Facebook

Instagram

Mikroplast i havet – en spegling av ohållbar konsumtion och produktion


2020-01-21

Bild: Göteborgs universitet

Bild: Göteborgs universitet

Industriell råplast, som plastpellets, ger upphov till höga koncentrationer nära utsläppskällorna.  Men de flesta plastartiklar i havet är fragment av större plast. Det visar nya studier vid Göteborgs universitet.

–  Mängderna industriell råplast som vi hittar visar att det är mycket viktigt att existerande regelverk, som exempelvis miljöbalken, tillämpas för att undvika onödigt spill av plast, säger Therese Karlsson, författare till en ny avhandling.

Therese Karlsson har studerat kusterna runtom nordvästra Europas fastland för att se var plastpartiklarna i havet kommer ifrån, och vad som händer med dem när de hamnar i havet.

–  Flytande plast kan transporteras långt, men det är ofta högre koncentrationer nära utsläppskällan, vilket i sin tur betyder att det är mer effektivt att städa upp nära källan än längre bort.

Mycket av plastskräpet fastnar längs med stränderna eller så sjunker det. Flytande plast får snabbt påväxt av små mikroorganismer och små alger, vilket gör att även den sjunker.  

–  På grund av olika nedbrytningsprocesser förändras dessutom plastens egenskaper med tiden, vilket bland annat gör att den lättare går sönder och bildar små fragment.


Majoriteten mikroplast kommer från större plast

I avhandlingen har Therese Karlsson undersökt mikroplast i havsvatten, i sediment och på stränder och i ryggradslösa djur och i fisk. Studierna visar att majoriteten av de små plastpartiklarna är fragment av större plast.

–  Därför måste vi lägga stort fokus på makroplast. Det innebär, bland annat, att vi behöver minska konsumtionen av plast samtidigt som vi förbättrar avfallshanteringsstrategier för att minska läckage och bättre ta tillvara på plast som resurs.

Trots avancerade kemiska och fysikaliska metoder i studierna var det inte möjligt att specifikt säga varifrån en plastbit kom.

–  Men sammansättningen av plasten samt storlek och form är viktiga pusselbitar, säger Therese Karlsson.


Förändrat konsumtionsmönster nödvändigt

Genom att jämföra de aktuella mikroplastmätningarna med tidigare studier framgick att viktiga källor till plastfragment i miljön är engångsartiklar, byggnadsmaterial, fiskeutrustning, kläder, plast som används i jordbruk och gummidäck. 

– Men det handlar inte bara om vilket material vi konsumerar utan också hur mycket vi konsumerar. Plast kan vara ett bra material rätt använt, som kan hjälpa oss att bygga ett mer hållbart samhälle. Men idag använder vi så väldigt mycket plast, som dessutom sprids i stora mängder till miljön.

Ett av delarbetena i avhandlingen har tidigare uppmärksammats då Therese Karlsson och hennes kollegor visat att miljontals pellets årligen läckt ut från en produktionsanläggning i Stenungssund, trots att det finns ett etablerat regelverk som borde förhindrat det.
Källa: Göteborgs universitet


Skriv utNytt lager och ny lindningsmaskin ger utökad kapacitet i Nordmarkshyttan

Lesjöfors nya lagerbyggnad i Nordmarkshyttan.

Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan har nyligen investerat i både en ny lagerbyggnad och i supermodern produktionsutrustning. Med den nya Wafiosmaskinen blir kapaciteten...

Läs mer
Elmia automation 550


SSAB anställer cirka 1000 semestervikarier i Sverige

Även detta år erbjuder SSAB semestervikariat inom olika verksamhetsområden. De...

Läs mer
Hexagon


Satsning på hälsa ökade Scanias produktion

För att lyckas måste vi först skapa en miljö som människor tycker det...

Läs mer


SKF ökar skiftet mot koldioxidneutral tillverkning

SKFs fabrik för lager till fordonsindustrin i Tudela i Spanien ansluter till fabriken för...

Läs mer

Skanska tecknar tilläggskontrakt för tillverkningsanläggning USA – värde cirka 430 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med en befintlig kund för att bygga en...

Läs mer
Bulten lanserar en ny produktlinje med fokus på energieffektivitet – BUFOe (bilden är en illustration).

Bulten lanserar BUFOe – en ny energieffektiv produktlinje

Som en del av Bultens hållbarhetsstrategi lanseras BUFOe - en ny produktlinje med fokus...

Läs mer
Bild från Ovako, Hällefors, Sektionen för slipning av stänger (Ceax) Hällefors, Västmanland, 2015.

Stålproduktionen minskade i januari

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 425 tusen ton i januari 2020. Det är...

Läs mer


Utvecklad för medicinsk teknik och nu anpassad för industriapplikationer

ebm-papst har en stark marknadsposition inom området medicinsk teknik där det idag sker...

Läs mer


Maskininvesteringar och ökat miljötänk viktiga prioriteringar på Emballator i Hjo

Johan Törner är ny tillförordnad vd på Emballator Tectubes. Han ser tre stora...

Läs mer
Gripen 39-10

Gripen E och GlobalEye avslutar utvärdering i Finland

Saab har framgångsrikt avslutat sitt deltagande med Gripen E och GlobalEye AEW&C i det...

Läs mer
HYBs pilotanläggning i Luleå förväntas stå på plats 2020 och en demonstrationsanläggning väntas stå färdig under 2025.

ABB hjälper till att maximera energieffektiviteten hos framtidens fossilfria stålpilot

Ny order kommer att stödja SSAB, LKAB och Vattenfalls projekt HYBRIT i resan mot världens...

Läs mer
IF Metall:

"Arbetsgivarnas bud på tok för lågt"

IF Metall avvisar arbetsgivarnas lönebud, som kom på fredagen.
– Löneö...

Läs mer
Klas Wåhlberg (vd Teknikföretagen), Lena-Liisa Tengblad (vd Gröna arbetsgivare), Per Hidesten (vd Industriarbetsgivarna) och Jonas Hagelqvist (vd IKEM) under pressträffen där budet presenterades.

Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 procent i löneökningstakt

I dag lägger industrins arbetsgivare fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se