Facebook

Instagram

Ta tillvara industriell överskottsvärme från galvanisering och svetsstationer


2018-06-27

Bild: LeaseGreen Group

Tack vare en omfattande helhetsanalys av energiförbrukningen och riktade åtgärder kan LeaseGreen hjälpa det finländska verkstadsföretaget K. Hartwall Oy att förbättra arbetsmiljön och sänka energinotan.

Det nordiska energiserviceföretaget LeaseGreen genomför som bäst en omfattande energisanering av verkstadsföretaget K. Hartwalls fabrikslokaler i Sibbo öster om Helsingfors. Målet är att förbättra arbetsmiljön för de 114 anställda medarbetarna i produktionen, minska skuldbördan för reparationsåtgärder och spara stora mängder energi. 

– Under kalla vintrar har vi märkt att vår fastighetsautomation nått sina kapacitetsgränser Om maskinerna inte gått för fullt börjar fabriken bli nedkyld. Och efter att kylan gett vika blir det alltför varmt inomhus, berättar Tom Martin Head of Production Unit Finland på K. Hartwall Oy Ab.

K. Hartwall är ett företag som tillverkar rullcontainers och rullvagnar av metall för i första hand handel och industri. I produktionsanläggningen i Söderkulla svetsas och galvaniseras rullvagnarna av stål. Galvaniseringsanläggningen är en av Nordens största i sitt slag. Företaget grundades år 1932.

Fastigheternas totala golvyta är drygt 12 000 m2. Byggnaderna är i huvudsak uppförda i början av 1980-talet. Under den pågående energisaneringen moderniseras fastigheternas byggautomation och ventilation. Dessutom bygger man ett nytt värmeåtervinningssystem och förnyar värmedistributionscentralerna. En del av åtgärderna sparar energi, en del förbättrar arbetsmiljön. 

– Tidigare har vi haft separata system för ventilation och uppvärmning i alla de tre byggnaderna och regleringen har skett manuellt. Under årens lopp har man byggt på med nya delar och ingen har tänkt på helheten. Under saneringsarbetet har man till och med hittat dolda anläggningar, som ingen känt till, berättar Tom Martin. 
– Nu hjälper oss LeaseGreen att skapa en helhet av alla delar så att de tre byggnadernas automationssystem fungerar tillsammans och reglerar systemet enligt omständigheterna.

Fastigheterna i Söderkulla ansluts till LeaseGreens AI-kontrollerade fjärrstyrning, vilket garanterar att systemet fungerar på bästa möjliga vis och att inbesparingarna förverkligas.

Arbetsmiljön i förgrunden 
Inom K. Hartwall hade man övervägt att uppdatera produktionslokalernas teknik redan under flera års tid. En extra impuls att ta itu med saneringen gavs genom möjligheten att spara stora mängder energi – och kostnader. 

– De stora energibesparingarna var en bra språngbräda för att sätta igång med projektet. Det var lätt att motivera investeringen när man konkret kunde påvisa inbesparingarna, säger Tom Martin.

Enligt LeaseGreens kalkyler skall de investeringar som nu genomförs spara energi och minska koldioxidavtrycket i betydande mån. CO2-utsläppen från produktionslokalerna minskar med cirka 250 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från drygt etthundra eluppvärmda villor. Man beräknar att kostnadsinbesparingarna kan uppgå till mellan 14 och 20 miljoner kronor under investeringens livscykel. Det innebär att avkastningen av investeringen ligger över 20 procent.

I galvaniseringsanläggningen värmer man upp stora volymer vätska och i svetshallen uppstår också gott om överskottsvärme som kan tas tillvara. I samband med projektet bygger man ett värmeåtervinningssystem i bägge fastigheterna. Man filtrerar först bort de skadliga partiklarna ur svetsgaserna och sedan leds den filtrerade luften vintertid tillbaka till produktionslokalerna och ut ur byggnaden sommartid. 

– I den nordiska industrin finns det gott om liknande dolda möjligheter att återvinna värme. För våra ingenjörer erbjuder industriobjekten ytterst intressanta upptäcktsfärder. Vi genomför alltid analyser och åtgärder i den ordning som är mest förmånlig för kunden, säger Tomi Mäkipelto, Vd på LeaseGreen. 

– När det här projektet är genomfört vill jag gärna fortsätta samarbetet med LeaseGreen. Det skulle vara fint att omvandla alla K. Hartwalls fastigheter i Söderkulla till energieffektiva byggnader, säger Tom Martin. 

 

Källa: LeaseGreen Group

Skriv utRISE tar plats i europeisk satsning för innovation inom tillverkningsindustrin

European Institute of Innovation & Technology, EIT, har beslutat att satsa 450 miljoner Euro för att skapa det nya EIT Manufacturing. Pengarna går till ett konsortium där AB Volvo, Chalmers, RISE och Sandvik samarbetar med 46...

Läs mer
Beneli
PowerCell S3.

PowerCell bygger bränslecellsdriven sopbil tillsammans med Scania och Renova

PowerCell Sweden AB har tillsammans med lastbilstillverkaren Scania och renhållningsföretaget Renova och påbyggnadsföretaget JOAB, inlett ett gemensamt projekt för att ta...

Läs mer
PLM360

Snart bryts malmen vid Silvergruvan

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med ritningarna och förordningarna i miljötillståndet. Dammarna kommer att tas i bruk under...

Läs mer
CWS 550


Visma öppnar teknik- och utvecklingscenter med fokus på AI och robotteknik

Som en del i Vismas starka fokus på innovation inom områdena molntjänster, artificiell intelligens (AI) och robotteknik öppnas nu ett nytt teknik- och utvecklingscenter i...

Läs mer
laser components
Magnus Pettersson, Höganäs AB.

Höganäs AB minskar koldioxidutsläppen med stöd från Klimatklivet och Energisteget

Metallpulvertillverkaren Höganäs AB kommer att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 570 ton per år. Detta genom att öka leveransen av spillvärme från...

Läs mer
Fagerberg

SKF konsoliderar Aerospace-tillverkning i Europa, avser att stänga fabrik i Stonehouse

SKF konsoliderar sin Aerospace-tillverkning i Europa. Som ett resultat av konsolideringen avser koncernen att stänga sin fabrik i Stonehouse, Storbritannien.

Läs mer
Milltool


Scania i konsortium för storskalig europeisk utrullning av gaslastbilar

Konsortiet BioLNG EuroNet tillkännager idag ytterligare satsningar på flytande fordonsgas, LNG, med ett utvidgat tankningsnät som borgar för storskalig spridning och lå...

Läs mer
SK Licenssvets

Självkörande bussar kan testas i Borås

Borås Stad och Lørenskogs kommun i Norge kan vara lämpliga för test med självkörande bussar. Båda städerna har sträckor med olösta transportbehov...

Läs mer
Gemometrics
Snart på marknaden:

Holografisk bioprintingteknik med hög upplösning för mikroutskrift


CELLINK och Prellis Biologics Inc. kommer att utnyttja sin IP, kompetens och know-how för att erbjuda det första systemet som möjliggör bioprintning av ultrahög-upplö...

Läs mer
JM Indutech
Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Hur ska Europas skogsägare klara klimatförändringarna? Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, är invald som ny ledamot i Kungl....

Läs mer
Hexagon


Universal Robots firar 10-årsjubileum för sin försäljning av världens första lönsamma samarbetande robot

Universal Robots är fortfarande marknadsledande efter ett decennium som pionjär inom det nu snabbast växande segmentet inom industriell automatisering. Företaget står redo...

Läs mer
armaskinservice
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Vad är det som dammar från metallverken?

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen från sin verksamhet. Forskningsinstitutet Swerim koordinerar ett nytt projekt som bland annat ska...

Läs mer
Gloab550


Högskolan ska kompetensutveckla specialister i basindustrin

Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet ska nu tillsammans utveckla kurser för ett livslångt lärande inom basindustrin.

Läs mer
bilfinger


Saab får beställning från Sverige på radarsystemen Giraffe 4A och Arthur

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) för att utveckla och vidmakthålla Försvarsmaktens artilleri- och vapenlokaliseringsfö...

Läs mer
ob wiik

Trelleborg investerar i Indien för produktion av däck till fordon med två hjul

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems beslutat att investera i en produktionsanläggning i Indien för tillverkning av däck till motorfordon med två...

Läs mer
Idcon550

Henrik Dider blir ny HR-chef på Sveaskog

Henrik Dider har utsetts till ny HR-chef på Sveaskog. Henrik Dider arbetar för närvarande som HR-direktör på hotellkedjan Scandic Hotels Sverige. Han tillträder...

Läs mer
Unicarriers


Pengar till Smålandslänen för att utveckla skogens värden

Småland har tilldelats 2,4 miljoner kronor från Skogsstyrelsen för att genomföra 14 olika aktiviteter i enlighet med den Regionala skogsstrategin för Småland. Bland...

Läs mer
Stokvis
\

KTH-studenter har skapat robot som tar lyror

I december varje år visar blivande KTH-ingenjörer upp hur de ser på framtiden i form av en rad fantasifulla studentprojekt. Denna gång är det dags för en robot som...

Läs mer
industriunderhåll 540

Kunnig och kreativ skogsägare får skogsvårdsstipendium

Småföretagare och skogsägare, men även teaterman och landsbygdsutvecklare. Mats Gustafsson (t v) får årets skogsvårdsstipendium av Stefan Brandt (t h), styrelseordförande, Stiftelsen Skånska Landskap.

För sin goda skogsskötsel, sitt skogsintresse och som föredöme för skogsbruk i sin bygd. Så löd motiveringen när Mats Gustafsson idag tisdag den 4 december...

Läs mer
Swede wheel
En av ebm-papst EC-fläktar med energibesparande motor (ESM – Energy Saving Motor) som utvecklats för installation i bland annat kylkabinett på stormarknader.

Energieffektiva fläktar för kylkabinett på stormarknader

Olika typer av kylkabinett på stormarknader blir allt vanligare för förvaring och exponering av både livsmedel och drycker. Gemensamt för denna typ av kylförvaring...

Läs mer
Landshövding Maria Larsson klipper band.

Svenska Skogsplantor miljonsatsar i Vibytorps plantskola

Svenska Skogsplantor har under 2018 investerat närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i Vibytorp utanför Hallsberg. Detta för att minska klimatpåverkan och samtidigt öka...

Läs mer

Stora Enso och Sulapac utvecklar miljövänligt sugrör


Stora Enso och startupföretaget Sulapac fortsätter att bekämpa det globala problemet med plastavfall och lanserar en demoversion av ett hållbart sugrör på Slush...

Läs mer


Nya Strenx® 1100 Plus för enastående svetsnings- och bockningsresultat

SSAB har lanserat det nya materialet Strenx® 1100 Plus, som är ett varmvalsat, höghållfast stål med unika egenskaper för svetsning och som ger enastående...

Läs mer
Preems raffinaderi i Göteborg.

Ny anläggning ska ge en miljon kubikmeter förnybart

Preem planerar för en ny anläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Den nya anläggningen beräknas producera cirka en miljon kubikmeter förnybar diesel och förnybart...

Läs mer


Preem och norska Biozin i samarbete om mer förnybara drivmedel

Preem och det norska företaget Biozin AS har tecknat ett samarbetsavtal gällande storskalig produktion av biodrivmedel med restprodukter från skogs- och träindustrin....

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se