Facebook

Instagram

Ta tillvara industriell överskottsvärme från galvanisering och svetsstationer


2018-06-27

Bild: LeaseGreen Group

Tack vare en omfattande helhetsanalys av energiförbrukningen och riktade åtgärder kan LeaseGreen hjälpa det finländska verkstadsföretaget K. Hartwall Oy att förbättra arbetsmiljön och sänka energinotan.

Det nordiska energiserviceföretaget LeaseGreen genomför som bäst en omfattande energisanering av verkstadsföretaget K. Hartwalls fabrikslokaler i Sibbo öster om Helsingfors. Målet är att förbättra arbetsmiljön för de 114 anställda medarbetarna i produktionen, minska skuldbördan för reparationsåtgärder och spara stora mängder energi. 

– Under kalla vintrar har vi märkt att vår fastighetsautomation nått sina kapacitetsgränser Om maskinerna inte gått för fullt börjar fabriken bli nedkyld. Och efter att kylan gett vika blir det alltför varmt inomhus, berättar Tom Martin Head of Production Unit Finland på K. Hartwall Oy Ab.

K. Hartwall är ett företag som tillverkar rullcontainers och rullvagnar av metall för i första hand handel och industri. I produktionsanläggningen i Söderkulla svetsas och galvaniseras rullvagnarna av stål. Galvaniseringsanläggningen är en av Nordens största i sitt slag. Företaget grundades år 1932.

Fastigheternas totala golvyta är drygt 12 000 m2. Byggnaderna är i huvudsak uppförda i början av 1980-talet. Under den pågående energisaneringen moderniseras fastigheternas byggautomation och ventilation. Dessutom bygger man ett nytt värmeåtervinningssystem och förnyar värmedistributionscentralerna. En del av åtgärderna sparar energi, en del förbättrar arbetsmiljön. 

– Tidigare har vi haft separata system för ventilation och uppvärmning i alla de tre byggnaderna och regleringen har skett manuellt. Under årens lopp har man byggt på med nya delar och ingen har tänkt på helheten. Under saneringsarbetet har man till och med hittat dolda anläggningar, som ingen känt till, berättar Tom Martin. 
– Nu hjälper oss LeaseGreen att skapa en helhet av alla delar så att de tre byggnadernas automationssystem fungerar tillsammans och reglerar systemet enligt omständigheterna.

Fastigheterna i Söderkulla ansluts till LeaseGreens AI-kontrollerade fjärrstyrning, vilket garanterar att systemet fungerar på bästa möjliga vis och att inbesparingarna förverkligas.

Arbetsmiljön i förgrunden 
Inom K. Hartwall hade man övervägt att uppdatera produktionslokalernas teknik redan under flera års tid. En extra impuls att ta itu med saneringen gavs genom möjligheten att spara stora mängder energi – och kostnader. 

– De stora energibesparingarna var en bra språngbräda för att sätta igång med projektet. Det var lätt att motivera investeringen när man konkret kunde påvisa inbesparingarna, säger Tom Martin.

Enligt LeaseGreens kalkyler skall de investeringar som nu genomförs spara energi och minska koldioxidavtrycket i betydande mån. CO2-utsläppen från produktionslokalerna minskar med cirka 250 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från drygt etthundra eluppvärmda villor. Man beräknar att kostnadsinbesparingarna kan uppgå till mellan 14 och 20 miljoner kronor under investeringens livscykel. Det innebär att avkastningen av investeringen ligger över 20 procent.

I galvaniseringsanläggningen värmer man upp stora volymer vätska och i svetshallen uppstår också gott om överskottsvärme som kan tas tillvara. I samband med projektet bygger man ett värmeåtervinningssystem i bägge fastigheterna. Man filtrerar först bort de skadliga partiklarna ur svetsgaserna och sedan leds den filtrerade luften vintertid tillbaka till produktionslokalerna och ut ur byggnaden sommartid. 

– I den nordiska industrin finns det gott om liknande dolda möjligheter att återvinna värme. För våra ingenjörer erbjuder industriobjekten ytterst intressanta upptäcktsfärder. Vi genomför alltid analyser och åtgärder i den ordning som är mest förmånlig för kunden, säger Tomi Mäkipelto, Vd på LeaseGreen. 

– När det här projektet är genomfört vill jag gärna fortsätta samarbetet med LeaseGreen. Det skulle vara fint att omvandla alla K. Hartwalls fastigheter i Söderkulla till energieffektiva byggnader, säger Tom Martin. 

 

Källa: LeaseGreen Group

Skriv ut

Mässa lyfter petrokemins och skogsindustrins utmaningar

Hur kan petrokemibranschen ersätta oljebaserade bränslen med grönare alternativ? Och hur ska skogsindustrin hitta nya avsättningar för skogens gröna guld? Det blir ett hett ämne under ProcessTeknik, som arrangeras...

Läs mer
Beneli


NHK Group förvärvar finska Scantarp

NHK Holding AB, ägaren av Norrlands Hall & Kapell AB fortsätter sin tillväxtstrategi genom att skapa NHK Group AB vilken kommer att bli ägare av Norrlands Hall & Kapell AB...

Läs mer
Milltool
Företagsforskarskolan ProWOOD med doktorander, handledare och mentorer på studiebesök vid Kährs Groups anläggning i Nybro tidigare under året.

Kährs Group i forskningssamarbete för effektivare råvaruutnyttjande

Kährs Group, en svensk Europaledande tillverkare inom trägolv och PCV-fria plastgolv, deltar i företagsforskarskolan ProWOOD. Syftet är att främja innovation och öka...

Läs mer
SK Licenssvets

Johnny Sjöström blir ny divisionschef för SSAB Special Steels

Johnny Sjöström, ny divisionschef för SSAB Special Steels.

Johnny Sjöström har utsetts till ny divisionschef för SSAB Special Steels. Han kommer närmast från Uddeholm där han varit vd sedan 2014.

Läs mer
PLM360

IF Metall säger ja till tredje avtalsåret

Reallöneökningarna bedöms fortsätta även 2018 och 2019, eftersom industrins konkurrenskraft är stark. Därför har IF Metalls avtalsråd beslutat att inte...

Läs mer
Gemometrics

FICO gör Artificiell intelligens begripligt

När marknadsledande analysföretaget Fico nu lanserar sin senaste version av Analytics Workbench, den molnbaserade plattformen för analysutveckling av data, strategier för...

Läs mer
JM Indutech


SSAB Form Tube Plus – nya precisionsstålrör med överlägsna egenskaper

SSAB Form Tube Plus är en helt ny familj av precisionsstålrör som erbjuder en unik kombination av bockbarhet, dimensionsnoggrannhet och överlägsen ytkvalitet som passar...

Läs mer
Hexagon
Produkter i köksredskapsserien GastroMax BIO.

Stora Enso levererar biokomposit till Orthex Groups hållbara köksredskap med upp till 80 procent lägre koldioxidavtryck

Hållbara köksredskap tillverkade av biokomposit lanseras nu på den svenska marknaden. Biokompositen är tillverkad vid Stora Ensos fabrik i halländska Hyltebruk och...

Läs mer
armaskinservice

Rockwell Automation och Wexoe i nytt samarbete

Rockwell Automation, ledande inom industriell automatisering, har ingått ett samarbete med Wexoe, en distributör av nätverks- och automatiseringslösningar. Samarbetet innebä...

Läs mer
Gloab550
Preem skänkar drygt 12 000 kronor till organisationen Ren kust, som arbetar för att Sverige ska få renare stränder.

Preem skänker pengar till strandstädning

Hållbarhet var ledordet för Preems engagemang på Lysekil Women’s Match, en av världens främsta seglingstävlingar inom matchracing nyligen. Med aktiviteter som...

Läs mer
CWS 550


Elcowire Group stärker sin position – förvärvar NKT Railway

Elcowire Group är Nordens största tillverkare av kopparvalstråd. Verksamheten finns i Sverige, Tyskland och Kina. Den största enheten, Elektrokoppar i Helsingborg, producerar ca...

Läs mer
bilfinger

SKF och Luleå tekniska universitet förnyar samarbetet


Det globala teknikföretaget SKF och Luleå tekniska universitet förlänger samarbetet inom området avancerad tillståndsövervakning. Det nya avtalet sträcker...

Läs mer
laser components


Nya satsningar på smart medicinteknik

Teknikbolaget Semcon utökar sin satsning inom Life Science. Genom smarta tekniska lösningar kan vård och omsorg förbättras för såväl patienter som personal....

Läs mer
ob wiik
Metsä Tissue kommer i framtiden avända flytande naturgas i torkningsprocessen för papperet produktionsprocesserna på mjukpappersfabriken i Mänttä och på så sätt minska bolagets koldioxidutsläpp.

Gasum dotterbolag Skangas och Metsä Tissue har ingått ett avtal om leverans av flytande naturgas (LNG)  på mjukpappersfabriken i Mänttä

LNG-bolaget Skangas Oy och Metsä Tissue Oyj har ingått ett avtal om leverans av flytande naturgas (LNG) till produktionsprocesserna på mjukpappersfabriken i Mänttä....

Läs mer
Idcon550
Paslode Powerline.

Gör arbetsdagen lättare med svenskt stål

Svenskt stål väger tungt, vilket inte alls behöver betyda att det inte kan vara lätt att arbeta med. Med ETA-godkända Paslode Powerline vinkelbeslag i lättstål...

Läs mer
Unicarriers
Gripdonet EGP-C från SCHUNK är det första industriella gripdonet som certifierats för kollaborativa applikationer av ett fristående certifieringsorgan; DGUV.

Kollaborativa robotar med anpassade gripdon

Enkel driftsättning och flexibla gripfingrar är nycklar för att snabbt komma igång med smarta robotlösningar


Gripdonet EGP-C från SCHUNK är det första...

Läs mer
Lesjöfors

DS Smith öppnar för dialog på årets Scanpack

Förpackningar är hetare än någonsin. Handel och logistik står inför stora förändringar. Hantering och inpackning kräver snabbhet och optimal ergonomi....

Läs mer
Kmv 540
Sotkamo Silver:

Företegsledningen till silvergruvan är komplett

B. Eng. Jarmo Huuskonen kommer börja som chef för anrikningsverket med början den 1 november 2018. Han är förnärvaranade produktionsingenjör på...

Läs mer
industriunderhåll 540


Saab får beställning från Sydkorea på support för Arthur

Saab har fått ett en beställning från sydkoreanska Defence Acquisition Program Administration, DAPA, på support för artillerilokaliseringssystemet Arthur. Bestä...

Läs mer
Swede wheel

Nya riktlinjer ska underlätta utvecklandet av djurfria försöksmetoder

Tydliga riktlinjer för hur tester med så kallad in vitro-metodik ska genomföras och utvecklas kan bidra till att djurförsök snabbare ersätts med djurfria metoder, till exempel cellbaserade.

Tydliga riktlinjer för hur tester med så kallad in vitro-metodik ska genomföras och utvecklas kan bidra till att djurförsök snabbare ersätts med djurfria metoder, till...

Läs mer
Stokvis
Regina Gratz och Zsofia Reka Stangl, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, ingår i samma forskargrupp som professor Torgny Näsholm, mottagare av Marcus Wallenbergpriset 2018.

Unga skogsforskare från fem länder

Ett 30-tal unga forskare har bjudits in till firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem ingår i samma forskargrupper som årets pristagare Torgny Näsholm vid Sveriges...

Läs mer
Cranemech


Digitala miljölösningar på export till Chile

Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare...

Läs mer
Carl Hag
Bilden visar skillnaden mellan ett 3D-printat föremål (det övre) som har genomgått efterbearbetning och ett föremål (det undre) som inte efterbearbetats.

Ny metod ska utveckla den växande 3D-printindustrin

Mittuniversitetet leder ett treårigt projekt som utvecklar en ny metod där additiv tillverkning, 3D-print eller AM, ska kunna bedrivas med lägre kostnader och högre...

Läs mer


Robotisering och allt-i-ett-paket vinner

Om man automatiserar och lägger till idén med ett allt-i-ett-paket kan man sänka sina kostnader och investeringarna skulle betala sig på en relativt kort tid, säger Chris...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se