Facebook

Instagram

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige


2020-11-25

Idag presenterar 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder. Organisationerna lämnar idag över det första exemplaret av Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten till näringsminister Ibrahim Baylan.

– Industrin är motorn i svensk ekonomi, Vi står för nära en tredjedel av förädlingsvärde och sysselsättning i ekonomi och därför är industrins stryrka avgörande för Sveriges förmåga att hantera de enorma samhällskostnader som orsakats av coronapandemin, säger Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg.

– Även om vi är ett land med en stark industri i frontlinjen behöver vi hela tiden fylla på med nya reformer för ökad konkurrenskraft. Det finns tydliga hot mot Sverige som industrination och redan innan coronakrisen hade Sverige svårt att hålla jämna steg med andra starka industrinationer, fortsätter Klas Wåhlberg.

De 14 organisationerna som företräder industrin pekar ut reformer inom tolv centrala områden, som alla måste vara en del av en sammanhållen industripolitik.

– Industrin kommer att fortsätta utveckla samhället och skapa resurser till välfärden. Med vår reformagenda pekar vi på att vi behöver politikernas stöd i form av en klok och sammanhållen industripolitik. Genom samförstånd mellan politiker, myndigheter och industri kan vi tillsammans få fart på tillväxten, säger Svemins vd, Maria Sunér Fleming.


Förslagen som idag överlämnas till näringsminister Ibrahim Baylan är:
1. Effektivisera miljötillståndsprocessen. Miljötillståndsprocessen har länge varit i behov av förändring. Ett flertal utredningar har genomförts men ingen har resulterat i konkreta reformer. Istället står nu oförutsägbara tillståndsprocesser i vägen för såväl industrins utveckling som ökad hållbarhet. Nu behövs det en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara miljötillståndsprocesser.

2. Minska regelbördan. Näringslivets regelbörda hämmar Sveriges konkurrenskraft. Företagens kostnader för att efterleva regelverk i Sverige är hög.

3. Möjliggör klimatomställningen. Industrin är avgörande för att klara såväl Sveriges som EU:s klimatmål. Industrin är redan mitt i sitt omställningsarbete och branschens egna klimatfärdplaner måste vara politikens utgångspunkt.

4. Riv hindren för den cirkulära ekonomin. Avfallslagstiftningen och dess tillämpning måste förändras så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras. 

5. Säkra framtidens elförsörjning. Energipolitiken präglas av halvmesyrer och en oförmåga till reformer som gör skillnad för industrin. Det behövs en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet. 

6. Underhåll och investera i transportinfrastrukturen. Ett investeringsprogram behövs för elektrifieringen av både vägnät och kvarvarande järnvägsnät. Det är också dags att ta igen det eftersläpande underhållet på statliga vägar och järnvägar.

7. Ta täten i digitaliseringen. Sverige ska fortsatta tillhöra de ledande länderna inom digitalisering. Därför krävs det ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus i syfte att förbättra kompetens, tillämpning och forskning kring digitalisering. 

8. Stärk industrins kompetensförsörjning. Svensk industris framgångar bygger på förmågan att attrahera och anställa kvalificerade medarbetare. Utbildningsväsendet behöver rustas bättre för att åstadkomma detta.

9. Modernisera arbetsmarknaden. Arbetsrätten behöver moderniseras för att säkerställa företagens behov av flexibilitet både under och efter coronapandemin. Sverige måste slå vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU.

10. Satsa mer på FoU. Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast år 2030.

11. Förbättra villkoren för startups. Utveckla och stärk systemet med samverkansplattformar, Science Parks och inkubatorer.

12. Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden. Under Coronapandemin har förödande avsteg från EU:s grundläggande principer gjorts. EU:s fria rörlighet behöver återställas.


VD:arna och organisationerna bakom reformagendan:
Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna

Ravindra Parasnis, vd Grafiska företagen

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna Arbetsgivare

Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Mårten Sohlman, vd SBMI, Sveriges bergmaterialindustri

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Maria Sunér Fleming, vd Svemin

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen

Viveke Ihd, vd ÅtervinningsindustriernaKälla: Teknikföretagen


Skriv utVäderstad nya fabrikscenter ska stå klart 2022 (bilden är en illustration).
Väderstad nya fabrikscenter ska stå klart 2022 (bilden är en illustration).

Svenska världsledare bygger nytt fabrikscenter ska stå klart 2022

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, har vuxit kraftigt de senaste åren. För att säkra upp inför framtiden byggs nu ett...

Läs mer
Kapab


Malmberg får stororder från Volvo

Volvo väljer att investera hållbart med en Malmberg EnerGeo till sin fabrik i...

Läs mer
Gloab550


Stort intresse för Scanias första gröna obligation

Scania har nu emitterat sin första gröna obligation. Ett 30-tal nordiska banker, fö...

Läs mer
Hexagon
Chamara Kumaras forskning banar väg för ökad och mer kvalificerad användning av additiv tillverkning.

Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer

Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i...

Läs mer


Återvunnen plast blir nu till medicinlådor för Covid-vaccin

Nu börjar BASF, HIRSCH Porozell och eutecma tillverka speciallådor som ska ta...

Läs mer
Det går framåt för Svenskt stål.

Fortsatt ökad stålproduktion i december

Under 2020 producerades sammanlagt 4 405 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär...

Läs mer
Bild från utbildningssidan Metallkompetens.se.

Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri

För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit...

Läs mer
2020 investerade Atlas Copco Rental i fler nya ångpannor och tillbehör för leverans under åren 2020 - 2021. 

Atlas Copco investerar i ånga, expanderar hyresflottan

Atlas Copco förvärvade under 2018 Location Thermique Service (LTS), ett franskt fö...

Läs mer

Svensk sand är bäst i 3D-printern

Nästan all sand som används till 3D-printing idag kommer från Mellaneuropa och...

Läs mer

Atlas Copco slutför förvärv av europeisk distributör av vakuumutrustning och servicelösningar

Atlas Copco har slutfört förvärvet av Ehrler & Beck GmbH. Bolaget är...

Läs mer


AFRY förvärvar ITE Østerhus i Kristiansand, Norge

Med förvärvet av ITE Østerhus AS etablerar sig AFRY på en viktig...

Läs mer
Enrique Ruiz Zúñiga, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde, har forskat om hur svenska företag på bästa sätt kan utforma insidan av sina fabriker.

Forskning hjälper företag att öka konkurrenskraften

Den svenska tillverkningsindustrin har en lång historia, men dagens fabriker har svårt...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se