Facebook

Instagram

11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion


2018-06-26

Bild: Heineviks flygfoto

Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Projektet kallas LeanCast och involverar fyra svenska företag: Scania CV, Volvo Group Technology, SKF Mekan och SinterCast.

LeanCast är ett så kallat synergiprojekt och består av fyra olika delprojekt som tillsammans ska svara på frågan ”Hur kan vi möjliggöra och kontrollera en effektiv och hållbar design och produktion av gjutjärn?”.

– Ett mer vetenskapligt förhållningssätt till det här tekniska området är nödvändigt för att öka vår kunskap och förståelse, menar Jessica Elfsberg, utvecklingsingenjör vid Scania CV AB. Den långsiktiga visionen är att ha kontroll över och kunskap om egenskaperna i varje liten del av en gjutjärnskomponent. För att uppnå detta behöver vi på djupet förstå hur olika strukturer och defekter bildas och påverkar komponenternas egenskaper, fortsätter hon.

Forskargruppen och de deltagande företagen har samverkat i flera tidigare projekt och LeanCast är utformat med industrins behov i fokus och i nära dialog mellan parterna.

– Det här är ett viktigt forskningsprojekt för svensk gjutindustris fortsatta konkurrenskraft. Eftersom forskningen sker i samproduktion med företagen, kommer resultaten till direkt nytta samtidigt som det gör att företagen kan fortsätta vara framgångsrika på lång sikt, säger KK-stiftelsens VD Madelene Sandström.

Ett övergripande syfte med det nya projektet är att utveckla en mer hållbar gjutprocess och mer hållbara gjutkomponenter. Den kunskap som genereras ska bland annat bidra till komponenter med längre livslängd och en resurseffektiv produktframtagning och produktion, vilket i sin tur ger minskad förbrukning av naturresurser och minskad energiförbrukning.

– LeanCast är ett tvärvetenskapligt projekt som spänner över flera olika ämnesområden, till exempel mineralogi, metallografi, materialmekanik och numeriska beräkningsmetoder. Sammanlagt är vi 10 forskare som kommer att jobba i de olika projekten, säger Attila Diószegi, projektledare för synergiprojektet och professor i gjuteriteknologi vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Projektet ingår i lärosätets forsknings- och utbildningsmiljö SPARK som fokuserar på kunskapsintensiv produktframtagning. SPARKs programchef Mats Jackson gläds åt beskedet från KK-stiftelsen:

– Att SPARK nu får ett projekt av den här digniteten är ett viktigt steg vidare för vår miljö och för Jönköping University. Vårt lärosäte har sedan länge en internationellt konkurrenskraftig forskningsverksamhet inom material och tillverkning som LeanCast kan bygga vidare på.

Projektet kommer att pågå under tre och ett halvt år och medfinansieras av de fyra partnerföretagen i form av arbetstid och material motsvarande det belopp som KK-stiftelsen bidrar med. De olika delprojekten kommer fokusera på formmaterial, defektbildning, materialegenskaper respektive modellering och simulering av fenomen i samband med gjutning.
Källa: Jönköping University


Skriv ut<span class=\
Den nya ytmonteringslinan och installationslaget.

En sommar med nya linor och certifikat för Inission Tallinn

Inission Tallinn har under sommaren genomfört två stora projekt. Utöver att ha förnyat ISO 9001- och ISO 14001-certifikaten har verksamheten också certifierats enligt ISO...

Läs mer
Gloab550
Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Nästa steg för att skapa en världsledare inom specialstål

Som ett nästa steg att integrera Ovako i Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation...

Läs mer


Regeringen vill att mer industriproduktion flyttar hem till Sverige

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hå...

Läs mer


FlexQube inviger rullformningsproduktion hos Bendiro

FlexQube har under våren arbetat med Bendiro i Falkenberg för att ta fram ett...

Läs mer


Nytt metallforskningsinstitut bildas

Nu kraftsamlar den svenska gruv- och stålindustrin för gemensam forskning genom att...

Läs mer
TC Kanaltork.

Tekniksprång öppnar världsmarknaden för svensk sågverksteknik

Den senaste modellen av större virkestorkar från Valutec har öppnat upp marknader...

Läs mer


ABB investerar 30 miljoner dollar i ny fabrik för transformatorkomponenter i Sverige

Innovativa torra genomföringar möjliggör UHV-kraftöverföring på...

Läs mer
Ulf Zeidler, Peter Areskog, Johan Zeidler, Anders Lindell.

Areco breddar sin verksamhet och gör ännu ett storförvärv

Areco har idag förvärvat Ferrex Scandinavia AB och breddar ytterligare sin verksamhet med...

Läs mer


Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Nu får företagen i Jönköpings län en unik chans att vässa...

Läs mer


11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av...

Läs mer


Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt...

Läs mer
Slipning av rostfritt generar hög värmeutveckling och gör det svårslipat. Nortons nya lamellslipstift Quantum ger kall slipning vilket minimerar risken för bränning av arbetsstycket.

Nya lamellslipstift för slipning av rostfritt

Slipning av rostfritt generar hög värmeutveckling och gör det svårslipat....

Läs mer


Serneke bygger Northvolt Labs i Västerås

Det blir Serneke som bygger första etableringen i den storsatsning på batteriproduktion...

Läs mer


Sommarpraktik ska locka fler ungdomar till industri- och teknikföretagen

Den 18-27 juni genomför Teknikcollege i samarbete med Jönköpings kommun och Ung...

Läs mer


Hyundai och Audi inleder samarbete för utveckling av vätgasbilar

Hyundai Motor Group och Audi AG har annonserat att de ingått ett flerårigt avtal fö...

Läs mer


Volvo Cars utökar sin globala tillverkningsnärvaro med sin första fabrik i USA

Volvo Cars inviger sin första tillverkningsanläggning i USA, i Charleston, South...

Läs mer

Sandvik avyttrar affären för rostfri tråd

Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology har tecknat avtal om att avyttra...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se