Facebook

Instagram

Stora möjligheter och utmaningar för europeisk försvarsindustri


2019-04-23

Världens försvarsutgifter illustrerade i rapporten Defence Economic Outlook 2018.
Bild: SIPRI
Världens försvarsutgifter illustrerade i rapporten Defence Economic Outlook 2018.

Den europeiska försvarsindustrins svar på en ökad efterfrågan av militär materiel ligger i särskild fokus i FOI:s andra rapport i serien Defence Economic Outlook. Rapporten kopplar samman olika länders militära utgifter med säkerhetspolitisk och ekonomisk analys.

Rapporten, skriven på uppdrag av Försvarsdepartementet, innehåller en överblick av världens militära utgifter, militär materiel samt försvarsindustriella och makroekonomiska förutsättningar. Rapportens fokus ligger på stormakter som USA, Kina, Ryssland, Saudiarabien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

– Förra gången vi publicerade Defence Economic Outlook, 2016, fokuserade vi på militära utgifter för att säga något om maktförhållanden mellan länder. Denna gång har vi tagit ett steg till genom att beskriva de kvantiteter av militär materiel som världens stormakter har. På så sätt hoppas vi kunna närma oss svaret på frågan om vad olika länder egentligen får ut av sina försvarssatsningar, säger Per Olsson, forskare på FOI, som tillsammans med kollegorna Juuko Alozious och Maria Ädel står bakom rapporten.

Enligt Defence Economic Outlook 2018 har USA och dess Nato-allierade fortfarande ett avsevärt övertag i termer av militära utgifter och modern materiel. Samtidigt har dock stormakter som Kina och Ryssland stadigt minskat detta förmågegap. Även flertalet länder i Mellanöstern, Latinamerika och Afrika har ökat sina militära utgifter under det senaste årtiondet.

De senaste åren har även flera västeuropeiska länder åter börjat satsa mer på sina försvar, efter en lång period av stillastående eller minskade militära utgifter. Denna ökning skapar stora möjligheter för den europeiska försvarsindustrin, men också utmaningar.


Försvarsföretag efterlyser långsiktiga satsningar
Forskarna bakom rapporten har genomfört en rad intervjuer med europeiska försvarsföretag. Att nya konkurrenter och ökade protektionistiska tendenser från exempelvis USA är utmaningar är försvarsföretagen eniga om. En stor utmaning för att möta en ökad efterfrågan är också tillgången på personal med rätt kompetens. Företagen efterlyser även långsiktiga satsningar på bland annat forskning och utveckling. Flera företag menade också att kraftigt upp- och nedgångar är svårare att hantera för deras mindre underleverantörer.

Nästa publikation i serien är planerad till 2020.

– I nästa utgåva hoppas vi kunna föra rapportserien ännu ett steg längre och säga något om köpkraften hos olika länders militära utgifter samt kvaliteten på militära materiel för världens stormakter, säger Per Olsson.Källa: FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut


Skriv utBergs Timber förvärvar företag med bränslepelletstillverkning i Fågelfors

Bergs Timber AB har tecknat avtal med AB Fogelfors Bruk om förvärv av samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB. Avtalet bygger på den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 8 maj 2019. Förvärvet slutfördes...

Läs mer
Beneli
IWS-utbildning Montico.

Montico digitaliserar svetsutbildning

Montico har förstärkt sin IWS-utbildning (International Welding Specialist) med en förberedande onlineutbildning, som ger kursdeltagarna bättre förutsättningar att...

Läs mer
Certex 550
Shareholder team: Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.

Almi Invest investerar i Biofiber Tech vars nya material ersätter plaster

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB. I emissionen på 6,65 miljoner kronor går även existerande ägare och några nya investerare in med 3,65...

Läs mer
PLM360

Stora Enso planerar att konsolidera produktionen av granvirke till ett sågverk i Finland

Stora Enso planerar att konsolidera den finska produktionen av granvirke till sågverket i Varkaus. Planen innebär en permanent stängning av Kitee sågverk och en produktionsö...

Läs mer
VBN Components
Den robotiserade återvinningen av elektriska produkter - ett konkret pilotprojekt inom Circular Initiative, skapat av Stena Recycling, ABB, Combitech och Electrolux..

Branschöverskridande samarbeten och robotteknik ska göra svensk återvinningsindustri till en föregångare

En smart robot som ökar andelen återvunnet material, kunskapsutbyte och åtaganden om samarbete över branschgränser är några av resultaten från Circular...

Läs mer
Fagerberg

Saab Digital Air Traffic Solutions får NATO-order

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) har fått en order för installation av ett digitalt flygledartorn vid NATO:s flygbas i Geilenkirchen, Tyskland. NATO:s flygbas i Geilenkirchen...

Läs mer
JM Indutech

Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling – Quartzene, isolering med nanoteknologi


Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen”The Insulation Challenge” i Holland. Det vinnande bidraget är en termiskt isolerande puts som nu kommer att användas...

Läs mer
Hexagon
Rapporten presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet \

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med...

Läs mer
bilfinger
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Härmar ultrastrukturen hos ved för 3D-printade gröna produkter

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort framsteg inom 3D-printing genom att ta fram ett träbaserat bläck som härmar den unika ultrastrukturen i trä. Deras forskning...

Läs mer
Idcon550

AI-professor huvudtalare på världskonferens i Umeå

Virginia Dignum, professor på institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Virginia Dignum, professor i social och etisk AI vid Umeå universitet, är en av huvudföreläsarna när the World Federation of Exchanges, WFE, anordnar teknikkonferens i...

Läs mer
Unicarriers

Malmö stad engagerar sig i hållbar artificiell intelligens

Giovanni Leoni (tv), Anna Felländer (mitten) och Maria Stellinger Ernblad (th).

Malmö stads engagemang i Vinnova projektet UDI2 – Ramverk för Hållbar AI, som drivs av AI Sustainability Center, syftar till att ge Malmö stad verktyg för att undvika...

Läs mer
Stokvis


Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för...

Läs mer
Schneider Electric tilldelas nordiskt pris för hållbar sjukvård 2019.

Schneider Electric tilldelas nordiskt pris för hållbarhet

Under EHMA-konferensen som i år arrangerades av Helsingfors Universitetssjukhus (HUS), och Institutet för hälsa och välfärd (THL) tilldelades Schneider Electric det nordiska...

Läs mer

Vida Nössemark ökar torkkapaciteten

  

Vida Nössemark investerar i en kanaltork från Valutec. Det ökar torkkapaciteten på sågverket med 70 000 m3 årligen.
– Vi har sedan tidigare goda...

Läs mer

Johan Nellbeck ny affärsområdeschef för Iggesund Paperboard

Johan Nellbeck ny affärsområdeschef för Iggesund Paperboard.

Johan Nellbeck har utsetts till ny chef för Holmens affärsområde Iggesund Paperboard och tillträder tjänsten senast den första november.

Läs mer

Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel

Valet av förnybara drivmedel är en av nyckelfaktorerna för att minska klimatpåverkan från transporter. Idag finns ett stort antal alternativ till fossila bränslen och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se