Facebook

Instagram

Ny rapport om teknikhistorisk järnjätte: Bagges Blåsmaskin


2019-03-08

Blåsmaskin konstruerad av Jonas Bagge uppställd i Lesjöfors.
Bild: Dependability, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0
Blåsmaskin konstruerad av Jonas Bagge uppställd i Lesjöfors.

Bagges blåsmaskin vid Flatenbergs hytta.
Bild: Holger.Ellgaard, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0
Bagges blåsmaskin vid Flatenbergs hytta.

I rapporten ”Bagges blåsmaskin” presenterar ingenjören Björn Björck fakta som visar att flera bruks- och teknikhistoriska museer runt om i landet bör se över sin information om blåsmaskiner och deras upphovspersoner. Rapporten avslöjar dessutom att konstruktionen som fick det första patentet i Finland redan fanns patenterad och i bruk i Sverige.  

I en ny historisk rapport (H 86) från Jernkontorets bergshistoriska utskott, Bagges blåsmaskin – Teknikhistorisk undersökning av en produktionsutrustning, beskriver författaren Björn Björck ingående den maskin som han, enligt förordet, i sin ungdom hyste skräckblandad fascination inför.

En blåsmaskin är en apparat som pressar ut luft. Blåsmaskiner används än idag för en mängd olika ändamål inom industrin, men den konstruktion som Björn Björck har gjort en grundlig undersökning och källforskning kring är den under lång tid använda Bagges blåsmaskin. Den började användas under 1830-talet för att förse masugnar, stålugnar och färskningshärdar med luft för förbränning, så kallad blästerluft. Konstruktionen var i drift fram till 1940-talet.

Bagges trecylindriga blåsmaskin tillverkades i över 150 exemplar och fortfarande finns många bevarade runt om i landet. Oftast finns de på ursprunglig plats i gamla hyttor och smedjor. Det är därför ovanligt att tydligt kunna beskåda hela maskinen, men i Lesjöfors finns en blåsmaskin uppställd som industriminnesmärke i ensamt majestät. Ett fåtal ”Baggemaskiner” är restaurerade och kan demonstreras i rörelse, till exempel blåsmaskinen i Östebybruks vallonsmedja.

Fantasifulla avblidningar av Bagges blåsmaskin
Kunskapen om Bagges blåsmaskins tillkomst och konstruktion har varit begränsad i 1900-talets allmänna litteratur om bergshantering och järnbruk. På olika sätt har den presenterats i bild, allt från helt korrekta avbildningar till fantasifulla trecylindriga konstruktioner som aldrig har existerat. På grund av detta finns idag på flera svenska museianläggningar felaktiga informationstavlor. I denna rapport reder Björn Björck ut felaktigheterna.

Benämningen Bagges blåsmaskin kan härledas till att Jonas Bagge 1841 ansökte och fick patent på en trecylindrig enkelverkande blåsmaskin. Samma år fick han också patent på en dubbelverkande blåsmaskin. Ett år senare, 1842, patenterades en exakt kopia av den dubbelverkande maskinen även i Finland av en man vid namn L.G. Ståhle. Patentet blev Finlands första patenterade konstruktion, men konstruktionen fanns alltså redan patenterad och i bruk i Sverige. Björn Björcks efterforskningar visar att Ståhle och Bagge kan ha samarbetat om det finska patentet för att ge Bagge tillträde och kontroll även över den finska marknaden för blåsmaskiner.

Dubbla Bagge förvirrar
I litteraturen har det genom årtionden skett en sammanblandning av två personer med namnet Bagge, Jonas Bagge och Jonas Samuel Bagge. Bägge personerna verkade inom järnhanteringen och hos Jernkontoret. De undervisade bägge inom mekanik och bergshantering och fick professorstitel samt presenterade i text och bild olika typer av blåsmaskiner. I rapporten förklarar Björn Björck de två konstruktörernas storheter. Bägge Bagge har varit betydelsefulla för den industritekniska utvecklingen. De har främst arbetat med att förbättra redan existerande blåsmaskiner, det är dock Jonas Bagge vars namn ska förknippas med den trecylindriga blåsmaskinen.

Den historiska rapporten om Bagges blåsmaskin och andra publikationer som utges av Jernkontorets bergshistoriska utskott kan beställas på Jernkontorets webbplats: jernkontoret.se/bergshistoriska-publ
Källa: Jernkontoret


Skriv utPeafowl, med grundarna Cristina Paun och Jacinto Sá, utvecklar en unik transparent solcell.
Peafowl, med grundarna Cristina Paun och Jacinto Sá, utvecklar en unik transparent solcell.

Almi Invest investerar i Peafowls unika solcellsteknik

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Uppsalabolaget Peafowl Solar Power, som utvecklar en unik transparent solcell. I emissionen på total fem miljoner kronor deltar också privata...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Centrifugalfläktar för precisionskylning i datacenters och IT-miljöer


I stora datacenters är det inte ovanligt att systemen som har till uppgift att kyla...

Läs mer
ABBs CO2-neutrala fabrik i Lüdenscheid.

ABB presenterar framtidens koldioxidneutrala fabrik

I sin anläggning i Lüdenscheid, Tyskland, visar ABB hur övergången till...

Läs mer

Alfa Laval tar vegetabiloljeorder värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval har tagit en order för leverans av processutrustning till en...

Läs mer
Björn Haase visar två av produkterna som sidoströmmar kan användas till, isolermaterial och asfalt.

Här är företaget som använder 83 procent av alla sidoströmmar

Vid metallpulvertillverkaren Höganäs AB:s produktionsanläggningar runt om i vä...

Läs mer

EcoRub inleder utvecklingsprojekt med nano-materialet grafen

EcoRub har beslutat att inleda ett utvecklingsprojekt med målet att uppnå kraftigt...

Läs mer

Framtidens smarta fabrik är här – Atlas Copco visar upp nya Smart Connected Assembly


Med konceptet Smart Connected Assembly – Powered by data, tar Atlas Copco sin vision av den...

Läs mer
Martin Pei, ordförande i Hybrit Development och vice verkställande direktör och teknisk direktör på SSAB.

HYBRIT prisas av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tilldelat HYBRIT miljömålspriset för ”mod och...

Läs mer

Höga personalkostnader en stor utmaning

Företagens gradering av betydelsen av att Sverige erbjuder attraktiva villkor/förhållanden avseende ett antal verksamhetsförutsättningar.

Petroleum-, kemi-, läkemedel- samt plast- och gummiindustrin tror på fortsatt svag...

Läs mer

SKF bekräftar stängning av fabrik i Stonehouse

Den konsultationsprocess med lokala arbetstagarrepresentanter som påbörjades i december...

Läs mer

Kiwa Inspecta går samman med FORCE Technology Sweden

Förvärvet är en del av Kiwa Inspectas tillväxtstrategi för att stärka...

Läs mer

Nytt samarbete ska göra däckindustrin miljövänligare

Nu har Svensk Däckåtervinning AB inledett ett samarbete med Ecorub. ...

Läs mer

Derome vill bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde

Deromes volymhusfabrik i Värö.

I samband med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen sticker Derome ut hakan och...

Läs mer


Scania levererar 520 fordon till kinesiska Zoomlion för betongpumpbilar

Scania har träffat en överenskommelse med kinesiska Zoomlion Concrete Machinery om...

Läs mer

Lesjöfors köper holländsk metalldetaljindustri

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors AB har idag förvärvat aktierna i Spibelt Beheer B...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se