Facebook

Instagram

Sveriges kvantdatorbygge växlar upp


2021-03-15

Kryostaten som kyler Chalmers kvantprocessor till nära absoluta nollpunkten.
Bild: Johan Bodell/Chalmers
Kryostaten som kyler Chalmers kvantprocessor till nära absoluta nollpunkten.

Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik och programdirektör för Wallenberg Centre for Quantum Technology, Chalmers.
Bild: Johan Bodell/Chalmers
Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik och programdirektör för Wallenberg Centre for Quantum Technology, Chalmers.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nästan dubblerar den årliga budgeten för forskningssatsningen Wallenberg Centre for Quantum Technology. Det innebär att centrumet nu kan växla upp och höja målen, framför allt i sitt bygge av en kvantdator. Två internationella workshops rivstartar den nya fasen.

– Kvantteknologin har en enorm potential och det är viktigt att Sverige har den kompetens som behövs inom området. WACQT har under den korta tid centrumet funnits byggt upp en kvalificerad forskningsmiljö, skapat samarbeten med svensk industri och lyckats utveckla kvantbitar som bevisligen kan lösa problem. Vi ser med tillförsikt på vad de kommer att åstadkomma i fortsättning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Sedan 2018 leder Chalmers en stor, offensiv forskningssatsning – Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT – med målet att göra Sverige till en frontspelare inom kvantteknologi. Huvudprojektet är att utveckIa och bygga en kvantdator med långt större beräkningskraft än dagens bästa superdatorer.

Under de första tre åren har kvantdatorforskarna inom WACQT fokuserat på att få kvantdatorns grundläggande byggstenar – kvantbitarna – att fungera riktigt bra i liten skala. En milstolpe var när de 2020 lyckades lösa en liten del av ett verkligt optimeringsproblem med sin mycket välfungerande två-kvantbitars kvantdator.


Ökar de hundra kvantbitarnas kvalitet
Nu är det dags att skala upp till betydligt fler kvantbitar, och öka insatserna för att utveckla mjukvara och algoritmer. I samma veva skalas hela satsningen upp, då Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, nu har beslutat att nästan dubblera WACQT:s årliga budget, från 45 till 80 miljoner kronor om året för de kommande fyra åren. Satsningen har sedan tidigare också förlängts från ursprungligen tio år till tolv år, och har nu en total finansiering på minst 1,3 miljarder kronor medräknat universitetens och industrins bidrag.  

– Det är väldigt uppmuntrande att KAW visar oss så stort förtroende. Det stärker WACQT:s  forskningsprogram och ger oss möjlighet att bygga en ännu bättre kvantdator. Sett till antalet kvantbitar är målet fortfarande hundra stycken, men nu satsar vi på hundra jättebra kvantbitar, säger Per Delsing, programdirektör för WACQT och professor vid Chalmers.

Beräkningar har nämligen visat att det för kvantdatorns prestanda lönar sig mer att öka kvantbitarnas kvalitet än att addera ytterligare kvantbitar. Ju bättre kvalitet, desto mer användbara uppgifter kommer den färdiga kvantdatorn att kunna utföra.

Med den utökade finansieringen kommer WACQT därför bland annat att satsa på att förbättra materialet i de supraledande chip som kvantbitarna består av. Kvanttillstånd är extremt känsliga, och minsta lilla störning i materialet försämrar prestandan. Kvantbitarna som tillverkas på Chalmers är redan bland de bästa i världen, så det handlar om att flytta hela forskningsfronten framåt.

– Det rör sig om extremt små störningar. Bara att förstå vilka de är och vilka som dominerar kräver forskning. Vi behöver studera hela tillverkningsprocessen i detalj och utforska nya sätt att undanröja störningar i materialet, förklarar Per Delsing.


Ska anställa ytterligare 40 forskare
Med den ökade finansieringen kan nu antalet forskare som jobbar i kvantdatorprojektet bli betydligt fler – till exempel ska en helt ny grupp bildas för att studera nanofotonik-komponenter som kan möjliggöra ihopkoppling av flera mindre kvantprocessorer till en stor kvantdator. Inom de närmaste två åren ska forskarlaget utökas med hela 40 personer, vilket är nästan en dubblering. I ett första steg kommer femton nya postdocs att rekryteras.

– Det är en ambitiös rekrytering i en nisch där konkurrensen om duktiga forskare är mycket hög. Men våra förhoppningar är goda – tidigare rekryteringar har visat att vi har förmågan att attrahera topptalanger både från Sverige och utlandet. Vi har unik växelverkan med industrin, lång erfarenhet av supraledande kretsar och ett enastående renrum, säger Per Delsing. 

Som avstamp för kvantdatorprojektets nya, uppväxlade fas ordnar WACQT två internationella workshops, en om mjukvara för kvantdatorer (8–9 april) och den andra om teknik och algoritmer som möjliggör kvantberäkningar (13–14 april). Alla som är intresserade av att ta del av det aktuella forskningsläget kan följa dem online.

– Det är väldigt spännande tider inom kvantdatorvärlden. Mycket händer och konkurrensen ökar hela tiden, då flera länder gjort stora satsningar på sistone. Denna investering säkerställer att Sverige och Chalmers fortsätter att ligga i den globala forskningsfronten, säger Per Delsing.


Källa: Chalmers


Skriv utRobottekniken har testats tillsammans med människor. Här är det KTH-forskaren Hongyi Liu som interagerar med roboten.

Robotar kan förutse människors kroppsrörelser

Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att...

Läs mer
Sis


NCC får i uppdrag av Hybrit att anlägga ett bergrum för vätgaslagring i Luleå

NCC har fått i uppdrag av Hybrit Development att anlägga ett bergrum för den pilotanläggning för vätgaslagring som ska byggas i Svartöberget, Luleå. Anlä...

Läs mer
SiTAB 550


Maskininlärningsprojekt på ESS stärker svensk industri

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som är under uppbyggnad i Lund, kommer att ha Sveriges mest komplexa styrsystem och använder maskininlärning för att...

Läs mer
Kyocera
De hemlighetsfulla plexcitonpartiklarna studerades i Lund. I labbet användes en apparat för att generera ultrakorta pulser.

Lundaforskare löser nanomysterium som på sikt kan hjälpa världen att nå hållbarhetsmålen

Ett forskarlag vid Lunds universitet har lyckats komma de så kallade plexcitonerna in på bara skinnet. De säregna partiklarnas hemligheter har tidigare varit höljda i dunkel....

Läs mer
Fridman 550


Jernbro frigör dolda värden i industrin med Energy Management

De flesta industrier har stor potential att öka sin lönsamhet och minska sin påverkan på miljön. Jernbro Industrial Services AB kan nu implementera energieffektiva lö...

Läs mer
Kapab


Volvokoncernen och SSAB i samarbete om världens första fordon av fossilfritt stål

Volvokoncernen och SSAB har tecknat ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt stål. Redan i år...

Läs mer
Hexagon
Michael Fercher, teknisk chef vid HASSALACHER Group.

Hasslacher Group först i Österrike med Valutecs TC-kanaltorkar

HASSLACHER Group, en världsledande producent av limträ och KL-trä, investerar i TC-kanaltorkar från Valutec. Affären innebär att den välkända så...

Läs mer
Gloab550
Apatit koncentrat i hand från LKAB ReeMap-pilotanläggning.

Potential för produktion av fosformineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller

Efter att ha kraftigt ökat prospekteringen kan LKAB nu bekräfta stora fosfortillgångar som möjliggör en framtida miljardindustri.
– Vi har möjlighet att med en...

Läs mer
bilfinger
Illustration av pilotvätgaslagret i Luleå.

Unik pilot för storskalig vätgaslagring byggs för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i...

Läs mer
JM Indutech


Ny dataanalys förhindrar driftstörningar i malmtransporterna

Avancerad dataanalys förutser när delar behöver bytas i tåg och vagnar – innan något går sönder. Predge AB:s teknik skapar tryggare malmleveranser...

Läs mer
Idcon550


Saab och FMV förlänger support- och underhållskontrakt för Gripen

Saab och Försvarets Materielverk (FMV) har idag förlängt ett kontrakt avseende support- och underhållstjänster för Gripen. Ordervärdet uppgår till cirka 1,6...

Läs mer
Stokvis


Uppgraderade luftkompressorer optimerar bränsleeffektiviteten och ökar prestandan

Atlas Copco har länge kunnat erbjuda sina kunder dieseldrivna kompressorer med motorer certifierade för Europas just nu hårdaste emissionsnivåer, Steg V. I början av 2021...

Läs mer

Arctic Paper avtalar om ny femårig finansiering

Arctic Paper har under det första kvartalet 2021 refinansierat pappersverksamheten. Det innebär att tidigare obligationslån med flera krediter ersätts med lån och krediter...

Läs mer

Investering i kraftnät möjliggör koldioxidfri stålproduktion

Regeringen har gett klartecken till Affärsverket svenska kraftnät att starta det förberedande arbetet för en ny kraftledning vid Gällivare. Ledningen kommer att få stor...

Läs mer


Getinge lanserar en ny holistisk lösning för preparering av bioreaktorer

I en tid då mycket av den medicinska forskningen är inriktad på vacciner, lanserar Getinge en ny holistisk lösning för preparering av multi-use bioreaktorer från...

Läs mer

Nu är Konecranes lyfttruckar ännu grönare

Konecranes har testat användningen av fossilfritt HVO100-bränsle i lyfttruckar vid sin fabrik i Markaryd. Detta är en del av bolagets pågående strävanden att minska...

Läs mer


Epiroc förvärvar leverantör av gruvelektrifieringslösningar

Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har tecknat avtal om att förvärva Meglab, ett kanadensiskt bolag med expertis i...

Läs mer
<div class=\

Ökad säkerhet och minskade utsläpp i gruvindustrin

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Volvo Construction Equipment ska tillsammans arbeta för att minska utsläppen och för att minska antalet olycksfall i gruvindustrin. Det ska...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se