Facebook

Instagram

Säkra självkörande fordon kräver nya agila arbetssätt


2021-02-24

Fredrik Warg, projektledare och senior forskare på RISE.
Bild: RISE
Fredrik Warg, projektledare och senior forskare på RISE.

I takt med att fordon får alltmer avancerade funktioner ställs nya krav på kontinuerliga uppdateringar och agila arbetssätt inom fordonsindustrin. RISE driver ett nytt projekt tillsammans med åtta företag och forskningsutförare för att ta fram nya metoder och arbetssätt som stödjer agil utveckling av säkerhetssystem till framför allt uppkopplade och självkörande fordon.

– Vi kan inte längre se ett fordon som färdigt när det rullar ut från fabriken. Eftersom självkörande fordons nya, mer avancerade funktioner måste kunna tolka sin omvärld och ta rätt beslut vid varje situation som uppkommer är det en utmaning att se till att produkten både är säker och ger bra prestanda, till exempel att den klarar olika trafik- eller väderförhållanden, säger Fredrik Warg, projektledare och senior forskare på RISE, och fortsätter:

– För att ge bästa kundvärde under hela produktens livstid måste den kunna uppdateras för att gradvis förbättra prestanda allteftersom vi lär oss mer, till exempel hur man ska kunna köra säkert under olika driftsförhållanden, eller om omvärldsförhållandena förändras, till exempel nya trafikregler tillkommer.

Men att arbeta med agil utveckling och kontinuerliga uppdateringar av komplexa säkerhetskritiska funktioner ställer höga krav och innebär att arbetssätten inom fordonsindustrin behöver förändras. 
– Agil utveckling är vedertaget i många andra fall, men när det gäller säkerhetskritiska funktioner tillkommer uppgiften att visa att produkten fortfarande är säker för varje uppdatering man släpper. Där saknas det fortfarande metoder som fungerar tillräckligt bra för fordonsfunktioner med hög nivå av automation, menar Fredrik Warg.

Projektet SALIENCE4CAV leds av RISE och projektparter är Agreat, Comentor, Epiroc, KTH, Qamcom, RISE, Semcon, Veoneer och Zenseact. Målet är att utveckla analysmetoder och arbetsprocesser för utveckling av säkra uppkopplade och automatiserade fordon. Projektet kommer att arbeta med frågor som: 
• Hur hanteras och uppdateras ett så kallat ”safety case” (bevisning att en produkt är säker) i agil utveckling?
• Hur hanteras interaktionen mellan människa och maskin av säkerhetsbevisningen vid förändringar, till exempel när en funktion uppdateras?
• Hur anpassas arkitekturen för att stödja frekventa uppdateringar och användning av insamlade data för att stegvis förbättra funktionaliteten?
• Hur säkerställs att ett fordon alltid hanterar risker på ett adekvat sätt vid till exempel funktionsbortfall?
• Hur fördelas säkerhetsegenskaperna mellan kooperativa fordon?


Om projektet

Projektnamnet SALIENCE4CAV står för Safety lifecycle enabling continuous deployment for connected automated vehicles. Projektet delfinansieras av Vinnova som en del av samverkansprogrammet FFI – fordonsstrategisk forskning och innovation. Projektet leds av RISE och pågår mellan januari 2021 och juni 2023. Projektparter är Agreat, Comentor, Epiroc, KTH, Qamcom, RISE, Semcon, Veoneer och Zenseact.


Källa: RISE


Skriv utDe hemlighetsfulla plexcitonpartiklarna studerades i Lund. I labbet användes en apparat för att generera ultrakorta pulser.
De hemlighetsfulla plexcitonpartiklarna studerades i Lund. I labbet användes en apparat för att generera ultrakorta pulser.

Lundaforskare löser nanomysterium som på sikt kan hjälpa världen att nå hållbarhetsmålen

Ett forskarlag vid Lunds universitet har lyckats komma de så kallade plexcitonerna in på bara skinnet. De säregna partiklarnas hemligheter har tidigare varit höljda i dunkel....

Läs mer
Kapab


Jernbro frigör dolda värden i industrin med Energy Management

De flesta industrier har stor potential att öka sin lönsamhet och minska sin på...

Läs mer
Dustcontrol


Volvokoncernen och SSAB i samarbete om världens första fordon av fossilfritt stål

Volvokoncernen och SSAB har tecknat ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, serieproduktion...

Läs mer
Gloab550


Saab och FMV förlänger support- och underhållskontrakt för Gripen

Saab och Försvarets Materielverk (FMV) har idag förlängt ett kontrakt avseende...

Läs mer
Hexagon

Investering i kraftnät möjliggör koldioxidfri stålproduktion

Regeringen har gett klartecken till Affärsverket svenska kraftnät att starta det fö...

Läs mer
Undersökning från Trend Micro Research avslöjar att bristen på samarbete mellan IT och driftsteknik bromsar satsningar på säkerhet

Cyberattacker mot uppkopplade fabriker slår ut produktionen i dagar

En ny undersökning från Trend Micro avslöjar att 61 procent av tillverkare har...

Läs mer
Luckan som testades är 3D-printad i nylonplast av typen PA2200.

Saab testar 3D-printad reservdel på Gripen för reparationer i fält

Saab har genomfört ett test där Gripen för första gången flög med en...

Läs mer
Säljare och köpare. Hans Johansson (till vänster) och Kerstin Johansson tillsammans med Sune Lantz och Per Rodert (till höger).

Alfing sålt till Jönköpingsföretaget Inev: ”Viktigt för oss att hitta en långsiktig ägare”

Den framgångsrika industrikoncernen Alfing AB i Älmhult har förvärvats av...

Läs mer


Andelen förnybara energikällor för kraftförsörjning till anläggningarna ökar avsevärt

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el...

Läs mer
LKAB:s industriområde Vitåfors i Gällivare.

Nu etableras världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se