Facebook

Instagram

Miljonstöd till forskning inom rymdindustrin


2018-06-19

Per Nylén, ansvarig projektledare på Högskolan Väst.
Bild: Högskolan Väst
Per Nylén, ansvarig projektledare på Högskolan Väst.

Projekt SpaceLab beviljades i dagarna närmare 10 miljoner kronor från EU, genom Tillväxtverket, och kommer att fokusera på additiv tillverkning för rymdindustrin.
– Vi vill bidra till att skapa en långsiktig tillväxt inom rymdindustrin och additiv tillverkning är en central teknologi för denna industri, säger Per Nylén, professor vid Högskolan Väst och ansvarig för forskningen inom produktionsteknik.

Minskad miljöpåverkan och resursförbrukning är en av århundradets största utmaningar. Detta gäller både vid tillverkning och vid användning av olika produkter. Genom additiv tillverkning (AM) kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan minskas. Potentialen hos AM som produktionsteknik för industriell hållbar produktion är dock är inte fullt utnyttjad inom rymdindustrin och AM-tekniken kan med sin snabba utveckling leda till dramatiska teknikskiften och nya konkurrensförutsättningar.

– Inom GKN:s rymdverksamhet har vi utforskat och utvecklat olika typer av AM- teknologier under många år. Nu med vårt deltagande i Ariane 6 och ESA projektet Prometheus så krävs att vi lyfter vår satsning till nästa nivå. Detta projekt ihop med Högskolan Väst kommer att stötta oss i detta, säger Henrik Amnell från GKN Aerospace som också kommer vara delaktig i utvecklingsarbetet i projektet.

– AM-produktion möjliggör små serier och ökad variantrikedom genom de designfriheter som tekniken möjliggör, vilket är egenskaper som är centrala för rymdindustrin och för oss på GKN, säger Henrik Amnell.

Många företag kan bli inblandade
Fyrbodals största högteknologiska företag är GKN Aerospace som alltså är huvudpartner för projektets genomförande, med ett stöd på 6 miljoner i form av arbetsinsats. Projektpartners utöver GKN kommer att identifieras som en del i genomförandet. Det kan vara företag som ingår i högskolans etablerade nätverk och som också har stort intresse för utveckling av ny teknologi för rymdapplikationer såsom exempelvis RUAG, Brogren Industries, Tooltec, Trestads laser, Arcam, Exova Metech, Elinc Sweden, Uddevalla precisions industri och HB mekaniska.

– Svensk flyg- och rymdindustri har under många år varit framgångsrik men den internationella konkurrensen hårdnar genom ökade möjligheter till utlokaliserad produktion. För att behålla en ledande position inom tillverkningsindustri inom transport och rymdindustri är därför ledande tekniskt utveckling och kvalitet i världsklass absolut avgörande, säger Per Nylén.

Lyfta teknikhöjden hos företagen
Projektets mål är att genom kunskapsöverföring lyfta teknikhöjd och leveransförmåga bland regionens små och medelstora företag och göra dem kapabla att leverera till högteknologiska storföretag och att bli attraktiva som samarbetspartner i internationella projekt. Projektet stöds därför också finansiellt av Västra Götalandsregionen med drygt 7 miljoner kronor. Additiv tillverkning (AM) är högintressant för många industrisektorer, inte minst för regionens flyg- och bilindustri eftersom tekniken möjliggör att hela produkt- och materiallivscykeln kan betraktas. Digitalisering vid AM möjliggör även att företag kan producera på efterfrågan med minimalt lager, eftersom mönster kan lagras i digitala arkiv.

Högskolan i framkant inom additiv tillverkning
Additiv tillverkning i metall är redan ett starkt forskningsområde för Högskolan Väst. Högskolan har, tillsammans med Chalmers och Swerea-IVF, tagit initiativet och arbetar aktivt för att skapa en nationell arena för AM i metall. Syftet med arenan är att koordinera forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Inom ramen för arenan bedrivs för närvarande två projekt för att ta fram en nationell forskningsplan för additiv tillverkning i metall.

– SpaceLab projektet ligger väl i linje med utvecklingen vi redan påbörjat inom AM där vi snabbt implementerar och utvecklar de forskningsresultat vi gemensamt får fram för en omedelbar utveckling av industrin. Med dessa medel från Tillväxtverket har vi totalt närmare 25 miljoner kronor i projektbudgeten, vilket innebär kraftigt förbättrade förutsättningar till ett tekniklyft i regionen, säger Per Nylén.
Källa: Högskolan Väst


Skriv ut<span class=\
Den nya ytmonteringslinan och installationslaget.

En sommar med nya linor och certifikat för Inission Tallinn

Inission Tallinn har under sommaren genomfört två stora projekt. Utöver att ha förnyat ISO 9001- och ISO 14001-certifikaten har verksamheten också certifierats enligt ISO...

Läs mer
Gloab550
Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Nästa steg för att skapa en världsledare inom specialstål

Som ett nästa steg att integrera Ovako i Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation...

Läs mer


Regeringen vill att mer industriproduktion flyttar hem till Sverige

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hå...

Läs mer


FlexQube inviger rullformningsproduktion hos Bendiro

FlexQube har under våren arbetat med Bendiro i Falkenberg för att ta fram ett...

Läs mer


Nytt metallforskningsinstitut bildas

Nu kraftsamlar den svenska gruv- och stålindustrin för gemensam forskning genom att...

Läs mer
TC Kanaltork.

Tekniksprång öppnar världsmarknaden för svensk sågverksteknik

Den senaste modellen av större virkestorkar från Valutec har öppnat upp marknader...

Läs mer


ABB investerar 30 miljoner dollar i ny fabrik för transformatorkomponenter i Sverige

Innovativa torra genomföringar möjliggör UHV-kraftöverföring på...

Läs mer
Ulf Zeidler, Peter Areskog, Johan Zeidler, Anders Lindell.

Areco breddar sin verksamhet och gör ännu ett storförvärv

Areco har idag förvärvat Ferrex Scandinavia AB och breddar ytterligare sin verksamhet med...

Läs mer


Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Nu får företagen i Jönköpings län en unik chans att vässa...

Läs mer


11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av...

Läs mer


Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt...

Läs mer
Slipning av rostfritt generar hög värmeutveckling och gör det svårslipat. Nortons nya lamellslipstift Quantum ger kall slipning vilket minimerar risken för bränning av arbetsstycket.

Nya lamellslipstift för slipning av rostfritt

Slipning av rostfritt generar hög värmeutveckling och gör det svårslipat....

Läs mer


Serneke bygger Northvolt Labs i Västerås

Det blir Serneke som bygger första etableringen i den storsatsning på batteriproduktion...

Läs mer


Sommarpraktik ska locka fler ungdomar till industri- och teknikföretagen

Den 18-27 juni genomför Teknikcollege i samarbete med Jönköpings kommun och Ung...

Läs mer


Hyundai och Audi inleder samarbete för utveckling av vätgasbilar

Hyundai Motor Group och Audi AG har annonserat att de ingått ett flerårigt avtal fö...

Läs mer


Volvo Cars utökar sin globala tillverkningsnärvaro med sin första fabrik i USA

Volvo Cars inviger sin första tillverkningsanläggning i USA, i Charleston, South...

Läs mer

Sandvik avyttrar affären för rostfri tråd

Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology har tecknat avtal om att avyttra...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se