Facebook

Instagram

Skogsnäringens Forskningsagenda är branschens enade röst


2018-01-12

Karl-Henrik Sundström Stora Enso
Bild:Johan Olsson
Karl-Henrik Sundström Stora Enso

Främsta raden, bl.a. Magnus Wikström och Jan Wintzell
Bild:Johan Olsson
Främsta raden, bl.a. Magnus Wikström och Jan Wintzell

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna och Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.
Bild:Johan Olsson
Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna och Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Ca 200 deltagare under lanseringen av Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0.
Bild:Johan Olsson
Ca 200 deltagare under lanseringen av Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna
Bild:Skogsindustrierna/Björn Leijon
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna

Skogsnäringen har ett unikt samarbete och står bakom en gemensam forskningsagenda. Tillsammans har industri, forskning och akademi enats kring prioriterade åtgärder för att Sverige även fortsatt ska vara världsledande på skoglig innovation.

De gemensamma målen är att öka tillväxten i hållbart brukade skogar, stärka konkurrenskraften, utveckla nya biobaserade produkter och att öka det industriella träbyggandet. Tillsammans ska dessa satsningar leda övergången till ett fossilfritt samhälle, men dubblerade investeringar i forskning krävs och ökat samarbete inom branschen är nödvändigt. 

Den 10 januari lanserades Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 och ca 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik samlades på IVA konferenscenter i Stockholm. Det imponerande programmet innehöll 20 starka namn inom branschen.

- Allt vi idag gör av fossilbaserade material kommer vi i framtiden att kunna göra av träråvara, och för att komma dit behöver vi en gemensam forskningsagenda, inledde Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef på Stora Enso dagen.

Fler samarbeten ger ökad konkurrenskraft och innovationstakt

Många av dagens talare nämnde att innovation är viktigt ur flera aspekter.

- Forskningsagendan ger en möjlighet att till omvärlden kommunicera betydelsen av att bruka skogen och de samhällsvärden som följer av detta. Genom våra satsningar på forskning och innovation visar vi att skogsnäringen är en bransch som möjliggör lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar, sa Jan Wintzell, Chef Stab Affärsutveckling och Innovation på Svea Skog.

- Innovation möjliggör en framtida bioekonomi, men har fler fördelar för branschen än så. Genom innovation och materialforskning ökar konkurrenskraften, nya miljövänliga produkter skapas, och vi attraherar nya talanger till skogsnäringen, sa Magnus Wikström, teknisk direktör på Billerud Korsnäs.

Per Embersén, R&D Manager på SCA framhöll att forskningsplattformen TREESEARCH är ett bra exempel på hur vi säkrar framtidens forskningskompetens. Han pekade även på TREESEARCH som ett gott exempel för hur forskningssamarbeten mellan företag kan se ut.

Skogsnäringens Forskningsagenda skapar tydlighet i EU

Johan Elvnert, Managing Director på Forest -Based Sector Technology Platform framhöll även att det är viktigt att göra oss förstådda i EU och att den svenska forskningsagendan är en viktig ”road map” för att beslutfattare i EU ska veta vilka prioriteringar som krävs.

- Vi är fruktansvärt duktiga i Sverige men vi måste vara på plats i EU. Besluten tas oavsett om vi deltar i diskussionen eller ej.

Utveckling av befintliga processer och produkter säkrar branschens konkurrenskraft

Trots att talarna gärna talade om forskning och utveckling så framhöll Holmen att vi inte får glömma var de stora pengarna kommer ifrån.

- Framtidsinnovation är branschens största attraktionskraft, men vårt främsta fokus måste ligga på det som ger Sverige bäst konkurrenskraft över tid. Vi investerar enorma pengar i utveckling av den här industrin och vi kan inte tappa var den långa, starka och sega fibern bäst kommer till sin rätt - i massa, papper och kartong. Där, och inom trävaror, har Sverige en stor komparativ fördel som vi som bransch och nation ska utnyttja ännu bättre, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef på Holmen

Arrangör av dagen och arbetsledare för Skogsnäringens Forskningsagenda var Skogsindustrierna

- Jag känner att det finns en stor vilja i vår bransch att hjälpas åt i satsningar för att skapa en bioekonomisk framtid. Agendan har ett stort värde för vår bransch för att öka innovationskraften och belysa vilka prioriteringar som krävs. Även dagen i sig har ett stort värde. Vi måste träffas och utbyta tankar för att enklare skapa nya samarbeten, sa Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Vi behöver dubblera investeringarna i forskning

Sverige kan idag uppvisa en skoglig och skogsindustriell forskning som i många fall är internationellt ledande. Den årliga investeringen i den skogliga forskningen motsvarar mer än 4 miljarder kronor varav skogsnäringen och stiftelser står för två tredjedelar och statliga satsningar står för en tredjedel. Investeringarna i svensk forskning behöver öka för att stärka konkurrenskraften för svensk skogsnäring och för att Sverige ska klara övergången till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle.

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället. Totalt har ett hundratal personer bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och enkäter.Källa: Skogsindustrierna


Skriv utABB:s pumpteknik räddar torkdrabbade gårdar och byar i Indien


ABB har driftsatt fem av sina motorer med högst kapacitet – var och en klarar att pumpa 23 000 liter per sekund – som en del i bevattningsprogrammet Mahatma Gandhi Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme.

Läs mer
Beneli
– Det här förbudet behövs inte av miljöskäl och knappast av juridiska skäl. Det löser inget problem utan skapar bara nya, säger Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin.

"Uranförbudet löser inget problem utan skapar bara nya"

Dagens besked att Centerpartiet går emot alliansen och röstar med regeringen för ett svenskt uranförbud är inte bara principiellt fel och slår mot Sverige som...

Läs mer
Elmia produktion förstasidan
Gunilla Pettersson, forskare och projektledare vid Fiber Science and Communication Network, FSCN, på Mittuniversitetet.

Kampradstiftelsen stöder forskning om hållbara förpackningsmaterial

Mittuniversitetet och forskaren Gunilla Pettersson får 3,7 miljoner kronor från Kampradstiftelsen. I forskningsprojektet studeras vad som krävs för att bygga om pappersmaskiner...

Läs mer
ocs
Umeå 929 är en extra luftig skyddssko, perfekt för montörer inom industri och hantverkare som jobbar utomhus på sommaren. 929 bra hälgrepp, är stadig och sitter skönt på foten, utan skavande sömmar. Den speciella snörningen ger mer utrymme för foten framtill och ett bra grepp runt hälen. Skon har dessutom slitstarkt tåskydd och en sula som står emot gödsel och gräs.

Smidiga skyddsskor för hantverkare och industriarbetare

Arbesko lanserar Umeå, en ny smidig skofamilj utvecklad i och för byggnadsarbetare, hantverkare och industriarbetare i farten.
– Det här är flexibla och smidiga skor som...

Läs mer
bilfinger
Gary Linnéusson, adjunkt i produktion och automatisering, vid Högskolan i Skövde.

Ny modell kan utveckla underhållsarbete på industrier

Oförutsedda störningar och avbrott i industriell produktion är kostsamma – men ses ofta som en oundviklig del av vardagen. Men genom en ny modell för att arbeta mer...

Läs mer
Stabtech

Endomines påbörjar samarbetsförhandlingar vid Pampalo gruvan

Endomines Oy påbörjar samarbetsförhandlingar för hela personalen gällande minskning av arbetskraften vid Pampalo gruvan i Ilomants, Finland. Förhandlingarna berör...

Läs mer
ob wiik


Ripasso Energy öppnar försäljningskontor i Sydafrika

I maj öppnar Ripasso Energy försäljnings- och servicekontor i Johannesburg, Sydafrika. Bakgrunden till beslutet är det stora intresset som den sydafrikanska ...

Läs mer
CWS 550
<span id=\

Ny ordförande för Skogsindustrierna

Lars Idermark har valts till ny ordförande för branschföreningen Skogsindustrierna. Styrelsen består av 15 ledande företrädare för Sveriges massa- och pappersbruk...

Läs mer
Idcon550
<span class=\

Ny nationell handlingsplan för radon ska leda till bättre folkhälsa

De åtgärder som presenteras i handlingsplanen bygger på fortsatt och fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter. Bland annat ska myndigheternas information om...

Läs mer
Unicarriers


PONSSE K121 - extra kraft åt skotarnas lasthantering

Ponsse presenterar en ny kran för skotarna PONSSE Elephant och PONSSE ElephantKing. Den helt nya K121-kranen erbjuder en ny nivå av effektivitet och snabbhet vid lasthantering under...

Läs mer
Lesjöfors


Komatsu Forest förvärvar Oryx Simulations

Den 10:e april 2018 förvärvade Komatsu Forest AB företaget Oryx Simulations AB. Komatsu Forest och Oryx Simulations har en lång historia tillsammans. Redan under 90-talet...

Läs mer
Kmv 540
Andreas Stihl Norden fortsätter att ta marknadsandelar på den nordiska marknaden. Nu bygger företaget ut sitt huvudkontor med ytterligare 3 000 kvm.

STIHL expanderar på den nordiska marknaden

Det går bra för Andreas Stihl Norden. Så bra att bolaget har påbörjat den fjärde utbyggnaden av sina lokaler i Stenkullen sedan etableringen 1992.
– Det är...

Läs mer
industriunderhåll 540


Traineeutbildning – ett steg mot ett jobb inom industrin

I syfte att locka fler till yrket som CNC-operatör startar Clockwork inom kort upp ett traineeprogram på uppdrag av Atlas Copco i Tierp. Industrimatchningsprojektet pågår under...

Läs mer
Swede wheel

Industribolag samarbetar med Female Leader Engineer för att attrahera kvinnliga civilingenjörer

Kvinnliga civilingenjörsstudenter vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Linköpings...

Läs mer
Stokvis
Glad kvartett presenterar SunPines investering i en ny fabrik. Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, Mikael Damberg, innovations-och näringsminister, Helena Stenberg, kommunalråd Piteå, och Magnus Edin, vd, SunPine.

SunPine investerar 250 miljoner i ny fabrik

SunPine investerar i en ny fabrik. En investering på 250 miljoner kronor.
– Marknaden för vår hållbara talldiesel växer och vi vill ta ansvar för det...

Läs mer
Cranemech
Hankook Tire bygger ut sin europeiska fabrik i Ungern.

Hankook har nya storskaliga planer på att utöka sin europeiska fabrik

Hankook, däcktillverkare i premiumsegmentet, kommer att bygga en ny produktionsenhet för lastbilsdäck i Rácalmás, Ungern. Arbetet skall påbörjas under 1:a...

Läs mer
Carl Hag


Ecoclime förvärvar det snabbväxande techbolaget SDC Automation AB

Ecoclime tecknade under helgen avtal med ägarna i SDC Automation AB om förvärv av bolaget. Överlåtelsen sker den 1 maj 2018.

Läs mer
SK Licenssvets


Stålproduktionen minskade i mars 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 433 tusen ton under mars 2018. Det är en nedgång med tre procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik...

Läs mer
Flexmac


Ny IBC från Rudskoga Svets Mekaniska AB i samarbete med Swea Energi AB

Rudskoga Svets Mekaniska AB har tagit fram en ny IBC som ska användas av Swea Energi AB. Det som ska förvaras och transporteras i tankarna är ett additiv som ska blandas med HVO. Detta...

Läs mer
JM Indutech


Nästan 2 000 skogsägare har testat Metsä Groups och Tietos virtuella skog

Metsä Group, Tieto och CTRL Reality har tillsammans tagit fram en virtuell skogsdemo som kan användas med alla VR-enheter för simulering av olika skogsvårdsmetoder och hur de...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se