Facebook

Instagram

Industriellt träbyggande är vägen framåt – men än är vi långt ifrån mål


2019-11-04

Eva Ramvall, industrichef hos ITW Construction Products, berättar om fördelarna med automatiserad produktion inom storskalig trähusproduktion.
Bild: Perfekta PR
Eva Ramvall, industrichef hos ITW Construction Products, berättar om fördelarna med automatiserad produktion inom storskalig trähusproduktion.

Industriellt träbyggande bär fanan in i den framtida byggindustrin.
Bild: Perfekta PR
Industriellt träbyggande bär fanan in i den framtida byggindustrin.

Industriellt träbyggande bär fanan in i den framtida byggindustrin.
Bild: Perfekta PR
Industriellt träbyggande bär fanan in i den framtida byggindustrin.

Att bygga storskaligt i trä är fortfarande ett relativt nytt koncept, men med klimatfrågan i rampljuset har fler fått upp ögonen för industriellt träbyggande. Och även om mycket talar för att det är framtidens byggmetod, är andelen stora trähus fortfarande låg. Detta berättar ITW Construction Products, ledande tillverkare inom träinfästning och automatiserad produktion under varumärket Toolmatic.

Ett rött trähus med vita knutar. Kan det bli mer svenskt än så? I Sverige har vi en lång tradition att bygga i trä. Men nu, när industriellt byggande har tagit en större plats vid bordet, har möjligheterna för storskaligt träbyggande ökat markant.

Med rätt kunskap och verktyg kan automatiserad produktion göra byggprocessen billigare, snabbare och säkrare – även för flerbostadshus i trä, som nu kan byggas i moduler i fabrik och därefter endast behöver monteras ihop ute på byggarbetsplatsen. Det sparar tid, energi och övriga resurser, och går därför i linje med de senaste årens växande fokus på klimat.


En förbättrad process
Enligt en rapport av Staffan Brege, Tomas Nord och Lars Stehn, kan industriellt träbyggande leda till att 50 procent av flerbostadshusen är gjorda av trä 2025, samt att det kan skapa såväl fler jobb som en mer effektiv och sparsam byggnadsprocess.

– Vi har märkt en ökning i intresset kring industriellt träbyggande och tror att det kommer att vara en stor del av svensk byggindustri under en lång tid framöver, även i stor skala. Att automatisera delar eller hela trähusproduktionen ger en stabil kvalitet, så det är väldigt positivt.

Det berättar Eva Ramvall, industrichef hos ITW Construction Products, Nordens ledande leverantör av infästningslösningar. Efter flera decennier i branschen har ITW möjligheten att erbjuda lösningar och den rådgivning som krävs för att garantera ett perfekt resultat, även i stor skala. Det sker under varumärket Toolmatic, som erbjuder verktyg som är designade och byggda speciellt och enbart för automatiserade produktionslinjer.


Framtiden växer på träd
Inom byggindustrin visar siffrorna att klimatpåverkan under byggskedet svarar för cirka 50 procent av byggnadens totala klimatpåverkan. Därför pekar många ut trä – det enda förnybara byggmaterialet – som vägen framåt för ett mer klimatsmart byggande. Särskilt när det används i industrialiserade byggprocesser med fokus på optimering av resurser och minimering av spill. Eva Ramvall fortsätter:

– Några projekttyper, som till exempel flerbostadshus, är upplagda för industrialisering, speciellt i ljuset av att behovet för billigare bostäder bara växer och växer. Men det kommer utan tvekan att fortsätta finnas massor av småskaliga projekt där man kommer att prioritera individuella lösningar uppförda från början till slut på själva byggarbetsplatsen. Detta även om automatiserade produktionslinjer är effektivare och minskar byggkostnader, byggtider, potentiella fel och skador.

Att ändra på processer och anamma nya tillvägagångssätt är däremot något som tar tid. Och det kräver inte minst gemensamma krafttag, vilket understryks av Eva Ramvall, som avslutar:

– Industriellt träbyggande kräver att vi både i projekterings- och byggskedet arbetar tillsammans för att skapa bättre processer när det gäller att arbeta med miljövänliga material. Dock är det fortfarande en lång väg att gå innan hela byggbranschen följer med i svängarna. Men jag är positiv omkring att vi ska komma dit.Text: Evelina Sandberg/Perfekta PR

Skriv utAerodynamik nyckeln till fläktar som överskrider kraven i ErP-direktiven


2013 infördes den första nivån av EU:s Ekodesigndirektiv (ErP). Kravet var då att alla motordrivna fläktar som såldes på marknaden, och som hade en effekt...

Läs mer
Hexagon

Husqvarna möter framtidens utmaningar med nyfikenhet

Per Ericson, Senior Vice President, Business Development på Husqvarna Group samt moderatorn Linda von Essen Sylvén på Elmia Subcontractors Direct scen.

Kundens förväntningar ökar. Allt ska vara uppkopplat. Effektiviteten står i...

Läs mer
ARmaskinservice 550


Scania utrustar kompressorer till nya gjuteriet med Intellinova Parallel EN

Lastbilstillverkaren Scania gör just nu en av sina största satsningar någonsin...

Läs mer
De stora integrerade kretsarna, LSI, kan exempelvis användas för att driva en likaledes tryckt elektrokrom display (teckenfönster).

Integrerade kretsar produceras i tryckpress

För första gången i världen har forskare vid Linköpings universitet och...

Läs mer
Electronic Attack Jammer Pod.

Saabs nya störkapsel för elektronisk attack är i luften

Saab har genomfört de första flygproven med en ny avancerad störkapsel för...

Läs mer

Atlas Copco har förvärvat WestRon, en kanadensisk distributör av kompressorer och blåsmaskiner

Atlas Copco har förvärvat WestRon Group of Companies. Bolagsgruppen fokuserar på...

Läs mer


Rikshem utmanar byggbranschen – för effektiv nyproduktion

Rikshem, som ska bygga tusentals lägenheter framöver utmanar nu byggbranschen för...

Läs mer
Eva Ramvall, industrichef hos ITW Construction Products, berättar om fördelarna med automatiserad produktion inom storskalig trähusproduktion.

Industriellt träbyggande är vägen framåt – men än är vi långt ifrån mål

Att bygga storskaligt i trä är fortfarande ett relativt nytt koncept, men med...

Läs mer
Kemiska risker är vanliga på många arbetsplatser. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga riskerna.

Skydda hjärnan från kemiska risker på jobbet

Farliga ämnen på jobbet kan påverka hjärnans funktioner som minne eller...

Läs mer

Experter på karosspluggar - tack vare återvinning av gummi

Karosspluggar av miljögummi till Volvo Cars.

Fordonsindustrin har mängder av underleverantörer som man kanske aldrig ägnar en...

Läs mer

Så ska kapitalförvaltare tänka om plast – forskning ger rekommendationer för hållbara investeringar

Fredric Bauer, forskare vid Miljö- och energisystem vid LTH, Lunds universitet, och en av författarna till rapporten.

Plastföretag som inte har en strategi för hur de ska bryta sitt fossilberoende kan vara...

Läs mer


Kampag utnämnd till finalist i Swedish Steel Prize 2019

Kampag har nominerats till Swedish Steel Prize 2019 för att ha utvecklat en ny matningslö...

Läs mer

SKF lanserar ramverk för grön finansiering

Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO.

SKF lanserar idag ett ramverk för grön finansiering. Genom att använda grön...

Läs mer
Tekniksystemet som gör en cirkulär användning av plast möjlig, samtidigt som det kopplar samman användningen av allt kolbaserat material av både fossilt och biogent ursprung.

Allt plastskräp kan återvinnas till ny förstklassig plast genom utvecklad ångkrackning

En forskargrupp på Chalmers har tagit fram en effektiv process för att bryta ner vilket...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se