Facebook

Instagram

Partsekonomerna om industrins utveckling i Sverige och internationellt


2019-06-13

Bild: Teknikföretagen

I en ny rapport från Industrirådet redogör Partsekonomerna för industrins utveckling i Sverige och internationellt. Partsekonomerna är utsedda inom ramen för Industriavtalet och består av ekonomer hos arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom industrin.

I rapporten beskrivs mer övergripande trender så som långsammare tillväxt för global BNP och världshandel jämfört med perioden före finanskrisen.

För svensk industri konstateras att industriproduktionen har ökat starkt under de senaste åren, men att tillväxten mattades av under 2018 och in i 2019. Den bransch som har utvecklats bäst är motorfordonsindustrin, även om tillväxten där har mattats av under 2018. Flera andra branscher har haft låg eller negativ produktionstillväxt sedan 2012.

I rapporten beskrivs även utvecklingen för sysselsättningen, produktiviteten, utrikeshandeln, priserna, lönsamheten och investeringarna i ett industriperspektiv från 2012 och framåt. Svensk industri har i genomsnitt haft en högre ökningstakt av arbetskraftskostnaderna jämfört med Västeuropa (räknat i lokal valuta), men ökningstakten har växlat ned jämfört med perioden före finanskrisen.

Arbetskraftskostnaderna räknat i gemensam valuta låg 2018 lägre för svensk industri än för industrin i Västeuropa och Tyskland. Rapporten avslutas med en sammanställning av vad så kallade ledande indikatorer och inköpschefsindex visar. Dessa har historiskt varit goda indikatorer för industrins utsikter på kort sikt, och visar i rapporten att industrins utveckling har försvagats på sistone.

Sammantaget är det en styrka att industrins ekonomer på såväl arbetsgivarsidan som på den fackliga sidan kunnat enas om en gemensam beskrivning av industrins utveckling.


Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.Källa: Teknikföretagen


Skriv ut

Volvo Cars ska radikalt minska sina koldioxidutsläpp som del av en ambitiös klimatplan

Volvo Cars har lanserat en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin, som syftar till att minska koldioxidavtrycket per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Detta...

Läs mer
Hexagon

Råstålsproduktionen fortsatt högre jämfört med förra året

Valsade ringar före värmebehandling vid Ovako i Hofors.

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 398 tusen ton under september 2019. Det...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Allt fler uppsägningar, men stora skillnader mellan branscher och regioner

Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, första tre kvartalen2018 jämfört med första tre kvartalen 2019, efter län.

72 procent fler industriarbetare uppsagda under tredje kvartalet jämfört med motsvarande...

Läs mer


BASF investerar 20 MEUR i ny metod att återvinna tidigare ej återvinningsbar plast

BASF investerar cirka 20 miljoner euro i företaget Quantafuel. Tillsammans ska företagen...

Läs mer

Historisk årsdag för Volkswagens fabrik i Wolfsburg

Genom att fabriken kunde räddas lades grunden för Tysklands framväxande bilsamhälle.

För 70 år sedan, den 8 oktober 1949, överlämnade Storbritannien fö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fjädern som räddar liv i airbagcykelhjälm

Airbagcykelhjälmen som löses ut från en nackkrage på 0,1 sekunder ger ett...

Läs mer

Beijer Ref investerar i ny fabrik för grön kylteknik

För att kunna möta marknadens efterfrågan på kylaggregat som är baserade...

Läs mer

”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”

Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design.

– Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och...

Läs mer


Atlas Copcos nya e-guide hjälper dig på vägen mot att klara steg V-utsläppskraven

Atlas Copco Power Technique har publicerat en kostnadsfri e-guide som förklarar vilka...

Läs mer

Husqvarna Group förstärker sin position inom ytbehandling av betongytor och betonggolv

Husqvarna Groups Construction division har förvärvat kategorin glättningsmaskiner...

Läs mer
Ett polymert elektriskt ledande material skrivs direkt ut på textilen.

Ny metod kapar led vid produktion av smarta och funktionella textilier

Dagens resurskrävande produktionsprocesser för tryck på textilier kan snart vara...

Läs mer

ebm-papst hjälper industrin att både automatisera och kyla känslig elektronik

ebm-papst nya axialfläkt AxiForce.

I ebm-papst produktprogram finns fläktar och drivlösningar som utvecklats för de...

Läs mer

COWI rekryterar marknadschef inom processindustri

Håvard Hansen, ny marknadschef i avdelningen Process & Projekt.

COWI stärker verksamheten inom division industri med en ny marknadschef, Håvard Hansen,...

Läs mer

Fjädrar och banddetaljer i nyskapande skivbromsar från Haldex


Haldex har framgångsrikt slutfört utvecklingen av skivbromsen ModulT tillsammans med en...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se