Facebook

Instagram

Ny rapport om datoriseringens historia inom svensk stålindustri


2021-08-31

Kontrollrum vid Oxelösunds järnverk 1994. Bilden är hämtad från en reklambroschyr för Oxelösunds Järnverk tryckt 1994.
Bild: SSAB
Kontrollrum vid Oxelösunds järnverk 1994. Bilden är hämtad från en reklambroschyr för Oxelösunds Järnverk tryckt 1994.

Jernkontorets bergshistoriska utskott ger i dag ut en dokumentation av den svenska stålindustrins datorisering från 1960-talet fram till våra dagar. Rapporten skildrar inte bara datorteknikens utveckling utan även arbetslivets förändring inom stålindustrin på grund av datorernas intåg.

Rapporten Datorisering och stålindustri 1960–2020 av Birgit Karlsson, ekonom-historiker vid Göteborgs universitet, är en djupgående dokumentation av ett tekniskt skeende som har betytt mycket för processindustrin.

Inom järn- och stålindustrin, i denna rapport exemplifierad med SSAB, gav datortekniken möjligheter att styra produktionsflödet på ett mer effektivt sätt. Processerna i stålindustrin hade tidigare styrts manuellt och med analog teknik. Med processtyrning med hjälp av datorer blev det möjligt att övervaka processerna och bestämma sammansättningen av stålet på ett betydligt mer exakt sätt än tidigare. Detta medförde att företagen kunde framställa långt fler stålsorter, vilket i sin tur betydde att det gick att skräddarsy stål för specifika kunder. Datoriseringen möjliggjorde en omställning från massproduktion till flexibel specialisering vars logistiska utmaningar inte hade gått att lösa utan datorteknikens hjälp.

SSAB:s datorutveckling började med stordatoranvändning. Ett avgörande steg togs då processdatorerna knöts samman med stordatorn. Då mindre persondatorer (PC) började användas under 1990-talet gav det tillgång till betydligt mer information än tidigare vilket möjliggjorde decentralisering av besluten i produktionskedjan. Ett internt datanätverk började användas.


Arbetsmiljöns förändring
För arbetets utformning och organisation har datoriseringen haft dramatisk betydelse. Det handlar inte bara om att arbetarna blivit färre utan också om att arbetets innehåll kraftigt har förändrats. Den fysiska arbetsmiljön har förändrats – exponeringen för buller och värme har minskat liksom riskerna i arbetet. Det mesta arbetet utförs nu på distans – det gäller både övervakning och underhållsarbete. Många uppgifter består av övervakning vilket kan innebära enformighet, men för att undvika har i många fall rotering av arbetsuppgifter införts.

När datoriseringen förändrade de tekniska förutsättningarna och SSAB gick från massproduktion till att allt mer präglas av flexibel specialisering, förändrades även arbetets organisation. Företaget gick från taylorism till så kallad lean production.

– Datorerna har också möjliggjort övergången till storskalig produktion till nischproduktion, säger rapportens författare Birgit Karlsson. Den allt mer komplicerade tillverkningen måste planeras och processen måste kontrolleras på ett mer exakt sätt än tidigare för att nischproduktion ska vara möjlig.


Befarade svårigheter
Farhågorna inför datorernas inträde inom järn- och stålindustrin var av olika karaktär. En del kom att besannas, andra inte. Automatiseringen bidrog utan tvekan i hög grad till att antalet arbetstillfällen minskade. Det hade också funnits röster som varnade för att människans roll antingen skulle bli helt överflödig eller reduceras till enbart själsdödande övervakningsarbete. Detta blev dock inte verklighet. Även om en del arbete idag är av övervakningskaraktär fordras ofta hög kompetens, förståelse av processen och förmåga att gripa in manuellt när datorstyrningen inte fungerar.

Det är ingen tvekan om att det har skett stora förändringar, när det gällde arbetsinnehåll och arbetsorganisation, och att datorerna har spelat en avgörande roll för att möjliggöra detta. Det är också tydligt att branschen har lyckats etablera ett nytt normsystem där motsättningen mellan kapital och arbete åtminstone delvis har upphävts.

Rapporten avslutas med några intervjuer av personer som är anställda på SSAB.


Beställning av rapporten
Rapporten ingår i Jernkontorets bergshistoriska rapportserie H som nummer 89 och kan beställas på Jernkontorets webbplats till en kostnad av 200 kronor, se Datorisering och stålindustri 1960–2020 – fallet SSAB.


Källa: Jernkontoret


Skriv ut

ABB bidrar till att göra modebranschen mer hållbar med innovativ teknik

ABB ska leverera automation, elektrifiering, kvalitetskontrollsystem (QCS), motorer och drivsystem till Renewcells nya industriella textilåtervinningsanläggning i Sundsvall. Renewcell...

Läs mer
Kapab


Kiilto och Betolar inleder utveckling av golvspackel med lågt kolavtryck

Kemiföretaget Kiilto och materialteknologiföretaget Betolar inleder ett samarbete fö...

Läs mer
KG Fridman
Juha Pentinmäki, Production & Distribution Manager, visar de nya solcellerna.

Nu tillverkar Ejendalsägda Jalas skyddsskor med hjälp av solenergi

Nu skyddar Ejendals både fötter och planeten. I fabriken i Jokipii Finland kommer energi...

Läs mer
Dustcontrol


Koenigsegg expanderar i Ängelholm

Sportbilstillverkaren Koenigsegg bygger en ny bilfabrik på 11000 kvadratmeter i anslutning...

Läs mer
Gloab550
Fredrik Sikström är en av Högskolan Västs forskare som undersöker var och hur AI-teknologin kan göra bäst nytta inom verkstadsindustrin.

Stor potential för AI inom verkstadsindustrin

I framtidens digitaliserade verkstadsindustri kan artificiell intelligens (AI) ge effektiva flö...

Läs mer
Hexagon
Elliot Sparrow, vd och medgrundare till Chalmers Ventures portföljbolag, Glenntex.

Plastavfall kan få nytt värde - Glenntex förstärker återvunnet material med grafen

Plastskräp från havet kan snart bli nya högkvalitativa material till allt frå...

Läs mer
Soldater som laddar Carl-Gustaf M4.

Saab får beställningar på Carl-Gustaf M4 och ammunition

Saab har fått beställningar på granatgeväret Carl-Gustaf M4 och tillhö...

Läs mer


Tillverkningsindustrins arbetsgivare tror på rekordmånga jobbtillfällen i höst

Arbetsgivare i tillverkningsindustrin tror på en kraftigt ökad efterfrågan på...

Läs mer
Ulf Stenerhag, vd Wayout och Robin Boheman, vd Instalco.

Instalco i samarbete med Wayout för rening av vatten i utsatta områden

Instalco och Wayout International inleder ett samarbete för att öka tillgången till...

Läs mer
Kontrollmätning av stång vid Ovako i Hällefors.

Fortsatt stark produktionstakt för råstål, trots nedgång i augusti

Under augusti minskade produktionen av råstål i Sverige med 8,4 procent jämfö...

Läs mer

Saab leder projekt för fossilfritt flyg

Ann-Kristin Adolfsson<span>, </span><span><span><span>strategichef på Saabs affärsområde Aeronautics,</span></span></span> och Christopher Jouannet<span><span><span>, Saabingenjör och </span></span></span><span><span>projektledare för projektet.</span></span>

Saab ska tillsammans med partner inom svensk flygindustri och universitet leda ett projekt för...

Läs mer


Mest lästa


Finnsafety


Edmolift


Antiphon
OEM Automatic

Bevego
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se