Facebook

Instagram

Skogsnäringens Forskningsagenda är branschens enade röst


2018-01-12

Karl-Henrik Sundström Stora Enso
Bild:Johan Olsson
Karl-Henrik Sundström Stora Enso

Främsta raden, bl.a. Magnus Wikström och Jan Wintzell
Bild:Johan Olsson
Främsta raden, bl.a. Magnus Wikström och Jan Wintzell

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna och Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.
Bild:Johan Olsson
Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna och Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen.

Ca 200 deltagare under lanseringen av Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0.
Bild:Johan Olsson
Ca 200 deltagare under lanseringen av Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna
Bild:Skogsindustrierna/Björn Leijon
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna

Skogsnäringen har ett unikt samarbete och står bakom en gemensam forskningsagenda. Tillsammans har industri, forskning och akademi enats kring prioriterade åtgärder för att Sverige även fortsatt ska vara världsledande på skoglig innovation.

De gemensamma målen är att öka tillväxten i hållbart brukade skogar, stärka konkurrenskraften, utveckla nya biobaserade produkter och att öka det industriella träbyggandet. Tillsammans ska dessa satsningar leda övergången till ett fossilfritt samhälle, men dubblerade investeringar i forskning krävs och ökat samarbete inom branschen är nödvändigt. 

Den 10 januari lanserades Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 och ca 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik samlades på IVA konferenscenter i Stockholm. Det imponerande programmet innehöll 20 starka namn inom branschen.

- Allt vi idag gör av fossilbaserade material kommer vi i framtiden att kunna göra av träråvara, och för att komma dit behöver vi en gemensam forskningsagenda, inledde Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef på Stora Enso dagen.

Fler samarbeten ger ökad konkurrenskraft och innovationstakt

Många av dagens talare nämnde att innovation är viktigt ur flera aspekter.

- Forskningsagendan ger en möjlighet att till omvärlden kommunicera betydelsen av att bruka skogen och de samhällsvärden som följer av detta. Genom våra satsningar på forskning och innovation visar vi att skogsnäringen är en bransch som möjliggör lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar, sa Jan Wintzell, Chef Stab Affärsutveckling och Innovation på Svea Skog.

- Innovation möjliggör en framtida bioekonomi, men har fler fördelar för branschen än så. Genom innovation och materialforskning ökar konkurrenskraften, nya miljövänliga produkter skapas, och vi attraherar nya talanger till skogsnäringen, sa Magnus Wikström, teknisk direktör på Billerud Korsnäs.

Per Embersén, R&D Manager på SCA framhöll att forskningsplattformen TREESEARCH är ett bra exempel på hur vi säkrar framtidens forskningskompetens. Han pekade även på TREESEARCH som ett gott exempel för hur forskningssamarbeten mellan företag kan se ut.

Skogsnäringens Forskningsagenda skapar tydlighet i EU

Johan Elvnert, Managing Director på Forest -Based Sector Technology Platform framhöll även att det är viktigt att göra oss förstådda i EU och att den svenska forskningsagendan är en viktig ”road map” för att beslutfattare i EU ska veta vilka prioriteringar som krävs.

- Vi är fruktansvärt duktiga i Sverige men vi måste vara på plats i EU. Besluten tas oavsett om vi deltar i diskussionen eller ej.

Utveckling av befintliga processer och produkter säkrar branschens konkurrenskraft

Trots att talarna gärna talade om forskning och utveckling så framhöll Holmen att vi inte får glömma var de stora pengarna kommer ifrån.

- Framtidsinnovation är branschens största attraktionskraft, men vårt främsta fokus måste ligga på det som ger Sverige bäst konkurrenskraft över tid. Vi investerar enorma pengar i utveckling av den här industrin och vi kan inte tappa var den långa, starka och sega fibern bäst kommer till sin rätt - i massa, papper och kartong. Där, och inom trävaror, har Sverige en stor komparativ fördel som vi som bransch och nation ska utnyttja ännu bättre, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef på Holmen

Arrangör av dagen och arbetsledare för Skogsnäringens Forskningsagenda var Skogsindustrierna

- Jag känner att det finns en stor vilja i vår bransch att hjälpas åt i satsningar för att skapa en bioekonomisk framtid. Agendan har ett stort värde för vår bransch för att öka innovationskraften och belysa vilka prioriteringar som krävs. Även dagen i sig har ett stort värde. Vi måste träffas och utbyta tankar för att enklare skapa nya samarbeten, sa Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Vi behöver dubblera investeringarna i forskning

Sverige kan idag uppvisa en skoglig och skogsindustriell forskning som i många fall är internationellt ledande. Den årliga investeringen i den skogliga forskningen motsvarar mer än 4 miljarder kronor varav skogsnäringen och stiftelser står för två tredjedelar och statliga satsningar står för en tredjedel. Investeringarna i svensk forskning behöver öka för att stärka konkurrenskraften för svensk skogsnäring och för att Sverige ska klara övergången till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle.

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället. Totalt har ett hundratal personer bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och enkäter.Källa: Skogsindustrierna


Skriv ut

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström levererar rekordorder på hetvattenpannor till Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till kinesiska samarbetspartnern Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Läs mer
Beneli

Setra redovisar ökat resultat för första halvåret


Träindustriföretaget Setra redovisar för första halvåret 2018 ett rörelseresultat på 233 (90) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 2 359 (2 082) Mkr. Rö...

Läs mer
Flexmac


Förlängt underhållsavtal inom isolering på Preem

Bilfinger vill ta tillfället i akt att tacka Preem för det fortsatta förtroendet för underhållsarbeten och att få vara en del av deras verksamhet i fabrikerna i...

Läs mer
armaskinservice


FlexQube inviger rullformningsproduktion hos Bendiro

FlexQube har under våren arbetat med Bendiro i Falkenberg för att ta fram ett rullformningsverktyg för tillverkning av den viktigaste komponenten i FlexQube-koncept, den så...

Läs mer
Gloab550


Hardox Wearparts® – en ny verksamhetsgren inom SSAB

Hardox Wearparts®-nätverket har vuxit snabbt och i början av juni uppnådde det en ny milstolpe med 400 centers i 85 länder. Vi fortsätter att utveckla nätverket i...

Läs mer
CWS 550


Energimyndigheten ger stöd till Preems och Vattenfalls planerade vätgasfabrik i Göteborg

Preem och Vattenfall har som gemensamt mål att med hjälp av vätgas producera förnybara drivmedel i stor skala. Energimyndigheten bidrar via Industriklivet med hälften av...

Läs mer
Stabtech

Christina Båge-Friborg blir hållbarhetsdirektör på SSAB


SSAB har utsett Christina Båge-Friborg till hållbarhetsdirektör och medlem av företagets koncernledning. Hon har tidigare innehaft en rad ledande befattningar inom hå...

Läs mer
Hexagon
Thomas Sabel, HR Manager YASKAWA Nordic AB

Unik Resurs och YASKAWA Nordic har tecknat samarbetsavtal

Yaskawa Nordic och Unik Resurs har nyligen tecknat ett samarbetsavtal för rekrytering av nya tjänster. Avtalet ska göra det lättare att hitta rätt kompetens så att...

Läs mer
bilfinger


Tolv reformer för gruv- och stålnationen Sverige

Gruv-och stålindustrin lanserar tolv gemensamma reformförslag för stärkt konkurrenskraft. Förslagen handlar bland annat om att säkra Industriklivet fram till 2045, att...

Läs mer
laser components
Jonas Gustavsson, President and CEO ÅF

ÅF topprankad arbetsgivare bland forskare

Årets upplaga av Framtidens Forskning publicerar en undersökning där 600 forskare i Sverige rankat potentiella arbetsgivare. ÅF, ABB och Astra Zeneca är de företag som...

Läs mer
ob wiik


eCar Expo expanderar som Nordens mötesplats för elbilsindustrin

Hela elbilsindustrin, politiker och nyfikna konsumenter samlas på eCar Expo i Göteborg den 30 november till 2 december. Nordens största elbilsmässa sedan 2016 etablerar sig i...

Läs mer
Idcon550


Preem i Almedalen 2018

Under politikerveckan i Almedalen medverkar Preem i flera intressanta seminarier om bland annat förnybara drivmedel, inhemsk produktion och reduktionsplikt.

Läs mer
Unicarriers


Nytt metallforskningsinstitut bildas

Nu kraftsamlar den svenska gruv- och stålindustrin för gemensam forskning genom att bilda ett nytt institut, Swerim AB. Syftet är att skapa en mer effektiv forskningsverksamhet med...

Läs mer
Lesjöfors
TC Kanaltork.

Tekniksprång öppnar världsmarknaden för svensk sågverksteknik

Den senaste modellen av större virkestorkar från Valutec har öppnat upp marknader över hela världen för företaget. Efter att anläggningar sålts till...

Läs mer
Kmv 540
Stora Enso Oulu Mill.

Stora Enso utvärderar utvecklingsmöjligheter vid Uleåborgs bruk i Finland

Stora Enso har påbörjat en förstudie och en utvärdering av miljöpåverkan (EIA, Environmental Impact Assessment) för en eventuell investering i Uleåborg....

Läs mer
industriunderhåll 540

Drillcon erhåller ett kontrakt för styrd borrning med Trafigura Mining Group

Trafigura Mining Group – Matsa, Magdalena i Spanien har slutit ett kontrakt rörande styrd borrning från ovanjord med Drillcon Iberia SA. Arbetet kommer påbörjas under...

Läs mer
Swede wheel
Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de helst vill arbeta hos

ABB hamnar som delad etta på listan över vilka företag som Sveriges forskare helst vill arbeta hos. Det visar tidningen Framtidens Forsknings färska undersökning där...

Läs mer
Stokvis


EU-satsning på biobränsle drar igång i Örnsköldsvik

I går samlades representanter från elva europeiska företag och universitet i Örnsköldsvik för att sparka igång det EU-finansierade projektet Rewofuel. Det...

Läs mer
Cranemech

Stark konjunktur för svensk skogsindustri

Tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, men svensk skogsindustri visar på en fortsatt god utveckling med rekordhöga priser. Det konstaterar Skogsindustrierna i å...

Läs mer
Carl Hag


ABB investerar 30 miljoner dollar i ny fabrik för transformatorkomponenter i Sverige

Innovativa torra genomföringar möjliggör UHV-kraftöverföring på långa avstånd och främjar säkerhet och ekoeffektivitet

Läs mer
SK Licenssvets
Epirocs batteridrivna borrigg Boomer M2 Battery.

Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att tillsammans sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, går...

Läs mer
JM Indutech


Allt fler säger ”Bioekonomi ja tack” – Skogsindustrierna på plats i Almedalen för att diskutera klimat, byggande och jobb

Skogen är högaktuell just nu. I både branschpress, nyhetsprogram och debattsidor går diskussionerna varma om hur skogen, som täcker 70 procent av Sveriges landyta, kan...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se