Facebook

Instagram

70 miljoner till forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier


2019-06-25

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

Mistra satsar 70 miljoner kronor på forskningsprogrammet SafeChem som har som mål att skapa en hållbar kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. IVL Svenska Miljöinstitutet leder programmet som också består av forskare från Stockholms universitet, RISE, KTH, danska DTU och ett brett deltagande av industrin.

– Det här är en stor och betydande investering och ett första steg mot skapandet av en forsknings- och innovationsplattform för grön kemi i Sverige och internationellt. Mistras upplägg med ett gemensamt program där forskningen genomförs i samverkan mellan institut, akademi och industri ger oss stora möjligheter till både ny kunskap och nyttiggörande i företagen, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med Maria Wallenius Henriksson har koordinerat ansökan.

Den övergripande visionen för SafeChem är att främja en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige samt att minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen. Centrala delar av programmet är att utveckla nya processer för industrin och ta fram en verktygslåda med modeller och metoder för att riskbedöma kemikalier.

Forskningen kommer att fokusera på proaktiv riskkarakterisering av nya kemikalier, nya syntesvägar och processer för design och tillverkning av kemikalier samt utvecklad och förbättrad livscykelanalys. Programmet är tvärvetenskapligt och kommer att nyttja erfarenhet från bland annat läkemedelsindustrin. En helhetssyn och verktyg för livscykelhantering är centrala delar i programmet samt att förmedla kunskap från forskning till näringsliv och samhället i stort. I programmet ska även en vision och en agenda för grön kemi utvecklas som ska ligga till grund för en permanent forskningsplattform.

En serie fallstudier kommer att genomföras där specifika syntes-, återvinnings- och substitutionsprocesser, på olika nivåer i värdekedjan och för ett antal applikationer, kommer att studeras och utvärderas. En viktig komponent för att lyckas är samarbete mellan material- och organkemister, toxikologer och miljökemister samt industri- och produktspecialister.

SafeChem koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och kommer att pågå i fyra år. Den totala budgeten är på 100 miljoner kronor, varav 70 miljoner kommer från Mistra och 30 miljoner från industrin. Konsortiet består förutom IVL av Stockholms universitet, RISE, KTH, danska DTU och har ett brett deltagande av industrin som representerar olika delar av värdekedjan från tillverkning av kemikalier för användning i industriella processer och produkter. Programmet har beviljats anslag genom Mistras utlysning "Design för minskad exponering för farliga kemikalier".Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv ut

Volvo Cars ska radikalt minska sina koldioxidutsläpp som del av en ambitiös klimatplan

Volvo Cars har lanserat en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin, som syftar till att minska koldioxidavtrycket per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Detta...

Läs mer
Hexagon

Råstålsproduktionen fortsatt högre jämfört med förra året

Valsade ringar före värmebehandling vid Ovako i Hofors.

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 398 tusen ton under september 2019. Det...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Allt fler uppsägningar, men stora skillnader mellan branscher och regioner

Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, första tre kvartalen2018 jämfört med första tre kvartalen 2019, efter län.

72 procent fler industriarbetare uppsagda under tredje kvartalet jämfört med motsvarande...

Läs mer


BASF investerar 20 MEUR i ny metod att återvinna tidigare ej återvinningsbar plast

BASF investerar cirka 20 miljoner euro i företaget Quantafuel. Tillsammans ska företagen...

Läs mer

Historisk årsdag för Volkswagens fabrik i Wolfsburg

Genom att fabriken kunde räddas lades grunden för Tysklands framväxande bilsamhälle.

För 70 år sedan, den 8 oktober 1949, överlämnade Storbritannien fö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fjädern som räddar liv i airbagcykelhjälm

Airbagcykelhjälmen som löses ut från en nackkrage på 0,1 sekunder ger ett...

Läs mer

Beijer Ref investerar i ny fabrik för grön kylteknik

För att kunna möta marknadens efterfrågan på kylaggregat som är baserade...

Läs mer

”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”

Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design.

– Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och...

Läs mer


Atlas Copcos nya e-guide hjälper dig på vägen mot att klara steg V-utsläppskraven

Atlas Copco Power Technique har publicerat en kostnadsfri e-guide som förklarar vilka...

Läs mer

Husqvarna Group förstärker sin position inom ytbehandling av betongytor och betonggolv

Husqvarna Groups Construction division har förvärvat kategorin glättningsmaskiner...

Läs mer
Ett polymert elektriskt ledande material skrivs direkt ut på textilen.

Ny metod kapar led vid produktion av smarta och funktionella textilier

Dagens resurskrävande produktionsprocesser för tryck på textilier kan snart vara...

Läs mer

ebm-papst hjälper industrin att både automatisera och kyla känslig elektronik

ebm-papst nya axialfläkt AxiForce.

I ebm-papst produktprogram finns fläktar och drivlösningar som utvecklats för de...

Läs mer

COWI rekryterar marknadschef inom processindustri

Håvard Hansen, ny marknadschef i avdelningen Process & Projekt.

COWI stärker verksamheten inom division industri med en ny marknadschef, Håvard Hansen,...

Läs mer

Fjädrar och banddetaljer i nyskapande skivbromsar från Haldex


Haldex har framgångsrikt slutfört utvecklingen av skivbromsen ModulT tillsammans med en...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se