Facebook

Instagram

Ta tillvara industriell överskottsvärme från galvanisering och svetsstationer


2018-06-27

Bild: LeaseGreen Group

Tack vare en omfattande helhetsanalys av energiförbrukningen och riktade åtgärder kan LeaseGreen hjälpa det finländska verkstadsföretaget K. Hartwall Oy att förbättra arbetsmiljön och sänka energinotan.

Det nordiska energiserviceföretaget LeaseGreen genomför som bäst en omfattande energisanering av verkstadsföretaget K. Hartwalls fabrikslokaler i Sibbo öster om Helsingfors. Målet är att förbättra arbetsmiljön för de 114 anställda medarbetarna i produktionen, minska skuldbördan för reparationsåtgärder och spara stora mängder energi. 

– Under kalla vintrar har vi märkt att vår fastighetsautomation nått sina kapacitetsgränser Om maskinerna inte gått för fullt börjar fabriken bli nedkyld. Och efter att kylan gett vika blir det alltför varmt inomhus, berättar Tom Martin Head of Production Unit Finland på K. Hartwall Oy Ab.

K. Hartwall är ett företag som tillverkar rullcontainers och rullvagnar av metall för i första hand handel och industri. I produktionsanläggningen i Söderkulla svetsas och galvaniseras rullvagnarna av stål. Galvaniseringsanläggningen är en av Nordens största i sitt slag. Företaget grundades år 1932.

Fastigheternas totala golvyta är drygt 12 000 m2. Byggnaderna är i huvudsak uppförda i början av 1980-talet. Under den pågående energisaneringen moderniseras fastigheternas byggautomation och ventilation. Dessutom bygger man ett nytt värmeåtervinningssystem och förnyar värmedistributionscentralerna. En del av åtgärderna sparar energi, en del förbättrar arbetsmiljön. 

– Tidigare har vi haft separata system för ventilation och uppvärmning i alla de tre byggnaderna och regleringen har skett manuellt. Under årens lopp har man byggt på med nya delar och ingen har tänkt på helheten. Under saneringsarbetet har man till och med hittat dolda anläggningar, som ingen känt till, berättar Tom Martin. 
– Nu hjälper oss LeaseGreen att skapa en helhet av alla delar så att de tre byggnadernas automationssystem fungerar tillsammans och reglerar systemet enligt omständigheterna.

Fastigheterna i Söderkulla ansluts till LeaseGreens AI-kontrollerade fjärrstyrning, vilket garanterar att systemet fungerar på bästa möjliga vis och att inbesparingarna förverkligas.

Arbetsmiljön i förgrunden 
Inom K. Hartwall hade man övervägt att uppdatera produktionslokalernas teknik redan under flera års tid. En extra impuls att ta itu med saneringen gavs genom möjligheten att spara stora mängder energi – och kostnader. 

– De stora energibesparingarna var en bra språngbräda för att sätta igång med projektet. Det var lätt att motivera investeringen när man konkret kunde påvisa inbesparingarna, säger Tom Martin.

Enligt LeaseGreens kalkyler skall de investeringar som nu genomförs spara energi och minska koldioxidavtrycket i betydande mån. CO2-utsläppen från produktionslokalerna minskar med cirka 250 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från drygt etthundra eluppvärmda villor. Man beräknar att kostnadsinbesparingarna kan uppgå till mellan 14 och 20 miljoner kronor under investeringens livscykel. Det innebär att avkastningen av investeringen ligger över 20 procent.

I galvaniseringsanläggningen värmer man upp stora volymer vätska och i svetshallen uppstår också gott om överskottsvärme som kan tas tillvara. I samband med projektet bygger man ett värmeåtervinningssystem i bägge fastigheterna. Man filtrerar först bort de skadliga partiklarna ur svetsgaserna och sedan leds den filtrerade luften vintertid tillbaka till produktionslokalerna och ut ur byggnaden sommartid. 

– I den nordiska industrin finns det gott om liknande dolda möjligheter att återvinna värme. För våra ingenjörer erbjuder industriobjekten ytterst intressanta upptäcktsfärder. Vi genomför alltid analyser och åtgärder i den ordning som är mest förmånlig för kunden, säger Tomi Mäkipelto, Vd på LeaseGreen. 

– När det här projektet är genomfört vill jag gärna fortsätta samarbetet med LeaseGreen. Det skulle vara fint att omvandla alla K. Hartwalls fastigheter i Söderkulla till energieffektiva byggnader, säger Tom Martin. 

 

Källa: LeaseGreen Group

Skriv utVeronika Bátori, som nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.
Veronika Bátori, som nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Äpple- och apelsinrester kan bli ätbar bioplast

Tänk dig en engångsmugg, du dricker upp ditt kaffe och sedan kan du äta muggen som efterrätt. Veronika Bátori, nyligen disputerad inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås, har i sin forskning tagit de...

Läs mer
Beneli

Nu tar man bort miljösynder från förr


Ett strandskred vid Göta älv skulle kunna få förödande konsekvenser. 700 000 personers råvattentäkt står på spel när Norconsult projekterar...

Läs mer
Certex 550

MSB skapar helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder med helikoptrar

Till sommaren skapar MSB en helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90...

Läs mer
PLM360
Annika Kruuna, chef för hälsa och säkerhet på Boliden gruvstaben.

”Det är spännande att se hur vi alla gör den här viktiga resan”

Boliden har sedan lång tid tillbaka använt sig av SSG Säkerhetskörkort på sina gruvsajter. Samtliga 2000 anställda har genomgått utbildningen, som måste...

Läs mer
Advanced Engineering

De är ett av Sweden's Best Managed Companies 2019

Daniel Thysell, Niklas Malmros, Niclas Lundin, Amer Hadsvik, Nataly Duyko, Johan Glennmo.

Sigma Technology har tilldelats utmärkelsen Sweden’s Best Managed Companies 2019, som delas ut av Deloitte i samarbete med Nasdaq.
– Utmärkelsen Best Managed Companies visar att...

Läs mer
laser components

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS, tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till molekylärbiolog Anders Nordström för hans bidrag till utvecklingen av den moderna...

Läs mer
CWS 550
Illustrationsbild som visar Scanias nya gjuteri.

Skanska bygger nytt gjuteri åt Scania i Södertälje

Skanska har fått i uppdrag av Scania att bygga ett nytt gjuteri för motorkomponenter i Södertälje. Kontraktet är värt cirka 600 miljoner kronor, vilket kommer att...

Läs mer
Epiroc

Ecoclime vinner projekt för automation av serverhallar – värde 55 miljoner kronor


Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har valts som regionansvarig i Norden för fastighetsautomation, även kallat Building Management System, BMS, när ett av världens största...

Läs mer
Uniteam
Stora Enso investerar i nästa generations förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara lösningar av formpressad fiber.

Stora Enso investerar i nästa generations lösningar av formpressad fiber

Stora Enso investerar 5 miljoner euro i en ny produktionslinje och relaterad infrastruktur för att tillverka produkter av formpressad fiber vid bruket i Hylte. Tekniken för...

Läs mer
Fagerberg

Ovanligt med höga halter reglerade kemikalier i återvunnen plast

En färsk studie från RISE visar att sortering och separering vid plaståtervinningen fungerar väl. Endast 2 av 54 testade material hade för höga halter av reglerade...

Läs mer
SK Licenssvets

Ökat digitalt fokus när Semcon strukturerar om

Markus Granlund, vd och koncernchef för Semcon.

Semcons största affärsområde Engineering Services omstruktureras för att vara bättre anpassat till marknadens förändringar. Syftet är att tydligare möta...

Läs mer
JM Indutech

Stålproduktionen ökade under februari 2019

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 410 tusen ton under februari 2019. Det är en ökning med 14,6 procent jämfört med samma månad 2018, visar statistik...

Läs mer
Hexagon
Saab RBS70.

Saab levererar Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska armén

Saab har fått en order på leverans av Mk II-robotar för RBS 70 till den tjeckiska armén. Leveranserna kommer att ske under 2019.  

Läs mer
bilfinger

Södra vinner årets bästa marknadsföringskampanj på PPI Awards

Angeline Elfström, Customer Relations Manager på Södra, och Linda Ottosson, ansvarig för Södra Cells marknadskommunikation, som ledde kampanjen tillsammans med försäljningschef Marcus Hellberg.

Södras banbrytande act of a hero-kampanj tilldelades pris för årets marknadsföringskampanj vid PPI-Awards i Wien i tisdags kväll.

Läs mer
Idcon550
Detta Secure Edge Data Center (SEDC) erbjuds av Rittal i samarbete med sina partner ABB och HPE och är en nyckelfärdig datacenterlösning som utvecklats speciellt för realtids databehandling i tuffa industrimiljöer.

Högpresterande Edge Data Center för smarta koncept inom transport och logistik

Smarta städer, förarlösa fordon och nya mobilitetstjänster förändrar hur människor kommer från A till B. Automatiserade fordon stöder också...

Läs mer
Unicarriers

Kina en rymdmakt att räkna med

I en ny rapport från FOI beskrivs Kinas rymdförmågor och ambitioner med sitt rymdprogram.


Kina är i dag en av världens tre ledande rymdnationer och bedriver verksamhet inom...

Läs mer
Stokvis

Finja Prefabs nya produktionshallar i Katrineholm invigda

På fabriken i Katrineholm är nu nya moderna produktionslokaler klara att tas i bruk. De nya lokalerna är utrustade med det senaste inom digital produktionsutrustning. Flera vinster görs med nya lokaler som anpassats för verksamheten: Arbetsmiljön blir bättre, energiförbrukningen minskar och produktiviteten ökar när vi får en mer rationell genomförd tillverkning och logistik.

På fabriken i Katrineholm är nu nya moderna produktionslokaler klara att tas i bruk. De nya lokalerna är utrustade med det senaste inom digital produktionsutrustning.

Läs mer
industriunderhåll 540
Nytt kompetenscenter för digitalisering av industrin.

SKF inviger nytt kompetenscenter för digitalisering av industrin

SKF inviger ett helt nytt kompetenscenter i Göteborg. Centret ska stötta svensk industri med nya digitala tjänster för att skynda på utvecklingen mot Industri 4.0.
–...

Läs mer


SSABs Docol-stål i Gacha robotbussar för alla väder

SSAB är en partner bakom GACHA - robotbussen för alla väder, som presenterades i Helsingfors förra veckan. Den förarlösa minibussen är resultatet av ett samarbete...

Läs mer


Finska försvarsmakten beställer virtuella simulatorer från Saab

Saab och Finska Försvarsmaktens logistikverk har tecknat ett kontrakt för leveranser av virtuella simulatorer för skjut- och grundläggande stridsutbildning med tillhörande...

Läs mer

Intresset för svensk teknik ökar i Nordamerika

Enviros CFO Urban Folcker och vd Thomas sörensson, till höger, med representanter från EE-TDF Cleveland LLC.

Enviros pyrolysteknik är het på den nordamerikanska marknaden. I nuläget finns MoU:n (Memorandum of understanding) med tre olika aktörer inom däckåtervinning samt...

Läs mer

Arctic Paper tecknar avtal om hållbar energiförsörjning i Munkedal

Arctic Paper har slutit ett 15-årigt avtal med Adven AB om hållbar energiförsörjning till koncernens pappersbruk i Munkedal. Avtalet säkerställer lägre, stabila...

Läs mer

Powerbox lanserar kraftlösning för snabba transportörsystem vid e-handelsterminaler

PRBX ENI250A.

Nu introducerar Powerbox nya ENI250A serien, framtagen för höga toppströmmar som vid motorstart och/eller högkapacitiva laster i fabriksautomationsapplikationer. ENI250A serien...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se