Facebook

Instagram

Industrin välkomnar initiativ för grön nystart


2020-09-14

Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.
Bild: Teknikföretagen
Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Analyser visar att morgondagens efterfrågade industriprodukter i ökande grad kommer att handla om klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Men för att förändra befintlig produktion krävs stora investeringar och stora risker. Därför kan statliga kreditgarantier göra skillnad, menar Teknikföretagen.


Under regeringens presskonferens presenterades en lång rad stöd och åtgärder för att ställa om industrin och minska de svenska utsläppen. Omställningen mot klimatsmart och hållbar teknik handlar dock inte bara om klimatet, det handlar också om konkurrenskraft och innovation. Genom att skapa förutsättningar för svenska innovativa produkter och lösningar kan vi också bidra till global omställning via export.

– Det är välkommet att regeringen nu satsar på grön, innovativ omställning genom stöd till företag. Det är också glädjande att de har ett brett perspektiv där man ser en mer cirkulär ekonomi som ett viktigt redskap för omställningen, men vi hade gärna sett mer stöd till forskning och utveckling, säger Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Statliga kreditgarantier och testbäddar kan få som effekt att omställning påskyndas i vissa delar av industrin. Detta är något Teknikföretagen och flera av våra medlemmar påpekat under en lång tid. Vi ifrågasätter dock att testbäddarna enbart är inriktade på bioraffinaderier, teknikutvecklingen sker på bred front.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de tekniksprång som investeringarna ska möjliggöra kräver att tekniken är mogen och det finns en kringliggande infrastruktur som tillåter ett skifte.

– Vi vet att elektrifiering av transportsektorn är en avgörande del för att nå målen för utsläppsminskningar från transporter. Ändå ser vi stora brister i utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Sverige och EU. Vad hände med elektrifieringskommissionen, undrar Kempff.

Fordonsindustrin har också sedan länge påtalat det nya kompetensbehovet som krävs för en omfattande elektrifiering av branschen. Bland Sveriges stora fordonstillverkare efterfrågas ett system för kompetensutveckling av drygt 40 000 yrkesverksamma personer de kommande fem åren.

– Det handlar om att den som varit expert på förbränningsmotorer nu ska bli expert på elmotorer och batteriteknik. Regeringen talar om ett teknikskifte, men då krävs också ett kompetensskifte i stora delar av den svenska yrkeskåren. Det är en koppling vi har talat länge om men där regeringen saknar en tydlig plan, säger Patricia Kempff.Källa: Teknikföretagen


Skriv utIndustrin fortsätter vara den primära drivkraften

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

Återhämtningen i ekonomin i spåren av Coronakrisen har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln. När ekonomierna väl...

Läs mer
Kapab


SPM Instrument UK får stororder på utrustning för tillståndskontroll från Severn Trent Water

Det brittiska allmännyttiga företaget Severn Trent Water har beställt trettioå...

Läs mer
Dustcontrol
Kol- och stålgemenskapens gamla flagga viks ihop under överinseende av Romano Prodi och Enrico Gibellieri den 23 juli 2002, när gemenskapen upphörde efter 50 år.

Ny historisk rapport om Sveriges och Finlands medverkan i europeisk stålforskning

Lagom till Europadagen den 9 maj ger Jernkontorets bergshistoriska utskott ut en unik och...

Läs mer
Gloab550
Thomas Concrete Groups forsknings- och utvecklingschef, Ingemar Löfgren, demonstrerar den betongfilterpress som för första gången någonsin använts i Sverige i samband med att man provade fram rätt recept för den klimatförbättrade betongen

Unikt lab med hög kompetens hjälper kunder över världen

C-lab i Göteborg är företagets centra för forskning, utveckling, teknisk...

Läs mer
Hexagon
Simulatorprov - en viktig del för utveckling av Gripensystemet.

Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen

Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta...

Läs mer

Grön energi mer än halverar CO2-utsläppen


Lesjöforsföretagen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmålen, där...

Läs mer


TYRI investerar ytterligare i sitt EMC-laboratorium:

”Nu kan vi göra alla tester själva i vårt eget hus”

TYRI, världsledande inom belysning för arbetsmaskiner, fortsätter att investera i...

Läs mer


Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i...

Läs mer


Från avfall till produkt – test av mikrofibermaterial på Emballator Innovation Center

Biobaserade mikrofiber från fjädrar testas på Emballator Innovation Center fö...

Läs mer
GlobalEye, Gripen.

Saab har överlämnat sitt slutgiltiga erbjudande om stridsflygplan till Finland

Saab har med starkt stöd av den svenska regeringen lämnat in sitt bästa och...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se