Facebook

Instagram

AAK gör betydande investeringar i sin kinesiska anläggning


2019-03-12

Arton månader efter invigningen av produktionsanläggningen i Zhangjiagang, Kina, har AAK beslutat om ett par betydande tilläggsinvesteringar för att öka kapaciteten och stödja volymtillväxten inom framför allt Special Nutrition och bagerisegmentet.

– Kina är en viktig marknad för AAK och landet kommer att fortsätta erbjuda attraktiva möjligheter för lönsam och hållbar tillväxt inom värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter, säger Johan Westman, koncernchef och VD.
– AAK är väl etablerat på den kinesiska marknaden och med de här investeringarna stärker vi vår position för att kunna fortsätta växa organiskt och öka våra marknadsandelar.

Investeringarna, som uppgår till cirka 300 miljoner kronor, inkluderar en separat processanläggning för Special Nutrition med inriktning på produktion av barnmatslösningen INFAT, som säljs genom Advanced Lipids, ett joint venture mellan AAK och IFF. AAK kommer också att utöka kapaciteten inom bagerisegmentet för att möta den starka efterfrågan på bolagets mer avancerade bagerilösningar. Vidare investerar bolaget i viss basproduktionsutrustning och infrastruktur för att tillgodose den generella tillväxten i Kina.

AAK:s produktionsanläggning i Zhangjiagang invigdes i september 2017 med en årlig produktionskapacitet på 100.000 ton. Som tidigare kommunicerats byggdes och förbereddes anläggningen dock för ytterligare kapacitetsökningar.

– Processanläggningen för Special Nutrition kommer avsevärt att stärka produkt- och serviceutbudet för slutkunderna, säger Torben Friis Lange, President AAK Asia.
– Kombinerat med investeringen kopplad till våra mer avancerade bagerilösningar, kommer detta att stödja vår långsiktiga tillväxt på den snabbt växande och mycket viktiga kinesiska marknaden.

Investeringarna förväntas tas i bruk under andra halvåret 2020.
 
Källa: AAK


Skriv utVeronika Bátori, som nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.
Veronika Bátori, som nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Äpple- och apelsinrester kan bli ätbar bioplast

Tänk dig en engångsmugg, du dricker upp ditt kaffe och sedan kan du äta muggen som efterrätt. Veronika Bátori, nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Hö...

Läs mer
Uniteam

Ovanligt med höga halter reglerade kemikalier i återvunnen plast

En färsk studie från RISE visar att sortering och separering vid plastå...

Läs mer

Stålproduktionen ökade under februari 2019

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 410 tusen ton under februari 2019. Det...

Läs mer
Saab RBS70.

Saab levererar Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska armén

Saab har fått en order på leverans av Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska...

Läs mer

Finja Prefabs nya produktionshallar i Katrineholm invigda

På fabriken i Katrineholm är nu nya moderna produktionslokaler klara att tas i bruk. De nya lokalerna är utrustade med det senaste inom digital produktionsutrustning. Flera vinster görs med nya lokaler som anpassats för verksamheten: Arbetsmiljön blir bättre, energiförbrukningen minskar och produktiviteten ökar när vi får en mer rationell genomförd tillverkning och logistik.

På fabriken i Katrineholm är nu nya moderna produktionslokaler klara att tas i bruk. De...

Läs mer


Finska försvarsmakten beställer virtuella simulatorer från Saab

Saab och Finska Försvarsmaktens logistikverk har tecknat ett kontrakt för leveranser av...

Läs mer

Intresset för svensk teknik ökar i Nordamerika

Enviros CFO Urban Folcker och vd Thomas sörensson, till höger, med representanter från EE-TDF Cleveland LLC.

Enviros pyrolysteknik är het på den nordamerikanska marknaden. I nuläget finns MoU...

Läs mer

AAK gör betydande investeringar i sin kinesiska anläggning

Arton månader efter invigningen av produktionsanläggningen i Zhangjiagang, Kina, har AAK...

Läs mer
Peter Areskog, koncernchef Areco.

Areco expanderar med ny fabrik i Malmö

Areco fortsätter att växa. Efter ett fastighetsförvärv i Malmö kan det...

Läs mer

Efterfrågan på återvunnen kimrök ökar i världen

Minskad tillgång på jungfrulig kimrök och ökade krav på däck- och...

Läs mer

Schneider Electrics produktionsenhet för ställverk i Arlöv växer


Nu växer Schneider Electrics produktionsenhet för ställverk i Arlöv. Enheten...

Läs mer

Velleuer kompetensutvecklar medarbetare för framtiden

Anställda i tyska Velleuer har stora möjligheter att vidareutveckla sig och ta nya steg I...

Läs mer

Ny rapport om teknikhistorisk järnjätte: Bagges Blåsmaskin

Blåsmaskin konstruerad av Jonas Bagge uppställd i Lesjöfors.

I rapporten ”Bagges blåsmaskin” presenterar ingenjören Björn Bjö...

Läs mer

Skanska tecknar order för tillverkningsanläggning i USA

Skanska har tecknat en tilläggsorder med en befintlig kund för konstruktionen av en...

Läs mer

Enpelarlyften slår försäljningsrekord - nu lanseras snart en ny generation

Nimo-KG:s nya enpelare SKV 300 C4 som lanseras vid halvårsskiftet. 

Nimo-KG säljer fler enpelarlyftar än någonsin. Under 2018 levererades 110 lyftar...

Läs mer

Cementa avvecklar cementproduktionen i Degerhamn

I oktober 2018 meddelade Cementa att företaget övervägde att avveckla cement- och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se