Facebook

Instagram

Rob Hopkins till Sverige – keynote speaker på Omställningskonferensen


2017-09-21

Rob Hopkins är en flitigt anlitad rådgivare till myndigheter och företag när det gäller omställning på system- och samhällsnivå.
Bild:Jim Wileman
Rob Hopkins är en flitigt anlitad rådgivare till myndigheter och företag när det gäller omställning på system- och samhällsnivå.

2012 mottog han EU:s Civil Society Prize för sina insatser inom civilsamhället. Han är hedersdoktor vid Västra Englands Universitet och Namurs Universitet. Som ledande global aktivist, systemtänkare och grundare av Transition Network har Rob Hopkins inspirerat människor, organisationer och samhällen över hela världen i att ställa om till hållbara, postfossila lokalsamhällen. Nu kommer han till Sverige för att bland annat inledningstala på den nationella Omställningskonferensen i Växjö 6-8 oktober. Förutom Växjö besöker han även Göteborg, Järna, Malmö, Uppsala, Örebro - och Köpenhamn

Omställningen är redan på väg. Överallt och på alla nivåer tar människor initiativ. Jag vill förmedla hoppfulla berättelser från hela världen som visar att det är fullt möjligt att ställa om till en hållbar framtid.” – Rob Hopkins

För första gången gästas Sverige av en av Englands främsta hållbarhetsprofiler, framtidsvisionären Rob Hopkins! Enligt Hopkins har det industrimoderna samhället nått sin gräns, även mänskligt, då det inte längre möter behoven av mening och livskvalitet. Därför vill Hopkins förmedla berättelser som visar på nya möjligheter. Han vill inspirera till nytt mod och nya idéer. Berättelserna börjar ofta i det lilla och växer vidare till företag och regeringar. Hopkins är keynote speaker vid den nationella Omställningskonferensen i Växjö och genomför därefter en föreläsningsturné i Sverige och Danmark. Med huvudtemat Transition stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle gästar Rob Hopkins; 6-7/10 Växjö, 8/10 Göteborg, 9/10 Örebro, 10-11/10 Uppsala, 11/10 Järna, 12/10 Malmö och 12/10 Köpenhamn.

Niklas Högberg från nationella Omställningsrådet och projektledare för Hopkins Sverigebesök berättar: ”Rob Hopkins menar att vi kan medskapa ett roligare samhälle som samtidigt kan ge en större känsla av mening, livskvalitet och gemenskap - där alla får plats och kan bidra. Där finns framtidens arbetstillfällen som kan återskapa hållbara lokalsamhällen och ekonomier. Vi i Omställningsrådet med samarbetspartners välkomnar Rob och ser fram emot de olika evenemangen runt om i Sverige samt bjuder in media och intresserade.”

Omställningsrörelsen i Sverige representeras av ett nationellt Omställningsråd med organisationerna Omställningsnätverket och Hela Sverige ska leva. Ett mål är att visa hur FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 kan förverkligas genom lokala svar på globala kriser. Det kan handla om lokal och hållbar mat, energi, transporter, hållbar hälsa och livskvalitet. Den internationella Omställningsrörelsen startade 2005 i Totnes i England. Idag finns Transition Network på alla kontinenter, med en mängd erfarenheter av hur omställningen till hållbara lokalsamhällen ger lösningar på energikriser likväl som ekologiska-, sociala- och ekonomiska kriser.

Projektledare/Kontakt: niklas.hogberg@medskaparna.se, 070-754 48 40

MER INFORMATION OM ROB HOPKINS
Samtliga events i Sverige 6-12 oktober!
Hemsida Rob Hopkins
SvD artikel om Hopkins från Köpenhamnsmötet
TED talks / Rob Hopkins
Video Beginning transitions/Rob Hopkins

PROGRAM ROB HOPKINS SVERIGETURNÉ 6-12 OKTOBER:

OBS! - Föreläsningar hålls på engelska. Vissa evenemang har inslag på svenska vid t ex gruppdialoger samt möjligheter till översättning vid frågestunder.

FACEBOOK-SIDA med samtliga evenemang

VÄXJÖ 7 oktober kl 13:00-14:30 på Katedralskolan:
Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle.Rob Hopkins föreläser samt deltar på mingelkväll den 6 okt. Info och anmälan (Anmälan till hela konferensen). Ingår som del i Nationella Omställningskonferensen i Växjö 6-8 oktober. Arrangörer: Omställning Växjö i samverkan med Omställningsnätverket, Hela Sverige ska leva, Växjö kommun. Kontakt: Jesaia Lowejko, e-post: jesaia.lowejko@studieframjandet.se

GÖTEBORG 8 oktober kl 13:00-15:00 på Göteborgsoperan:

Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle. Föreläsning och samtal. Info och anmälan.FB-sida. Ett evenemang i Framtidsveckan i Göteborg 2-8 oktober. Arrangörer: Studiefrämjandet och Göteborgsoperan. Kontakt: Elinor Askmar, 0738-854171, e-post:elinor.askmar@studieframjandet.se

ÖREBRO 9 oktober kl 11:30-13:00 på Coompanion, Rudbecksgatan 26:
Klimatpositivt näringsliv - nya visioner om framtidens hållbara företag! Lunchföreläsning och samtal. Info och anmälan, FB-sida. Ett evenemang i Framtidsveckan i Örebro län Arrangörer: WSP, Coompanion, ROS (nätverket för Regional Omställning i Samverkan) med bl a Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Framtiden i våra händer, Tegelbruket, Sensus, City Örebro, Medskaparna. Kontakt: Niklas Högberg, 0707-544840, e-post: niklas.hogberg@medskaparna.se

 

ÖREBRO 9 oktober kl 13:30-16:00 på NBV, Jordgatan 6:
Vilket lärande behövs för omställning till hållbarhet? Föreläsning och samtal för folkbildningen och alla engagerade i lärande för hållbarhet. Info och anmälan. Ett evenemang i Framtidsveckan i Örebro län Arrangörer: Örebro läns bildningsförbund samt andra aktörer i ROS - Nätverket för Regional Omställning i Samverkan (bl a Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Coompanion m fl). Kontakt: Niklas Högberg, 0707-544840, e-post: niklas.hogberg@medskaparna.se

 

ÖREBRO 9 oktober kl 18:00-20:30 på Örebro universitet (Hörsal 1, Långhuset):
Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle. Offentlig föreläsning. Ytterligare info: Offentlig föreläsning med Rob Hopkins samt som FB-sida. Ett evenemang i Framtidsveckan i Örebro län Arrangörer: Örebro universitet i samverkan med ROS - nätverket för Regional Omställning i Samverkan (bl a Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion, Framtiden i våra händer m fl). Kontakt: Niklas Högberg, 0707-544840, e-post: niklas.hogberg@medskaparna.se

UPPSALA 10 oktober 07:45-09:15 på Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19:
Hur gör vi företagsrådgivningen klimatpositiv? Inspirationsfrukost, föreläsning och samtal för och med företagsrådgivare. Rob Hopkins inleder, samtalet sker på svenska. Ingen anmälan. Arrangörer: ALMI i samarbete med Institutionen för stad och land (SLU) och Uppsala klimatprotokoll. Kontakt: Thomas Norrby, SLU, e-post: thomas.norrby@slu.se

UPPSALA 10 oktober 18:00-20:00, Universitetshuset, sal X:
Transition Stories: Imagination for the future(s) we want and need. Föreläsning och workshop med studenter och andra intresserade. Ingen anmälan. Arrangörer: Center for Sustainable Development, Uppsala universitet, Cemus (The Center for Environment and Development Studies) och Institutionen för stad och Land, SLU. Kontakt: Sara Andersson, CEMUS, e-post: sara.andersson@csduppsala.uu.se

UPPSALA 11 oktober kl 13:00-14:00 på Uppsala Konsert & Kongress (öppen del av heldagsprogram):
Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle. Öppen inspirationsföreläsning som del i Uppsala klimatprotokolls årliga konferens. Info och anmälan till Uppsala klimatkonferens om en fossilfri och klimatpositiv framtid. Arrangörer: Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk med bl a Uppsala kommun, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, IKEA, bygg- och transportföretag, Regionförbundet Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturskyddsföreningen, Klimataktion m fl. Kontakt: Ida Folkesson, Uppsala klimatprotokoll, e-post: ida.folkesson@uppsala.se

JÄRNA 11 oktober kl 18:00-19:00 Charlottendals gård:
Informellt möte med omställare i Järna och andra intresserade. Mer info här! Arrangör: Omställning Järna. Kontakt: Peter Hagerrot, e-post: peter.hagerrot@telia.com

MALMÖ 12 oktober kl 10:00-12:00 på Malmö högskola:
Transition Stories - Local Solutions for a Sustainable Society. Föreläsning och samtal. Info (Ingen anmälan.) Arrangörer: Malmö högskola i samverkan med Glokala folkhögskolan, Holma folkhögskola och Omställning Malmö. Kontakt: Fredrik Björk, 0709-252954, e-post: fredrik.bjork@mah.se

KÖPENHAMN 12 oktober kl 14:00-16:30 på Aalborg universitet København:
Transition Stories - Local Solutions for a Sustainable Society.
Info och anmälan. Moderator journalist Jørgen Steen Nielsen, Information (newspaper). Arrangörer: Aalborg universitet, Center for Design, Innovation and Sustainable Transition. Kontakt: Ulrik Jørgensen (+45 99403700) eller Tanja Aertebjerg (+45 31503080)

INITIATIVTAGARE TILL ROB HOPKINS SVERIGETURNÉ
Samordnare: Nationella Omställningsrådet

Syftet med det nationella Omställningsrådet är att samla olika aktörer för att medskapa omställningen till ett hållbart Sverige med levande lokalsamhällen inom de planetära gränserna. Vi vill möjliggöra och stärka initiativ för en hållbar framtid som redan växer fram. Genom omställningen kan vi svara på de globala kriserna och förverkliga ett mer meningsfullt samhälle för alla.

Vi lyfter fram fyra strategier som kan skapa hävstångseffekter: Gränsöverskridande samverkan, lärande för hållbarhet som möjliggör nytänkande, mobilisering av medborgarengagemang genom positiva visioner såsom naturens rättigheter, samt konkret handling i lokala projekt som till exempel återskapar lokal matproduktion med mängder av positiva effekter såsom nya arbetstillfällen. Kontakt.

 

 

 

ÖVRIGA INITIATIVTAGARE
Omställningskonferensen i Växjö

Den 6-8 oktober är det dags för årets stora Omställningskonferens, i år på temat “Globala mål - lokala lösningar” (FB-sida, biljetter) Målet är att sammanföra flera olika hållbarhetskrafter för att skapa inspiration, utbyte och nätverkande. Konferensen syftar till att hitta former för omställningen att ta nästa steg i medskapandet av en bred folkrörelse, inte minst för att de globala målen i Agenda 2030 ska kunna förverkligas med hjälp av omställningstankar. Kontakt.

Omställningsnätverket
För att stärka det omställningsarbete som växer fram lokalt överallt i Sverige finns den ideella föreningen Omställningsnätverket. Här kan du och ditt omställningsinitiativ gå med, inspirera och inspireras, dela idéer, dokument och foton – och ta del av andras erfarenheter. Vill du kontakta oss gör du det enklast på styrelse{at}omstallning{punkt}me.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Med en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling och omställningsfrågor. Kontakt.

Hela Sverige ska leva
All utveckling är lokal, även den globala. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet - byalag, samhällsförening och intresseföreningar. Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid. Lokal utveckling är inte möjlig utan en hållbar omställning, och omställningen till hållbarhet är nyckeln till lokal utveckling. Därför deltar Hela Sverige ska leva i nationella Omställningsrådet. Kontakt.

ROS - Regional Omställning i Samverkan (Örebro län)
ROS – Regional Omställning i Samverkan – är ett nätverk av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. ROS består av länsorganisationerna för Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen, Länsbildningsförbundet, Coompanion och Omställning Örebro, Omvända vär(l)den samt Framtiden i Våra Händer. Vill ni också vara en del av ROS? Kontakta oss!

Uppsala Klimatprotokoll
Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Uppsala klimatprotokoll jobbar för att hitta lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att leva och verka klimatpositivt. Vårt arbete har bland annat bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Sveriges klimatstad 2013 av Världsnaturfonden. Kontakt.


Källa: TGIM


Skriv ut<span class=\
Den nya ytmonteringslinan och installationslaget.

En sommar med nya linor och certifikat för Inission Tallinn

Inission Tallinn har under sommaren genomfört två stora projekt. Utöver att ha förnyat ISO 9001- och ISO 14001-certifikaten har verksamheten också certifierats enligt ISO...

Läs mer
Gloab550
Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Nästa steg för att skapa en världsledare inom specialstål

Som ett nästa steg att integrera Ovako i Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation...

Läs mer


Regeringen vill att mer industriproduktion flyttar hem till Sverige

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hå...

Läs mer


FlexQube inviger rullformningsproduktion hos Bendiro

FlexQube har under våren arbetat med Bendiro i Falkenberg för att ta fram ett...

Läs mer


Nytt metallforskningsinstitut bildas

Nu kraftsamlar den svenska gruv- och stålindustrin för gemensam forskning genom att...

Läs mer
TC Kanaltork.

Tekniksprång öppnar världsmarknaden för svensk sågverksteknik

Den senaste modellen av större virkestorkar från Valutec har öppnat upp marknader...

Läs mer


ABB investerar 30 miljoner dollar i ny fabrik för transformatorkomponenter i Sverige

Innovativa torra genomföringar möjliggör UHV-kraftöverföring på...

Läs mer
Ulf Zeidler, Peter Areskog, Johan Zeidler, Anders Lindell.

Areco breddar sin verksamhet och gör ännu ett storförvärv

Areco har idag förvärvat Ferrex Scandinavia AB och breddar ytterligare sin verksamhet med...

Läs mer


Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Nu får företagen i Jönköpings län en unik chans att vässa...

Läs mer


11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av...

Läs mer


Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt...

Läs mer
Slipning av rostfritt generar hög värmeutveckling och gör det svårslipat. Nortons nya lamellslipstift Quantum ger kall slipning vilket minimerar risken för bränning av arbetsstycket.

Nya lamellslipstift för slipning av rostfritt

Slipning av rostfritt generar hög värmeutveckling och gör det svårslipat....

Läs mer


Serneke bygger Northvolt Labs i Västerås

Det blir Serneke som bygger första etableringen i den storsatsning på batteriproduktion...

Läs mer


Sommarpraktik ska locka fler ungdomar till industri- och teknikföretagen

Den 18-27 juni genomför Teknikcollege i samarbete med Jönköpings kommun och Ung...

Läs mer


Hyundai och Audi inleder samarbete för utveckling av vätgasbilar

Hyundai Motor Group och Audi AG har annonserat att de ingått ett flerårigt avtal fö...

Läs mer


Volvo Cars utökar sin globala tillverkningsnärvaro med sin första fabrik i USA

Volvo Cars inviger sin första tillverkningsanläggning i USA, i Charleston, South...

Läs mer

Sandvik avyttrar affären för rostfri tråd

Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology har tecknat avtal om att avyttra...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se