Facebook

Instagram

Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning


2019-06-28

Bild: Cementa

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för biologisk mångfald har därför länge bedrivits, både inom det svenska bolaget och i koncernen. Nu slås arbetet fast i en företagsövergripande strategi för ansvarsfull markanvändning. Strategin har Cementa tagit fram i samarbete med Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

– Vår verksamhet är långsiktig, därför måste även vi vara långsiktiga i hur vi använder mark och natur. Vår strategi slår fast våra ambitioner för hur vi samexisterar med natur och människor. Att skapa förutsättningar för rekreation och förstärka vattentillgänglighet är exempel på detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Hänsyn till biologisk mångfald vid varje steg i verksamhetens process har under lång tid varit viktiga byggstenar i Cementas arbete för en hållbar markanvändning. Fleråriga forskningsprojekt och utredningar har därför genomförts för att förbättra och skapa nya förutsättningar för ekosystem och för djur- och växtarter vid Cementas anläggningar.
– Vi arbetar utifrån tre målområden: vi följer hänsynshierarkin, bygger kunskap om och resurser för biologisk mångfald och vi samverkar med vår omgivning, säger Karin Comstedt Webb.I samarbete med miljökonsultföretaget Ecogain har Cementa nu tagit ett mer företagsövergripande strategiskt grepp. 

– De stora aktörerna som påverkar naturen och samspelar med naturen har en avgörande roll i omställningen och måste därför visa vägen. Det är viktigt att Cementa ligger långt fram i sitt arbete, menar Anders Enetjärn, vd på Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.


Exempel på åtgärder som Cementa genomfört
I Slite på Gotland har ett flerårigt och framgångsrikt forskningsprojekt genomförts för att förstå nipsippans ekologi och förbättra artens livsmiljö. Här har Cementa också gjort en omfattande kartläggning av väddnätfjärilen och genomfört åtgärder för arten. Cementa arbetar också löpande med efterbehandling av täktområden.

I Skövde har mark och resurser satts av för att gynna biologisk mångfald kring täkten. En helt ny, biologiskt rik bäckfåra har anlagts, och för att gynna blommande örter och pollinatörer har både en ny betesmark ställts i ordning och naturvårdsbränning genomförts. Nya groddammar och stensträngar ska också anläggas för att gynna djurliv och växter.

– Vårt övergripande miljöarbete och strategin för ansvarsfull markanvändning hänger förstås samman. Allt vi gör har fokus på att vi ska bli en föregångare i branschen inom hållbarhet, och att våra produkter ska bli klimatneutrala till år 2030, säger Karin Comstedt Webb.Källa: Cementa


Skriv ut

Volvo Cars ska radikalt minska sina koldioxidutsläpp som del av en ambitiös klimatplan

Volvo Cars har lanserat en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin, som syftar till att minska koldioxidavtrycket per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Detta...

Läs mer
Hexagon

Råstålsproduktionen fortsatt högre jämfört med förra året

Valsade ringar före värmebehandling vid Ovako i Hofors.

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 398 tusen ton under september 2019. Det...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Allt fler uppsägningar, men stora skillnader mellan branscher och regioner

Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, första tre kvartalen2018 jämfört med första tre kvartalen 2019, efter län.

72 procent fler industriarbetare uppsagda under tredje kvartalet jämfört med motsvarande...

Läs mer


BASF investerar 20 MEUR i ny metod att återvinna tidigare ej återvinningsbar plast

BASF investerar cirka 20 miljoner euro i företaget Quantafuel. Tillsammans ska företagen...

Läs mer

Historisk årsdag för Volkswagens fabrik i Wolfsburg

Genom att fabriken kunde räddas lades grunden för Tysklands framväxande bilsamhälle.

För 70 år sedan, den 8 oktober 1949, överlämnade Storbritannien fö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fjädern som räddar liv i airbagcykelhjälm

Airbagcykelhjälmen som löses ut från en nackkrage på 0,1 sekunder ger ett...

Läs mer

Beijer Ref investerar i ny fabrik för grön kylteknik

För att kunna möta marknadens efterfrågan på kylaggregat som är baserade...

Läs mer

”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”

Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design.

– Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och...

Läs mer


Atlas Copcos nya e-guide hjälper dig på vägen mot att klara steg V-utsläppskraven

Atlas Copco Power Technique har publicerat en kostnadsfri e-guide som förklarar vilka...

Läs mer

Husqvarna Group förstärker sin position inom ytbehandling av betongytor och betonggolv

Husqvarna Groups Construction division har förvärvat kategorin glättningsmaskiner...

Läs mer
Ett polymert elektriskt ledande material skrivs direkt ut på textilen.

Ny metod kapar led vid produktion av smarta och funktionella textilier

Dagens resurskrävande produktionsprocesser för tryck på textilier kan snart vara...

Läs mer

ebm-papst hjälper industrin att både automatisera och kyla känslig elektronik

ebm-papst nya axialfläkt AxiForce.

I ebm-papst produktprogram finns fläktar och drivlösningar som utvecklats för de...

Läs mer

COWI rekryterar marknadschef inom processindustri

Håvard Hansen, ny marknadschef i avdelningen Process & Projekt.

COWI stärker verksamheten inom division industri med en ny marknadschef, Håvard Hansen,...

Läs mer

Fjädrar och banddetaljer i nyskapande skivbromsar från Haldex


Haldex har framgångsrikt slutfört utvecklingen av skivbromsen ModulT tillsammans med en...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se