Facebook

Instagram

Ny metod kapar led vid produktion av smarta och funktionella textilier


2019-10-07

Ett polymert elektriskt ledande material skrivs direkt ut på textilen.
Bild: Razieh Hashemi Sanatgar
Ett polymert elektriskt ledande material skrivs direkt ut på textilen.

Dagens resurskrävande produktionsprocesser för tryck på textilier kan snart vara historia. Med en ny metod framtagen vid Högskolan i Borås kan flera led i processen skalas bort.

Det kan göras genom att med en 3D-skrivare direkt på textilierna skriva ut det som idag trycks med screen- eller Inkjet-teknik. Detta är särskilt intressant vid produktion av smarta och funktionella textilier.

Doktoranden Razieh Hashemi Sanatgar har i sitt doktorandprojekt utvecklat ett nytt polymert material med elektriskt ledande egenskaper som används som filament till 3D-skrivaren. Det handlar om en nanokomposit, en blandning bestående av en polymer i vilket hon blandat en elektriskt ledande nanofiller bestående av kolnanorör och kolpulver. Hon har också gjort en systematisk undersökning av hur olika blandningar av dessa nanokompositer fäster på textilen och vilka egenskaper som uppnås.


Vinst för miljön
De konventionella tryckprocesser som används idag, som screen- eller med Inkjet-teknik, kräver stora mängder energi, vatten och kemikalier. Den metod som nu tagits fram öppnar för stor flexibilitet i produktionsprocessen.

– Målet med min forskning är att utveckla en integrerad och skräddarsydd produktionsprocess för smarta och funktionella textilier som samtidigt använder mindre mängd vatten, energi, kemikalier, ger mindre mängd avfall och därmed lämnar så lite avtryck i miljön som möjligt. Det är samtidigt positivt ur produktionssynpunkt, då metoden är både kostnads- och resurseffektiv, berättar Razieh Hashemi Sanatgar.

– Ytterligare en vinst är att det går att anpassa produktionen genom att skriva ut nanockompositen direkt på det textila materialet exakt på den plats där det behövs, förklarar hon.


Lyckad blandning av polymer och kolnanopartiklar
En utmaning i projektet var att uppnå och bibehålla de önskade egenskaperna hos elektriskt ledande filament till 3D-skrivaren jämt fördelade, efter att filamentet har passerat genom 3D-skrivaren.

– I projektet har vi lyckats optimera egenskaperna hos nanokompositen före och efter 3D-utskrift, vilket är viktigt för att kunna kontrollera egenskaperna och hur dessa förändras efter utskrift.


Systematisk studie fyller kunskapslucka
Ytterligare en utmaning var att se hur pass väl polymerer och nanokompositer fäster på olika textila material. Resultaten från denna del i projektet fyller en viktig lucka inom forskningsområdet.

– Eftersom 3D-tryck är en ny teknik, så har inte vidhäftningen av polymerer och nanokompositer på textila material utforskats grundligt. Det vi nu har gjort är en systematisk studie där vi har undersökt effekten utifrån olika processparametrar för hur polymerer och nanokompositer fäster på textila material, berättar hon.


Möjliga tillämpningsområden
Exempel på möjliga tillämpningsområden för den nya processmetoden är vid produktion av smarta bandage, VR-handskar, plagg med sensor- och värmeegenskaper, räddningsutrustning, sportplagg som känner av kroppstemperatur, medicinsk utrustning, bil-, flyg- och rymdbranschen, med mera, där du vill styra exakt var det ledande materialet ska placeras på det textila materialet och hur den ledande egenskapen ska fungera.

Doktorandprojektet har genomförts vid Högskolan i Borås inom SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles), ett doktorandprogram inom Erasmus Mundus om hållbart management och textildesign, i samarbete med University Lille 1, Frankrike, och Soochow University, Kina.

Razieh Hashemi Sanatgar försvarade sin avhandling inom området textil materialteknik den 27 september.

Huvudhandledare: Vincent Nierstrasz, professor i textil materialteknik


Ordförklaring:
Filament – en massa i form av en tråd som matas in i 3D skrivaren
Filler – fyllnadsmaterial
Nanokomposit – ett blandmaterial som innehåller nanopartiklar för att förstärka eller få fram vissa egenskaper
Polymerer – plastmaterial


Läs mer
Avhandlingen: FDM 3D printing of conductive polymer nanocomposites: A novel process for functional and smart textiles

Läs mer om SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles) ett doktorandprogram inom Erasmus Mundus om hållbart management och textildesign.Källa: Högskolan i Borås

Skriv ut

Volvo Cars ska radikalt minska sina koldioxidutsläpp som del av en ambitiös klimatplan

Volvo Cars har lanserat en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin, som syftar till att minska koldioxidavtrycket per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Detta...

Läs mer
Hexagon

Råstålsproduktionen fortsatt högre jämfört med förra året

Valsade ringar före värmebehandling vid Ovako i Hofors.

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 398 tusen ton under september 2019. Det...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Allt fler uppsägningar, men stora skillnader mellan branscher och regioner

Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, första tre kvartalen2018 jämfört med första tre kvartalen 2019, efter län.

72 procent fler industriarbetare uppsagda under tredje kvartalet jämfört med motsvarande...

Läs mer


BASF investerar 20 MEUR i ny metod att återvinna tidigare ej återvinningsbar plast

BASF investerar cirka 20 miljoner euro i företaget Quantafuel. Tillsammans ska företagen...

Läs mer

Historisk årsdag för Volkswagens fabrik i Wolfsburg

Genom att fabriken kunde räddas lades grunden för Tysklands framväxande bilsamhälle.

För 70 år sedan, den 8 oktober 1949, överlämnade Storbritannien fö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fjädern som räddar liv i airbagcykelhjälm

Airbagcykelhjälmen som löses ut från en nackkrage på 0,1 sekunder ger ett...

Läs mer

Beijer Ref investerar i ny fabrik för grön kylteknik

För att kunna möta marknadens efterfrågan på kylaggregat som är baserade...

Läs mer

”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”

Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design.

– Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och...

Läs mer


Atlas Copcos nya e-guide hjälper dig på vägen mot att klara steg V-utsläppskraven

Atlas Copco Power Technique har publicerat en kostnadsfri e-guide som förklarar vilka...

Läs mer

Husqvarna Group förstärker sin position inom ytbehandling av betongytor och betonggolv

Husqvarna Groups Construction division har förvärvat kategorin glättningsmaskiner...

Läs mer
Ett polymert elektriskt ledande material skrivs direkt ut på textilen.

Ny metod kapar led vid produktion av smarta och funktionella textilier

Dagens resurskrävande produktionsprocesser för tryck på textilier kan snart vara...

Läs mer

ebm-papst hjälper industrin att både automatisera och kyla känslig elektronik

ebm-papst nya axialfläkt AxiForce.

I ebm-papst produktprogram finns fläktar och drivlösningar som utvecklats för de...

Läs mer

COWI rekryterar marknadschef inom processindustri

Håvard Hansen, ny marknadschef i avdelningen Process & Projekt.

COWI stärker verksamheten inom division industri med en ny marknadschef, Håvard Hansen,...

Läs mer

Fjädrar och banddetaljer i nyskapande skivbromsar från Haldex


Haldex har framgångsrikt slutfört utvecklingen av skivbromsen ModulT tillsammans med en...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se