Facebook

Instagram

Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning


2019-06-28

Bild: Cementa

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för biologisk mångfald har därför länge bedrivits, både inom det svenska bolaget och i koncernen. Nu slås arbetet fast i en företagsövergripande strategi för ansvarsfull markanvändning. Strategin har Cementa tagit fram i samarbete med Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

– Vår verksamhet är långsiktig, därför måste även vi vara långsiktiga i hur vi använder mark och natur. Vår strategi slår fast våra ambitioner för hur vi samexisterar med natur och människor. Att skapa förutsättningar för rekreation och förstärka vattentillgänglighet är exempel på detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Hänsyn till biologisk mångfald vid varje steg i verksamhetens process har under lång tid varit viktiga byggstenar i Cementas arbete för en hållbar markanvändning. Fleråriga forskningsprojekt och utredningar har därför genomförts för att förbättra och skapa nya förutsättningar för ekosystem och för djur- och växtarter vid Cementas anläggningar.
– Vi arbetar utifrån tre målområden: vi följer hänsynshierarkin, bygger kunskap om och resurser för biologisk mångfald och vi samverkar med vår omgivning, säger Karin Comstedt Webb.I samarbete med miljökonsultföretaget Ecogain har Cementa nu tagit ett mer företagsövergripande strategiskt grepp. 

– De stora aktörerna som påverkar naturen och samspelar med naturen har en avgörande roll i omställningen och måste därför visa vägen. Det är viktigt att Cementa ligger långt fram i sitt arbete, menar Anders Enetjärn, vd på Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.


Exempel på åtgärder som Cementa genomfört
I Slite på Gotland har ett flerårigt och framgångsrikt forskningsprojekt genomförts för att förstå nipsippans ekologi och förbättra artens livsmiljö. Här har Cementa också gjort en omfattande kartläggning av väddnätfjärilen och genomfört åtgärder för arten. Cementa arbetar också löpande med efterbehandling av täktområden.

I Skövde har mark och resurser satts av för att gynna biologisk mångfald kring täkten. En helt ny, biologiskt rik bäckfåra har anlagts, och för att gynna blommande örter och pollinatörer har både en ny betesmark ställts i ordning och naturvårdsbränning genomförts. Nya groddammar och stensträngar ska också anläggas för att gynna djurliv och växter.

– Vårt övergripande miljöarbete och strategin för ansvarsfull markanvändning hänger förstås samman. Allt vi gör har fokus på att vi ska bli en föregångare i branschen inom hållbarhet, och att våra produkter ska bli klimatneutrala till år 2030, säger Karin Comstedt Webb.Källa: Cementa


Skriv utShareholder team: Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.
Shareholder team: Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.

Almi Invest investerar i Biofiber Tech vars nya material ersätter plaster

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB. I emissionen på 6,65 miljoner kronor går även existerande ägare och några nya investerare in med 3,65...

Läs mer
Hexagon

Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling – Quartzene, isolering med nanoteknologi


Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen”The Insulation Challenge” i...

Läs mer
ARmaskinservice 550
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Härmar ultrastrukturen hos ved för 3D-printade gröna produkter

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort framsteg inom 3D-printing genom att ta fram...

Läs mer


Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hå...

Läs mer

Vida Nössemark ökar torkkapaciteten

  

Vida Nössemark investerar i en kanaltork från Valutec. Det ökar torkkapaciteten...

Läs mer


Saab och FMV tecknar ramavtal för Carl-Gustaf M4

Saab har tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) för att förse den...

Läs mer

Världsledande verktygsproducent utser Lesjöforsbolag till Årets leverantör 2018


Vid en ceremoni den 4 juni tog Velleuer emot den prestigefulla utmärkelsen Årets...

Läs mer

Continental investerar 100 miljoner euro i ny produktionsanläggning i Portugal

Den nya produktionsanläggningen för Off the Road-däck, eller OTR-däck, är en del av Continentals tillväxtstrategi Vision 2025. Både entreprenad- och hamndäck större än 24 tum kommer att tillverkas i den nya anläggningen, där mer än 100 nya jobb skapas.

Däcktillverkaren Continental expanderar sin produktionsanläggning i Lousado, Portugal och...

Läs mer


70 miljoner till forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier

Mistra satsar 70 miljoner kronor på forskningsprogrammet SafeChem som har som mål att...

Läs mer

Calejo beviljad Vinnova-finansiering för optimering av SCAs och Bolidens processer

SCA Obbola pappersbruk.

Startupbolaget Calejo Industrial Intelligence har inom ramen för det strategiska...

Läs mer

Fordonsfjädrar – en hel vetenskap byggd på tre hörnstenar

Hans Andersson och Christian Olsson, Lesjöfors i Herrljunga.

Material. Tillverkningsprocess. Konstruktion. Hur dessa tre faktorer samverkar är avgö...

Läs mer

Ford gör bilmattor av plastflaskor – återvinner över än 1 miljard flaskor per år

Ford började använda återvunnen plast i sin tillverkning för över 20 år sedan. Idag ger företaget nytt liv åt över 1,2 miljarder plastflaskor – varje år.

Varje år tar Ford hand om 1,2 miljarder plastflaskor. Flaskorna används bland annat till...

Läs mer
Flygfoto över Proplates 59 000 m2 stora produktionsanläggning i Oxelösund, med SSAB som närmaste granne.

Proplate investerar 17 miljoner i Oxelösund

Proplate är leverantör av komponenter i grovplåt till globala företag inom...

Läs mer

Zoégas firar sju år utan olyckor – Så här gjorde man fabriken säker

Tidigare fanns det en klämrisk om man öppnade dörren när maskinen var igång. Nu bryts strömmen automatiskt om man öppnar dörren. Ett av många exempel på hur man gjort arbetsmiljön säkrare på Zoégas. Nyckeln till framgång menar man kan sammanfattas i fyra punkter: Personalens säkerhetstänk och medverkan, chefernas engagemang och synlighet, investeringar i att göra maskinerna säkra samt ägarnas ambition och investeringar.

Traditionellt är arbetsmiljön på fabriker ofta mer riskfylld än på...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se