Facebook

Instagram

Metalliska material har beviljats en tredje etapp


2020-06-04

Bild: Jernkontoret

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, med hemvist på Jernkontoret och finansiering från Vinnova, har fått en tredje etapp beviljad. Etappen kommer att löpa mellan 2020–2022 och ta till vara på nya områden från den strategiska agendan: Nationell samling kring metalliska material.

– Skönt att få beskedet om en tredje etapp. Efter två etapper och en grundlig utvärdering är vi väl förberedda för att fortsätta med en tredje, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material och teknisk direktör på Jernkontoret.

De första strategiska innovationsprogrammen – däribland Metalliska material – har funnits i drygt sex år och genomgick under 2019 en omfattande utvärdering. Utvärderingen visade att programmen generellt lyckats mycket väl. De första sex åren har stärkt såväl medverkande företag som forskningsutförare och måluppfyllelsen är över förväntan.

– Programmen bidrar till ökade kunskaper, utveckling av viktiga områden, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Det är något som vi behöver fortsätta att satsa på, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utvärderingen av Metalliska materials två första etapper visade att programmet har varit framgångsrikt och kunnat nå många av sina mål. Framför allt har programmet lyckats stärka konkurrenskraften hos innovationsområdets företag och föra forskningsutförare och företag närmare varandra.

− Arbetet som sker inom ramen för Metalliska material är oerhört viktigt för stålindustrin i Sverige. Inte minst har programmet bidragit till att samverkan mellan företagen blivit ännu bättre och projektresultaten har bidragit till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Inför den nu godkända Etapp 3 så har Metalliska materials strategiska agenda Nationell samling kring metalliska material uppdaterats med aktuella möjligheter och utmaningar. Målet för Etapp 3 är att få ut mesta möjliga av det nu etablerade arbetssättet och det goda momentum programmet har byggt upp under de två första etapperna. Detta kommer att göras genom att dels bygga vidare på de satsningar från de första etapperna som visat sig ha potential, dels inleda satsningar inom de nya områden den uppdaterade agendan tar upp.Källa: Jernkontoret


Skriv utPer Eriksson är ansvarig för utbildningarna Modernt Underhåll för Ledare och för Tekniker hos Teknikutbildarna.
Per Eriksson är ansvarig för utbildningarna Modernt Underhåll för Ledare och för Tekniker hos Teknikutbildarna.

Underhållsarbetet inom Industrin måste få större uppmärksamhet och bättre status

För industrin kan underhållsbrist innebära stora kostnader och resultera i olyckor och produktionsstopp. Underhåll är viktigt i flera avseenden så som säkerhet,...

Läs mer
Kapab
<span><span><span><span>Batteriet </span><span>är en del av ett tvåårigt forskningsprojekt mellan </span>Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi med stöd av Energimyndigheten som pågår fram till våren 2022.</span></span></span>

Smart skånskt batterilager nu i drift

Vattenfall har börjat leverera smarta tjänster till ett batterilager på Bolidens...

Läs mer
Gloab550
Take off för Gripen E.

Första brasilianska Gripen har flugit i Brasilien

Den 24 september genomfördes det första brasilianska Gripen E-flygplanet sin fö...

Läs mer
Hexagon


Väderstad öppnar högteknologiskt labb i Överum

I oktober står Väderstad Components nya högteknologiska materiallabb klart i Ö...

Läs mer
– Med vår nya state-of-the-art-anläggning för titanpulver skapas helt nya möjligheter för additiv tillverkning med titan, säger Peter Harlin, försäljning och forskningsledning på Sandvik Additive Manufacturing.

”Forskningssamverkan är en viktig del i vårt arbete med att industrialisera additiv tillverkning”

Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom...

Läs mer

Saab får beställning på radarkomponenter till amerikanska marinen

Ground-Air Task Oriented Radar, G-ATOR.

Saab har fått en beställning på 36,7 miljoner USD till den amerikanska marinens...

Läs mer

SKF ansluter sig till initiativet Renewable Energy 100

Som en del i SKFs målsättning att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning...

Läs mer
Forskaren Da Sun har genom AI.MEE-projektet Autodive jobbat med Saab Dynamics för att utveckla tekniker till fjärrstyrda robotar.

Örebroforskning ger ögon till robotar

Teknik från Örebro universitet ska hjälpa autonoma robotar jobba på distans...

Läs mer
Det vinnande bidraget ”Muvone” – ett självkörande taxikoncept som sätter individuell mobilitet och säkerhet i fokus (bilden är en illustration).

Designstudent vinner Fords prestigefyllda designpris New Designers för konceptet ”Muvone”

Covid-19-krisen har inneburit flera utmaningar för mobilitet och hälsa. Nu har studenter...

Läs mer
Genom att placera guldnanostavar med särskilda optiska egenskaper mellan två tättsittande guldnanospeglar har forskarna lyckats kontrollera superstark koppling mellan ljus och materia i vanlig rumstemperatur. Upptäckten öppnar för ny forskning och banar väg för till exempel nanomaskiner, ljusstyrd teknik och kvantteknologi (bilden är en illustration).

Forskare får ljus och materia att sjunga stämsång i ett vanligt labb

När ljus och materia blir till ett, uppstår en helt ny duett. Nu har fysiker vid...

Läs mer

SKF och Deacero i avgiftsbaserat partnerskap för förbättrad prestanda

SKF och den mexikanska ståltillverkaren Deacero ingår ett partnerskap för att...

Läs mer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

En höstbudget för återstart men inte nystart

Höstbudgeten är en välkommen vitamininjektion för ekonomin. Men för att...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se