Facebook

Instagram

En höstbudget för återstart men inte nystart


2020-09-21

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.
Bild: Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Höstbudgeten är en välkommen vitamininjektion för ekonomin. Men för att få till en verklig nystart och om Sverige ska ta kliv framåt krävs ytterligare satsningar på utbildning, innovation, fossilfri energi och digital omställning, menar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

– Efter en tuff vår är det nu läge för finanspolitiken att ge Sverige en ordentlig och välbehövlig nystart. Höstbudgeten innehåller flera positiva delar för hållbar tillväxt och klimatomställning med investeringar i miljöteknik och elektrifiering, vilket vi som ingenjörsförbund tidigare lyft fram, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

– Höstbudgeten saknar framtidsinriktade kompetensreformer. Teknisk spetskompetens och ingenjörslösningar är helt avgörande för att nå många av de mål som regeringen satt upp. Nystart kräver nytänkade och det kräver kraftfulla investeringar.

Förbundet kommenterar nedan regeringens budgetproposition utifrån fyra ingenjörsområden - utbildning, innovation, fossilfri energi och digital omställning.


Utbildning, innovation, fossilfri energi och digital omställning
– De samlade högskoleanslagen måste höjas mer än vad regeringen nu föreslår. Den högre utbildningen saknar en finansiering för fort- och vidareutbildning i samklang med samhällets teknikskiften. Fordonsindustrins stora förflyttning från förbrännings- till elmotorer är ett exempel på de kompetensutmaningar som behöver hanteras, säger Ulrika Lindstrand.

– Forskning och utveckling är en grund för nystart i både näringslivet och offentlig sektor efter pandemin. Det är därför glädjande med satsningarna på forskning, forskningsinfrastruktur, FoU-avdrag och innovation i årets budget. Det har vi drivit på för. Samtidigt är det minst lika viktigt att de budgetsatsningarna fullföljs och utvecklas. Det vill vi se i den forskningsproposition som regeringen presenterar längre fram i höst.

– Staten behöver skynda på utvecklingen av hållbara elnät med tillräcklig kapacitet. Den enskilt viktigaste förutsättningen för att klara en fossilfri energiförsörjning är en säkerställd tillgång på el, i synnerhet eftersom Sveriges ekonomi till stor del bygger på förädling av råvaror i tekniskt avancerade och energiintensiva processer. Elnäten måste rustas för att klara både tillräcklig kraftöverföring över stora avstånd och många små och oregelbundna energikällor, fortsätter Ulrika Lindstrand.

– Höstbudgeten rymmer bra satsningar på bredbandsutbyggnad. Digital infrastruktur är en central del i den nationella digitaliseringsstrategin och för att stimulera tillväxt över hela landet. Här har Sverige potential att ta ett större teknikkliv.

– Sveriges Ingenjörer ser behov av fler riktade satsningar på forskning och utveckling inom AI. En etisk färdplan för AI skulle kunna fungera som kvalitetsstämpel och ge Sverige fördelar i den internationella konkurrensen, säger Ulrika Lindstrand.Källa: Sveriges Ingenjörer


Skriv ut

ABB inleder samarbete med Forescout för att utvidga erbjudandet inom cybersäkerhet

ABB adderar cybersäkerhetsfunktioner till sitt industriella styrsystem inom energi- och processindustrisektorerna.


Enligt en ny rapport från MIT Technology Review är upp till 96...

Läs mer
Kapab
PrimeGear ZX0.

Nu lanseras världens första ställverk där isoleringsgasen kan bytas till ett miljövänligt alternativ

ABB jobbar för en hållbar elektrifiering globalt. Med fler megastäder runt om i...

Läs mer
Gloab550
Jernbro hjälper Pelly Group med underhåll och flytt av maskiner.

Pelly Group ville ha med Jernbro på resan till Nässjö

Pelly Group letade efter leverantörer som kunde hjälpa dem med underhåll och flytt...

Läs mer
Hexagon
Ett nytt arbetssätt kan förutsäga och förhindra sprickor vid plåtformning.

Nya arbetssätt ska stärka svensk fordonsindustri

BTH får drygt 6,5 miljoner kronor av Vinnova för arbetet att förutse och fö...

Läs mer
Åke Bäckman, ny försäljningschef på Axel Larsson, och Rolf Schytt, VD.

Åke Bäckman ny försäljningschef på Axel Larsson

Familjeföretaget Axel Larsson Maskinaffär AB fortsätter sin satsning på...

Läs mer
Monolith vessel-leveransen.

Viktig teknisk leverans från Spanien avgörande för ESS-bygget

Den första tekniska huvudkomponenten till målstationen på European Spallation...

Läs mer


Saab får beställning på support av Norges träningscenter

Saab har fått en beställning på service och underhåll av det norska...

Läs mer


VW Commercial Vehicles tar 800 industrirobotar i drift för att tillverka nya elfordon

Leveransen av 800 högpresterande industrirobotar från ABB kommer att stödja...

Läs mer

Ja till OpOs hemställan – men stora risker kvar i ekonomin

Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin.

De opartiska ordförandena (OpO) föreslår löneökningar på 4,5...

Läs mer

Industriarbetsgivarna: ”Högt lönebud från medlarna”

Industriarbetsgivarna konstaterar att det lönebud som de opartiska ordförandena (OpO) har...

Läs mer
Genom att analysera vår interaktion till djur tror Erik Lagerstedt att vi kan lära oss mer om hur vi ska tolka vår interaktion till robotar.

Kan djur hjälpa oss förstå hur vi ska interagera med robotar?

Den internationella konferensen RO-MAN tilldelade nyligen priset för utmärkt tvä...

Läs mer
DAF Trucks har fått en viktig utmärkelse av LAN och RPS Nederland för säkerheten på sina fabriker.

DAF får en viktig utmärkelse för fabrikssäkerhet

DAF Trucks har fått utmärkelsen ”Incentive Trophy” för det fö...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se