Facebook

Instagram

Stöd till klimatsmart bränsle i Värmland


2018-02-20

Stöd för lokala klimatinvesteringar.
Bild: Länsstyrelsen Värmland
Stöd för lokala klimatinvesteringar.

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Vid den senaste beslutsomgången delades över sex miljoner kronor ut till åtgärder för minskad klimatpåverkan i Värmland. Stödet bidrar den här omgången till investeringar för minskade växthusgasutsläpp på cirka 12 miljoner kronor i länet.

Under år 2018 ska 1,7 miljarder kronor delas ut i Sverige, till åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser. För hela Sverige är totalt 14 miljarder kronor avsatta under åren 2018 till 2023. Exempel på åtgärder som kan få finansiering är laddningsstationer för elfordon, konvertering av fossila bränslen, återvinning av energi inom industrin samt produktion av biogas. Alla utom privatpersoner kan söka.

  - Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas med den utmaningen måste alla vara med och bidra till minskade växthusgasutsläpp, säger Kristina Rebane som är projektledare för Energi och klimat på Länsstyrelsen Värmland. Det nationella stödet Klimatklivet är ett tillfälle för företag, kommuner, regioner och organisationer att få stöd till åtgärder som varaktigt har stor klimatnytta fortsätter Kristina Rebane.

Stöd till biogas och laddningsstationer

Den som får högst stöd i denna beslutsomgång är biogasbolaget Gasum AB som får 4,4 miljoner kronor för en tankanläggning som erbjuder förnybar flytande biogas för tunga fordon. Det finns stor klimatnytta i att fasa ut naturgasen och ersätta den med förnybar biogas.

Stöd ges också till laddningsstationer för elbilar vid Scandic Hotel Klarälven i Karlstad, som kan nyttjas av alla, samt laddningsstationer vid två bostadsrättsföreningar som kan nyttjas av de boende.

  - Transporter är en viktig del i klimatutmaningen och där är en omställning av fordonsflottan nödvändig. Förutsättningarna att tanka klimatsmart måste finnas i hela länet och det måste vara ett utbud för olika typer av fordon, säger Kristina Rebane.

 

Utbetalade stöd vid denna beslutsomgång

SökandeKlimatåtgärdStöd (kr)
Hveems HandelsträdgårdKonvertering olja till värmepump i växthus84 500
Torsby kommunKonvertering olja till bioolja i fjärrvärme175 000
Torsby kommunKonvertera olja i värmesystem270 000
Scandic Hotels ABLaddningsstation publik81 500
Vågmästarens SamfällighetsföreningLaddningsstation105 375
Bostadsrättsföreningen FörenLaddningsstation67 000
Gasum ABTankstation för LBG HDV 1004 410 000
Säffle Fjärrvärme ABEnergikonvertering värmeförsörjning Spiran1 150 000

 

Bakgrund och fakta Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. De åtgärder som har störst klimatnytta får stöd. Klimatnyttan bedöms i förhållande till storleken på investeringen, så både små och stora åtgärder kan få stöd.

För hela Sverige är totalt 14 miljarder kronor avsatta under åren 2018 till 2023.

I Värmland har hittills, från år 2015 till senaste beslutsomgången i februari 2018,50 åtgärder blivit beviljade stöd med sammanlagda investeringskostnader på 76 miljoner kronor. Stödet utgör i genomsnitt 50 procent av den totala investeringskostnaden i Värmland.

Nästa möjlighet att söka pengar från Klimatklivet är mellan 17 april - 17 maj

 

Ansökan handläggs av Länsstyrelsen, men beslut om stöd fattas av Naturvårdsverket.
Källa: Länsstyrelsen Värmland

Skriv ut

Karolinska Universitetssjukhuset tar över ansvaret för Stockholms medicinska biobank och ett nytt regionalt biobanksråd bildas

Stockholms medicinska biobank har som främsta uppdrag att samla in och tillhandahålla prover från regionen, som till exempel blodprover och vävnadsprover, för att stödja patienters egenvård och behandling,...

Läs mer
Beneli

LKAB utökar industriområdet i Malmberget

LKAB:s industristängsel som gränsar till samhället flyttas under åren 2018 - 2025 för att utöka industriområdet i Malmberget. Stängseldragningen delas in i...

Läs mer
ocs


RISE undersöker möjligheterna för svensk processindustri att dra nytta av elektrobränslen

I ett nystartat forskningsprojekt undersöker RISE, tillsammans med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs med stöd från Energimyndigheten, mö...

Läs mer
Stabtech

Bio4Energy-forskare lanserar ny teknik att framställa gröna kolväten

<span class=\

Forskare inom forskningsmiljön Bio4Energy vid Umeå universitet lanserar tillsammans med företaget Eco-Oil en ny teknik för att framställa ”gröna” kolvä...

Läs mer
CWS 550
Med Norton Winters nya PCD dubbar kan sliptillägget avverkas med ett högre varvtal vilket naturligt ger en högre kvalitet med bättre rundhet. Detta är möjligt tack vare diamantmaterialets låga friktion som bidrar till lägre värmeutveckling samt att diamantmaterialets goda värmekonduktivitet bidrar till en god värmeavledning.

Norton Winter lanserar nytt sortiment dubbar för rundslipning

Norton Winter lanserar ett nytt sortiment dubbar för rundslipningsoperationer. Dubbarna är fasta och har en avancerad materialkombination av hårdmetall och PCD (polykristallinisk...

Läs mer
Idcon550


Svenskarnas optimism för nanoteknik har svalnat

Med nanoteknik kan man på molekylnivå designa nya material med helt nya egenskaper än tidigare. Men svenska folkets tidigare positiva inställning till tekniken tycks ha svalnat....

Läs mer
Unicarriers
ABB:s AbilityTM Collaborative Operations Centers är bemannade med processexperter och utrustade med digital teknik som tillgodoser specifika kundbehov.

Nytt ABB AbilityTM Collaborative Operations Center i Sverige med inriktning på processindustrin

Nytt Collaborative Operations Center i Västerås ger stora fördelar med dagens digitala teknologier genom att tillhandahålla prediktiva analyser och nyckeltal som kan fö...

Läs mer
Lesjöfors
Ponsse Scorpion King skördare.

Stora skillnader i marknaden för skogsmaskiner mellan Finland och Sverige

Skogsforum.se har tittat på registreringsstatistik för den finska skogsmaskinmarknaden. Jämfört med den svenska marknaden registreras ca 75-80% av antalet maskiner. Finskt och...

Läs mer
Lackeby Sandavskiljare med dubbelskruv.

Lackebys Sandavskiljare för slammottagning

Stena Recycling i Luleå invigde strax före Jul sin nybyggda slammottagning. Anläggningen är konstruerad för att ta emot de tuffaste oljeslammen från tvätträ...

Läs mer
bilfinger
Magnus Uddman, dataanlytiker och Bengt Hedlund, global servicechef för underjordsgruvor.

ABB:s digitala optimeringstjänst för gruvspel förbättrar tillgängligheten på utrustningen och den övergripande säkerheten för gruvdriften

ABB AbilityTMPerformance Optimization för gruvspel ingår i ABB:s nya AbilityTMCollaborative Operations Center i Västerås. Tjänsten optimerar och ger teknisk support på...

Läs mer


Caverion levererar till Sveriges största industriinvestering

När den ledande leverantören av förpackningsmaterial och lösningar BillerudKorsnäs bygger ny kartongmaskin på anläggningen i Gruvön installerar Caverion vvs,...

Läs mer
JM Indutech


Nu öppnar utställningen Kaigo Robotto – robotar i japansk äldrevård

Kan robotar lösa bristen på arbetskraft när vi blir allt fler äldre? Said Karlssons fotoutställning skildrar hur Japan med sin snabbt åldrande befolkning undersö...

Läs mer


Världsnyhet från Wiha – ny revolutionerande e-skruvmejsel

Den tyska verktygsproducenten har skapat en revolutionerande och banbrytande e-skruvmejsel som är ett genombrott i handverktygets historia.Läs mer
industriunderhåll 540
Gudrun Bremle tillträder tjänsten som centrumledare för Substitutionscentrum den 15 maj.

Hon ska hjälpa svenska företag att ersätta farliga ämnen

RISE fick 2017 i uppdrag av regeringen att starta ett Substitutionscentrum. Centrumet, med placering i Borås, ska förse företag, forskare och andra som har ett behov av ökad...

Läs mer
Mekatronik, miljövänlig energiproduktion och ”Humatronics” är YASKAWAs tre fokusområden för tillväxt.

Yaskawa fokuserar på strategisk expansion genom att investera i uppstartsföretag

Den japanska elektronikkoncernen Yaskawa Electric Corporation arbetar vidare med att genomföra företagets mål "Vision 2025". Fokus ligger på mekatronik, miljövänlig...

Läs mer
Swede wheel

CELLINK publicerar artikel om biobläck tillsammans med världsledande forskare

Publikationen "A perspective on the physical, mechanical and biological specifications of bioinks and the development of functional tissues in 3D bioprinting", som författats av CELLINKs...

Läs mer


2017 – ett starkt år för svensk export och import

2017 blev ett starkt år för svensk utrikeshandel. Sveriges export av varor och tjänster ökade med 6,2 procent jämfört med 2016. Importen av varor och tjänster...

Läs mer
Stokvis


Nya drivlinor från Toyota minskar CO2-utsläpp med ytterligare 18 procent

Toyota har utvecklat en ny generation av motorer och växellådor som kommer att användas i många av de bilar som säljs på de stora marknaderna i världen. De nya...

Läs mer
Automation och produktion är det område där kompetenskraven inom industrin kommer vara störst i framtiden, enligt den nya rapporten Industry Trend Monitor.

Automatiserad produktion viktigaste framtidsfaktorn för svensk industri

Utvecklingen inom svensk industri går fort nu. Enligt en ny rapport, Industry Trend Monitor, från Elmia i samarbete med Fairlink, tankesmedjan AutomaTHINK och Ny Teknik bedömer de...

Läs mer
Cranemech
Michelle Werner, Country President för AstraZeneca Nordic-Baltic.

Michelle Werner ny marknadsbolagschef för AstraZeneca Nordic-Baltic

Michelle Werner har tillträtt som chef för AstraZenecas nordisk-baltiska marknadsbolag. Hon kommer närmast från en tjänst som chef för AstraZenecas verksamhet inom...

Läs mer
Carl Hag
Matthias Müller, VD Volkswagen AG, och Frank Witter, Finansdirektör Volkswagen AG, och SEDRIC.

Volkswagen-koncernen utökar produktionen av elbilar i stor skala världen över

Volkswagen-koncernen fortsätter omvandlingen till e-mobilitet. Batteridrivna fordon kommer att produceras vid 16 anläggningar runt om i världen i slutet av 2022, meddelade Matthias...

Läs mer
SK Licenssvets


Caverion konstruerar renrum för Nobel Biocare AB i Karlskoga

Nobel Biocare AB och Caverion Sverige AB har tecknat avtal om konstruktion av renrum för en ny pilotanläggning i Karlskoga. Projektet har startat under februari 2018 med projektering....

Läs mer
Flexmac
SSAB jobbar för att bli helt fossilfria till år 2045. Ett steg i ledet är att erbjuda elbilsladdning till sina anställda i Oxelösund.

SSAB erbjuder elbilsladdning till anställda för koldioxidfria transporter

För att minska miljöpåverkan och främja miljöinsatser erbjuder SSAB i Oxelösund anställda möjlighet till elbilsladdning. Stationen är bland de stö...

Läs mer
Mvg550

Tillväxttoppen har passerats

År 2017 var det starkaste året för världsekonomin sedan 2013, men trots detta var den globala tillväxten inte särskilt imponerande. Det är långt kvar till...

Läs mer
Kmv 540
Absorbenter Economy PLUS från DENIOS.

Säker sanering med Economy PLUS absorbenter

Nya förbättrade absorbenter i serien Economy PLUS från DENSORB absorberar snabbt upp olja eller spillda kemikalier. Absorbenten som är utvecklad för industriell miljö...

Läs mer
Dematek
Världens modernaste pappersanläggning i Grums, Värmland.

Thyssenkrupp installerar hissar i världens modernaste pappersanläggning

I värmländska Grums investerar BillerudKorsnäs ca 6 miljarder kronor för att bygga ut Gruvöns pappersbruk. Den nya fabriken blir världens modernaste produktionsanlä...

Läs mer


Audi Bryssel certifierat för koldioxidneutral tillverkning

Audi Bryssel har tilldelats certifikat för koldioxidneutral tillverkning av det belgiska testföretaget Vinçotte. Med förnybar energi (95%) och klimatkompensation via miljö...

Läs mer
Golvlyftarna
Fler multiskadade tallar hittades under 2017.

Skogsskador 2017: multiskadad tall och ny svampsjukdom etablerad

Under 2017 myntades ett nytt begrepp: multiskadad tall som drabbats av flera angrepp samtidigt. Dessutom har den nya svampsjukdomen Diplodia nu på allvar fått fäste i Sverige. Det...

Läs mer


Mest lästa

Weland

teijo

Drivsystem

Gnosjö Maskin & Verktyg

Lindevalls

PBH Teknik

Wipab

Robotcenter i laxå

SPM

Stendörren

Gabs

Dalby360


hydro pascal

PLM360

dustcontrol

fkv-vast360

inter-don

alingsås plåtmaskiner

BK Services

Tele radio

Edmolift

Interlift

Arlövs plastgjuteri

Ell Pe

Accu

laser components

Techprint

CncTech

inspirationcompany

waterjetsweden

Rubb

Förarmiljö

Vibrationsteknik

Chuck Center

Bardexa

Orderinvest

EMS Vacparts

steuler kch

NOW

Kaagaard

Fixturlaser

Melament

Lack Olle

Units

Palgo
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se