverka olika kemiska produkter, såsom hushålls- och industrirengöringsmedel, polymerer, gödningsmedel och läkemedel.

– Tidigare brydde man sig inte om koldioxiden, det var bara en restprodukt i framställningen av olika kolväten. Men nu börjar även kemikalieindustrin arbeta mer aktivt med att minska sina utsläpp,  säger Christian Hulteberg.

I framtiden kommerdet att behövas ännu fler förändringar, menar Christian Hulteberg. Det beror på att råoljan kommer att bli dyrare i takt med att transportsektorn går över till mer hållbara alternativ, och därmed behöver pumpa upp mindre olja.

– En stor fråga är hur kemiföretagen kommer att anpassa sig till en framtid med mindre och dyrare olja och kol. Förnybara alternativ som biogas kan vara ett alternativ fast det fungerar inte i alla kemiska processer. Men oavsett vilken råvara man använder kommer man släppa ut koldioxid i förbränningen. Då är vår process en bra lösning för att minska den globala uppvärmningen och samtidigt skapa nya produkter, säger Christian Hulteberg.

Meher Sankus avhandling är skriven inom ramen för forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, som leds från Lunds universitet och finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.Källa: Lunds Universitet


Skriv ut<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Woodsafe brandimpregneringsfabrik.

Woodsafe bygger länets största takmonterade solcellsanläggning

Brandimpregneringsföretaget Woodsafe anlitar solenergiföretaget El av Sol Nordic för att bygga Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes...

Läs mer
Kapab
Boel Ekergård är en av flera forskare på Högskolan Väst som undersöker hur ferrit från svenska gruvor kan ersätta sällsynta jordartsmetaller i elbilsmotorer.

Stålindustrins restprodukter kan göra framtidens elbilar mer hållbara

Hur kan restprodukter från stålindustrin ersätta sällsynta jordartsmetaller i...

Läs mer
Gloab550
Höj din Tekn-IQ.

Nytt begrepp uppmärksammar händiga och teknikkunniga ungdomars kompetens: Tekn-IQ

För att öka intresset för Industritekniska programmet bland ungdomar som nu gör...

Läs mer
Hexagon
Moelven Vänerply startar upp produktionen igen.

Moelven Vänerply startar upp produktionen igen

17 november meddelade Moelven Vänerply AB att man valt att stänga ner sin produktion till...

Läs mer
Konfidensindikator för Norrbotten.

Stark industri i Norrbotten men tufft för byggarna

Norrbotten är det län som uppvisar den svagaste konfidensindikatorn. Byggbranschen har...

Läs mer


Scania etablerar industriell verksamhet i Kina – startpunkt för stor satsning i Asien

Scania tar ett viktigt steg i strategin för att växa i Kina och övriga Asien genom...

Läs mer

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

Idag presenterar 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en...

Läs mer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Ulrika Lindstrand omvald som förbundsordförande

Ett enhälligt Ingenjörsfullmäktige har valt om Ulrika Lindstrand till ordfö...

Läs mer
Kanaltork

Valutec levererar fyra OTC kanaltorkar till nytt tyskt sågverk

Tyska best wood SCHNEIDER investerar cirka 80 miljoner euro i ett helt nytt sågverk i...

Läs mer
Esmaeil Sadeghi, programansvarig Masterprogram Additiv tillverkning, Vahid Hosseini, programansvarig Internationell Maskiningenjör och Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap.

Ingenjörsutbildningar som gör svensk industri vassare

Den snabba teknikomställningen ställer helt nya kompetenskrav på industrins...

Läs mer
Gruvkooperativ för hantverksbrytning i Kolwezi, Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo), deltar i utbildningar för ansvarsfull gruvdrift.

Volkswagen-koncernen vill förbättra arbetsförhållandena i koboltgruvorna i Kongo

Som föregångare inom e-mobilitet driver Volkswagen-koncernen ständigt på...

Läs mer
Den första betongen på väg att köras ut från den nya fabriken i Västerås.

Thomas Betong öppnar toppmodern betongfabrik i Västerås

Nu startar tillverkning av betong i Thomas Betongs nya fabrik på Hacksta industriområde...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se