Facebook

Instagram

Ny rapport om teknikhistorisk järnjätte: Bagges Blåsmaskin


2019-03-08

Blåsmaskin konstruerad av Jonas Bagge uppställd i Lesjöfors.
Bild: Dependability, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0
Blåsmaskin konstruerad av Jonas Bagge uppställd i Lesjöfors.

Bagges blåsmaskin vid Flatenbergs hytta.
Bild: Holger.Ellgaard, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0
Bagges blåsmaskin vid Flatenbergs hytta.

I rapporten ”Bagges blåsmaskin” presenterar ingenjören Björn Björck fakta som visar att flera bruks- och teknikhistoriska museer runt om i landet bör se över sin information om blåsmaskiner och deras upphovspersoner. Rapporten avslöjar dessutom att konstruktionen som fick det första patentet i Finland redan fanns patenterad och i bruk i Sverige.  

I en ny historisk rapport (H 86) från Jernkontorets bergshistoriska utskott, Bagges blåsmaskin – Teknikhistorisk undersökning av en produktionsutrustning, beskriver författaren Björn Björck ingående den maskin som han, enligt förordet, i sin ungdom hyste skräckblandad fascination inför.

En blåsmaskin är en apparat som pressar ut luft. Blåsmaskiner används än idag för en mängd olika ändamål inom industrin, men den konstruktion som Björn Björck har gjort en grundlig undersökning och källforskning kring är den under lång tid använda Bagges blåsmaskin. Den började användas under 1830-talet för att förse masugnar, stålugnar och färskningshärdar med luft för förbränning, så kallad blästerluft. Konstruktionen var i drift fram till 1940-talet.

Bagges trecylindriga blåsmaskin tillverkades i över 150 exemplar och fortfarande finns många bevarade runt om i landet. Oftast finns de på ursprunglig plats i gamla hyttor och smedjor. Det är därför ovanligt att tydligt kunna beskåda hela maskinen, men i Lesjöfors finns en blåsmaskin uppställd som industriminnesmärke i ensamt majestät. Ett fåtal ”Baggemaskiner” är restaurerade och kan demonstreras i rörelse, till exempel blåsmaskinen i Östebybruks vallonsmedja.

Fantasifulla avblidningar av Bagges blåsmaskin
Kunskapen om Bagges blåsmaskins tillkomst och konstruktion har varit begränsad i 1900-talets allmänna litteratur om bergshantering och järnbruk. På olika sätt har den presenterats i bild, allt från helt korrekta avbildningar till fantasifulla trecylindriga konstruktioner som aldrig har existerat. På grund av detta finns idag på flera svenska museianläggningar felaktiga informationstavlor. I denna rapport reder Björn Björck ut felaktigheterna.

Benämningen Bagges blåsmaskin kan härledas till att Jonas Bagge 1841 ansökte och fick patent på en trecylindrig enkelverkande blåsmaskin. Samma år fick han också patent på en dubbelverkande blåsmaskin. Ett år senare, 1842, patenterades en exakt kopia av den dubbelverkande maskinen även i Finland av en man vid namn L.G. Ståhle. Patentet blev Finlands första patenterade konstruktion, men konstruktionen fanns alltså redan patenterad och i bruk i Sverige. Björn Björcks efterforskningar visar att Ståhle och Bagge kan ha samarbetat om det finska patentet för att ge Bagge tillträde och kontroll även över den finska marknaden för blåsmaskiner.

Dubbla Bagge förvirrar
I litteraturen har det genom årtionden skett en sammanblandning av två personer med namnet Bagge, Jonas Bagge och Jonas Samuel Bagge. Bägge personerna verkade inom järnhanteringen och hos Jernkontoret. De undervisade bägge inom mekanik och bergshantering och fick professorstitel samt presenterade i text och bild olika typer av blåsmaskiner. I rapporten förklarar Björn Björck de två konstruktörernas storheter. Bägge Bagge har varit betydelsefulla för den industritekniska utvecklingen. De har främst arbetat med att förbättra redan existerande blåsmaskiner, det är dock Jonas Bagge vars namn ska förknippas med den trecylindriga blåsmaskinen.

Den historiska rapporten om Bagges blåsmaskin och andra publikationer som utges av Jernkontorets bergshistoriska utskott kan beställas på Jernkontorets webbplats: jernkontoret.se/bergshistoriska-publ
Källa: Jernkontoret


Skriv utVeronika Bátori, som nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.
Veronika Bátori, som nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Äpple- och apelsinrester kan bli ätbar bioplast

Tänk dig en engångsmugg, du dricker upp ditt kaffe och sedan kan du äta muggen som efterrätt. Veronika Bátori, nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Hö...

Läs mer
Uniteam

Ovanligt med höga halter reglerade kemikalier i återvunnen plast

En färsk studie från RISE visar att sortering och separering vid plastå...

Läs mer

Stålproduktionen ökade under februari 2019

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 410 tusen ton under februari 2019. Det...

Läs mer
Saab RBS70.

Saab levererar Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska armén

Saab har fått en order på leverans av Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska...

Läs mer

Finja Prefabs nya produktionshallar i Katrineholm invigda

På fabriken i Katrineholm är nu nya moderna produktionslokaler klara att tas i bruk. De nya lokalerna är utrustade med det senaste inom digital produktionsutrustning. Flera vinster görs med nya lokaler som anpassats för verksamheten: Arbetsmiljön blir bättre, energiförbrukningen minskar och produktiviteten ökar när vi får en mer rationell genomförd tillverkning och logistik.

På fabriken i Katrineholm är nu nya moderna produktionslokaler klara att tas i bruk. De...

Läs mer


Finska försvarsmakten beställer virtuella simulatorer från Saab

Saab och Finska Försvarsmaktens logistikverk har tecknat ett kontrakt för leveranser av...

Läs mer

Intresset för svensk teknik ökar i Nordamerika

Enviros CFO Urban Folcker och vd Thomas sörensson, till höger, med representanter från EE-TDF Cleveland LLC.

Enviros pyrolysteknik är het på den nordamerikanska marknaden. I nuläget finns MoU...

Läs mer

AAK gör betydande investeringar i sin kinesiska anläggning

Arton månader efter invigningen av produktionsanläggningen i Zhangjiagang, Kina, har AAK...

Läs mer
Peter Areskog, koncernchef Areco.

Areco expanderar med ny fabrik i Malmö

Areco fortsätter att växa. Efter ett fastighetsförvärv i Malmö kan det...

Läs mer

Efterfrågan på återvunnen kimrök ökar i världen

Minskad tillgång på jungfrulig kimrök och ökade krav på däck- och...

Läs mer

Schneider Electrics produktionsenhet för ställverk i Arlöv växer


Nu växer Schneider Electrics produktionsenhet för ställverk i Arlöv. Enheten...

Läs mer

Velleuer kompetensutvecklar medarbetare för framtiden

Anställda i tyska Velleuer har stora möjligheter att vidareutveckla sig och ta nya steg I...

Läs mer

Ny rapport om teknikhistorisk järnjätte: Bagges Blåsmaskin

Blåsmaskin konstruerad av Jonas Bagge uppställd i Lesjöfors.

I rapporten ”Bagges blåsmaskin” presenterar ingenjören Björn Bjö...

Läs mer

Skanska tecknar order för tillverkningsanläggning i USA

Skanska har tecknat en tilläggsorder med en befintlig kund för konstruktionen av en...

Läs mer

Enpelarlyften slår försäljningsrekord - nu lanseras snart en ny generation

Nimo-KG:s nya enpelare SKV 300 C4 som lanseras vid halvårsskiftet. 

Nimo-KG säljer fler enpelarlyftar än någonsin. Under 2018 levererades 110 lyftar...

Läs mer

Cementa avvecklar cementproduktionen i Degerhamn

I oktober 2018 meddelade Cementa att företaget övervägde att avveckla cement- och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se