Facebook

Instagram

Andelen förnybara energikällor för kraftförsörjning till anläggningarna ökar avsevärt


2021-03-30

Bild: Volkswagen Group

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el från förnybara källor under 2020. Andelen inköpt förnybar el ökade från 80 till 95 procent på produktionsanläggningar i EU på ett år. På övriga globala anläggningar utanför Kina var det en lika stark ökning från 76 till 91 procent. År 2023 ska alla EU-anläggningar förses med 100 procent el från förnybara källor. År 2030 planeras samma mål för alla globala anläggningar utanför Kina.

Totalt var det åtta produktionsanläggningar inom EU och ytterligare två anläggningar utanför EU som ställde om till extern försörjning med el från förnybar energi under 2020. De tre största anläggningarna var Audi-anläggningarna i Győr, Ungern och Neckarsulm, Tyskland samt Volkswagen-anläggningen i Palmela, Portugal. Anläggningar som drivs av Bugatti, SKODA, SITECH, MAN Truck & Bus och MAN Energy Solutions ställde också om till 100 procent förnybar el 2020.

De aktuella produktionsanläggningarna finns i sju länder: Tyskland, Polen, Tjeckien, Portugal, Österrike, Mexiko och USA. I år kommer ytterligare anläggningar att ställa om, inklusive SITECH-anläggningen i Tyskland och MAN-anläggningen i Oberhausen.

– Omställningen av Volkswagen-koncernen till ett koldioxidneutralt företag har tagit fart. Att förse våra anläggningar med förnybar el är en viktig del av den övergripande strategin för minskade koldioxidutsläpp, säger Oliver Blume, produktionsansvarig i koncernledningen, och fortsätter:
– Vi genomför konsekvent våra planer tillsammans med alla varumärken och regioner och 2020 har vi redan kommit mycket nära de mål vi faktiskt satt för 2023 och 2030. Det är en uppmuntrande milstolpe, men vi lutar oss inte tillbaka. Energiövergången i produktionen inkluderar också en ambitiös omställning av kraftförsörjningen på de kinesiska produktionsanläggningarna. Vi vill dessutom ytterligare minska utsläpp av växthusgaser i vår egen elproduktion.

Under 2020 täcktes 46 procent av koncernens totala globala energiförbrukning i produktion av förnybar el – en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år. Volkswagen-koncernen arbetar för närvarande med sina kinesiska partners för att utveckla målen för de kinesiska produktionsanläggningarna. Den höga andelen koleldad kraft i den kinesiska elmixen och den mycket reglerade elmarknaden gör detta projekt särskilt utmanande.

Volkswagen ägnar också särskild uppmärksamhet åt att ställa om den egna elproduktionen. Till exempel kommer de två koleldade kraftverksenheterna på produktionsanläggningen i Wolfsburg att helt ställas om till naturgas 2022. Från 2023 minskar detta koldioxidutsläppen med 60 procent.

Den ökade andelen förnybar energi som används för produktionen bidrog till att avsevärt minska koncernens utsläpp av växthusgaser 2020 jämfört med 2019: med 14 procent och 1,1 miljoner ton koldioxid.

– Klimatskydd är vårt ansvar och vår grundläggande inställning. Vi gör goda framsteg och har en tydlig plan för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, avslutar Oliver Blume.


Källa: Volkswagen Group


Skriv utDe hemlighetsfulla plexcitonpartiklarna studerades i Lund. I labbet användes en apparat för att generera ultrakorta pulser.
De hemlighetsfulla plexcitonpartiklarna studerades i Lund. I labbet användes en apparat för att generera ultrakorta pulser.

Lundaforskare löser nanomysterium som på sikt kan hjälpa världen att nå hållbarhetsmålen

Ett forskarlag vid Lunds universitet har lyckats komma de så kallade plexcitonerna in på bara skinnet. De säregna partiklarnas hemligheter har tidigare varit höljda i dunkel....

Läs mer
Kapab


Jernbro frigör dolda värden i industrin med Energy Management

De flesta industrier har stor potential att öka sin lönsamhet och minska sin på...

Läs mer
Dustcontrol


Volvokoncernen och SSAB i samarbete om världens första fordon av fossilfritt stål

Volvokoncernen och SSAB har tecknat ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, serieproduktion...

Läs mer
Gloab550


Saab och FMV förlänger support- och underhållskontrakt för Gripen

Saab och Försvarets Materielverk (FMV) har idag förlängt ett kontrakt avseende...

Läs mer
Hexagon

Investering i kraftnät möjliggör koldioxidfri stålproduktion

Regeringen har gett klartecken till Affärsverket svenska kraftnät att starta det fö...

Läs mer
Undersökning från Trend Micro Research avslöjar att bristen på samarbete mellan IT och driftsteknik bromsar satsningar på säkerhet

Cyberattacker mot uppkopplade fabriker slår ut produktionen i dagar

En ny undersökning från Trend Micro avslöjar att 61 procent av tillverkare har...

Läs mer
Luckan som testades är 3D-printad i nylonplast av typen PA2200.

Saab testar 3D-printad reservdel på Gripen för reparationer i fält

Saab har genomfört ett test där Gripen för första gången flög med en...

Läs mer
Säljare och köpare. Hans Johansson (till vänster) och Kerstin Johansson tillsammans med Sune Lantz och Per Rodert (till höger).

Alfing sålt till Jönköpingsföretaget Inev: ”Viktigt för oss att hitta en långsiktig ägare”

Den framgångsrika industrikoncernen Alfing AB i Älmhult har förvärvats av...

Läs mer


Andelen förnybara energikällor för kraftförsörjning till anläggningarna ökar avsevärt

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el...

Läs mer
LKAB:s industriområde Vitåfors i Gällivare.

Nu etableras världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se