Facebook

Instagram

3D-teknik för tillverkning av detaljer i fält


2019-09-03

Intresset för att ta fram militära produkter genom 3D-utskrifter ökar. Det finns stora vinster att göra, bland annat i fält.

– I Afghanistan upptäckte USA:s trupper att ventilen på fordonsdäcken ofta gick sönder på grund av det steniga underlaget. Eftersom de hade med sig utrustning för så kallad additiv tillverkning designades en skyddskåpa till ventilerna – som sedan skrevs ut och testades med goda resultat, säger Steven Savage, forskningschef på FOI:s avdelningen för ledningssystem i Linköping.

Han tar ett exempel från Mali, där förband från Nederländerna upptäckt att deras fyrhjulingar behövde ha GPS-mottagare på styret – men att det saknades fästen för dem. De tog fram en skiss på plats som skickades hem via epost. En nederländsk forskningsorganisation tog fram en datamodell som skickades tillbaka till förbandet i Mali – som skrev ut fästet med en förhållandevis enkel 3D-skrivare. Det hela tog endast några dagar, vilket kan jämföras med utvecklings- och transporttiden för ett traditionellt utvecklat fäste.


Behov av nationell strategi
– Det handlar om kostnader och värden. Kostanden för att formspruta ett fäste kanske är minimal på hemmaplan, men i fält är värdet mycket högre. Ibland spelar det ingen roll vad det kostar när en detalj verkligen behövs.

Han säger också att vinsten ibland kan ligga i att tillverkningen blir enklare och billigare, utan att slutprodukten nödvändigtvis bli bättre. Till exempel kan komplexa former, till exempel gångjärn i flygplansdörrar – som idag ofta tillverkas av titan – enklare tas fram med additiv teknik. Besparingen ligger i både materialvinster och minskad bearbetningskostnad, då titan både är dyrt och svårt att behandla.

– I Sverige ligger vi långt framme på den civila sidan. Det finns flera företag och institut som lagt stora resurser på forskning och utveckling. På den militära sidan är vi inte lika långt framme. Kompetensen finns, men när, var och hur ska vi använda tekniken?


Lång tid att lösa juridiska frågor
Steven Savage påpekar att det till exempel krävs rutiner, regelverk och ansvarsutpekande för spårbarhet om originaldelar blandas med fälttillverkade delar för att inte olika livslängder ska ställa till problem.

Rätt använd öppnar alltså tekniken för nya möjligheter att snabbt hitta ny, och ersätta trasig, materiel samt undvika långa och farliga transportvägar. Men den kan även komma att revolutionera upphandlingsprocesserna: I stället för att köpa en komponent kan det röra sig om upphandling av en ritning och exempelvis rätten till fälttillverkning. Även rätten till 3D-tillverkning i verkstäder, som del av ordinarie underhåll, har mycket stor potential.

– Jag tror att de tekniska problemen i industriellt avancerade länder som Sverige är helt lösta inom 10–15 år. Men de juridiska frågorna kommer troligen att ta mycket längre tid att lösa, säger Steven Savage.

Den som vill sätta sig in mer i ämnet kan beställa Steven Savages rapport Additive manufacturing från FOI.


Fakta: Vad är additiv tillverkning?
Additiv tillverkning kallas i dagligt tal för 3D-utskrift och innebär att material kan formas med en lager-på-lager-teknik utifrån en digital modell. Till skillnad från konventionell (subtraktiv) tillverkning där material avlägsnas från ett fast block för att skapa den önskade delen, så börjar additiv tillverkning med pulver eller tråd och en digital modell. Lager för lager byggs på tills detaljen är färdig. Tekniken gör det möjligt att framställa komplexa komponenter som i många fall inte skulle kunna tillverkas med traditionella tillverkningstekniker.Källa: FOI


Skriv ut

Eurobattery Minerals inleder borrningar i sin spanska fyndigheten för batterimineraler

Eurobattery Minerals AB ett svenskt gruv- och prospekteringsföretag med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler avsedda för...

Läs mer
Hexagon


Fackliga förhandlingar om tillfälliga permitteringar i finska verksamheten har avslutats

I slutet av augusti införde SSAB flexibilitetsåtgärder för att anpassa...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Hur plasten är uppbyggd har stor betydelse för ökad plaståtervinning

Hur plasten är uppbyggd är lika viktigt som designen på plastprodukten för...

Läs mer

Nu kommer nya användningsområden för gummigranulat i byggbranschen

Carl Zide, VD på Massbalans.

Svensk Däckåtervinning (SDAB) har inlett ett samarbete med Massbalans AB för att...

Läs mer


Stålproduktionen ökade under augusti

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 362 tusen ton under augusti 2019. Det...

Läs mer

Nu ökas digitaliseringstakten i Gnosjöregionen


För industrins räkning innebär den pågående digitaliseringen en så...

Läs mer


NYLI första laboratoriet i Norden att ackrediteras inom provning vid partikelanalys

NYLI Metrology AB i Uddevalla, har som det första laboratoriet i Norden blivit ackrediterat av...

Läs mer

ebm-papst utvecklar fläktar för ideala odlingsförhållanden i växthus

AxiCool med vitt fläkthus för horisontell luftcirkulation i växthus.

Det blir allt fler växthusodlare som driver kommersiellt inriktade växthusföretag...

Läs mer

Ny accelerator ska öka innovationsnivån på tjänster

Från vänster: Björn Westling och Filip Tideman, Johanneberg Science Park, Julia Jonasson, RISE, Sofia Ganslandt, Johanneberg Science Park, Malin Jovanovic Gunnarsson och Jessica Oldborn, Framtidens Företag, Eva Hellberg, Johanneberg Science Park.

Ett unikt pilotprojekt i Västra Götaland ska fylla hålrummet när det gä...

Läs mer


Konjunkturvändningen är nära

De svenska underleverantörerna upplever att högkonjunkturen snart är över. Det...

Läs mer
Bilden visar ett schema för heterodyndetektion på terahertznivå med hjälp av grafen. Två terahertzvågor (röda) kopplas till grafen, där de kombineras eller blandas.

Grafen banar väg för nästa generations rymdteleskopsensorer

Forskare på Chalmers tekniska högskola har demonstrerat en grafendetektor som kan...

Läs mer

Så gör OEM och leverantör lyckade affärer

PO Svedlund, Scanias förre inköpsdirektör, ska berätta hur affären blir lyckad för både leverantören och OEM-företaget under Elmia Subcontractor.

Hur blir affären lyckad för både leverantören och OEM-företaget? Den...

Läs mer
Generalmajor Mats Helgesson, flygvapenchef, generallöjtnant Antonio Carlos Moretti Bermudez, brasiliansk flygvapenchef;  Fernando Azevedo e Silva, Brasiliens försvarsminister; Håkan Buskhe, VD och koncernchef, samt Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Saab presenterar första Gripen E för Brasilien

Saab har tagit ytterligare ett viktigt steg i leveranserna av Gripen E till den brasilianska kunden...

Läs mer

Haldex polisanmäler misstänkt företagsspioneri och dataintrång

Haldex har lämnat in en polisanmälan om misstänkt företagsspioneri och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se