Facebook

Instagram

Grön omställning i höstbudgeten


2020-09-16

Stålindustri (Smedjebacken).
Bild: Pia och Hans Nordlander, BildN
Stålindustri (Smedjebacken).

Jernkontoret välkomnar satsningarna på industrins omställning i höstens budgetproposition. Under rätt förutsättningar bidrar omställningen av industrin till både klimatmålen och en stärkt svensk konkurrenskraft.

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har presenterat höstbudgetens satsningar på industrins omställning.

– Det är glädjande att beslutsfattarna ser industrins viktiga roll, inte bara för att minska egna utsläpp, utan också för att vi producerar material och produkter som är avgörande i en cirkulär ekonomi och för en hållbar samhällsutveckling, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Regeringen föreslår att länsstyrelsernas finansiering förstärks med 35 miljoner kronor, som en riktad satsning för kortare handläggning av tillståndsprocesser.

– Miljötillstånden är viktiga. Vi hoppas att satsningen verkligen används för effektiviseringar av tillståndsprocesserna så att de inte bromsar nödvändiga förändringar som bidrar till omställningen av våra processer och verksamheter, säger Helén Axelsson.

Industriklivet stärks med 150 miljoner och landar på 750 000 miljoner för 2021. Industriklivet är ett viktigt verktyg för industrins satsningar på att minska utsläppen från egen verksamhet. Från och med 2021 ska även vätgasprojekt kunna stöttas inom ramen för Industriklivet.

– Det är positivt att regeringen fortsätter satsningen på industrins processer genom Industriklivet. Vätgas kommer att vara en möjliggörare för klimatomställningen. Samtidigt är det viktigt att fokus fortsatt ligger på de processrelaterade utsläppen som är svårast att åtgärda, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Regeringen satsar 150 miljoner för medfinansiering av fonden för rättvis omställning där kommissionen har rekommenderat Sverige att satsa på stålindustrin.

– Satsningen genom fonden för rättvis omställning är viktig för att vi ska kunna fortsätta utveckla industrin och jobben när stora förändringar ska ske, säger Gert Nilson.

Regeringen presenterar också statliga kreditgarantier för gröna investeringar i syfte att bidra till finansiering av samhällsviktiga industriinvesteringar. Kreditgarantierna ska börja ställas ut under 2021.

– De teknikskiften som sker inom industrin är ofta kapitalintensiva och tidskrävande. Men det är samtidigt dessa förändringar som har potential att ge störst effekt i arbetet för sänkta fossila utsläpp, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Jernkontoret gläds åt de delar i budgeten som stärker industrins förutsättningar för omställning. Samtidigt kvarstår farhågor om skatter som straffar industrin för de verksamheter där det ännu inte finns tillgänglig teknik för att ställa om liksom pålagor som sänker företagens möjlighet att konkurrera på den globala marknaden.

– Arbetet för en omställning inom stålindustrin är avgörande för att vi ska uppnå klimatmålen, inte bara i Sverige utan globalt. Samtidigt måste industrin ges förutsättningar att vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. Därför är det viktigt att hålla ihop industrins förutsättningar, inte ge med den gröna omställningshanden och ta med den andra straffskattehanden, det blir ett kostsamt nollsummespel, i vilket både klimatet och industrin förlorar, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.Källa: Jernkontoret


Skriv utSKF och Deacero i avgiftsbaserat partnerskap för förbättrad prestanda

SKF och den mexikanska ståltillverkaren Deacero ingår ett partnerskap för att förbättra effektiviteten och minska antalet produktionsstopp i Deaceros stålvalsverk i...

Läs mer
Kapab
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

En höstbudget för återstart men inte nystart

Höstbudgeten är en välkommen vitamininjektion för ekonomin. Men för att...

Läs mer
Gloab550


Simulering kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar

Utveckling av nya bilar kräver avancerade datorsimuleringar. Bland annat simuleras själva...

Läs mer
Hexagon
Sedan den 1 september är det Andreas Helmersson (till vänster) som är vd för HordaGruppen med verksamheter i bland annat Horda och Bor. ”HordaGruppen har fått en fantastisk ledare”, säger företagets huvudägare och tidigare vd Lars Lejon.

HordaGruppen hämtar ny vd ur egen plantskola

Andreas Helmersson är sedan 1 september vd för HordaGruppen. Ägaren och...

Läs mer

V-formad återhämtning men långt kvar till normalisering

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhä...

Läs mer


Gasum signerar avtal med Celsa Armeringsstål AS om LNG-leveranser och en ny terminal

Gasum har signerat ett avtal med Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana i Norge. Avtalet...

Läs mer
Stålindustri (Smedjebacken).

Grön omställning i höstbudgeten

Jernkontoret välkomnar satsningarna på industrins omställning i höstens...

Läs mer

Ny podcast om skärande bearbetning

Dormer Pramet lanserar ny podd med inriktning på skärande bearbetning.

Dormer Pramet följer strömmen och lanserar nu en podcast med inriktning på skä...

Läs mer
Anders Borg:

”Stora ärr i ekonomin efter krisen”

Coroapandemin har lett till en stor ekonomisk chock för världsekonomin. Den globala...

Läs mer
Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Industrin välkomnar initiativ för grön nystart

Analyser visar att morgondagens efterfrågade industriprodukter i ökande grad kommer att...

Läs mer


Uddeholm investerar för säkrare arbetsprocess och snabbare leveranser

I Lager 1 på Uddeholm har det investerats i en ny sågmaskin. Med detta tillskott...

Läs mer


Kampanjen #stålnytta ska göra svenskarna stolta över stålet

Informationskampanjen #stålnytta, som ska rulla på webbplatsen, i sociala medier och...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se