Facebook

Instagram

Unikt läge att hugga på toppen


2018-12-03

Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.
Bild: Danske Bank
Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

En ny analys av den svenska skogsindustrin visar att prisutvecklingen har stannat av på svenska trävaror efter en historiskt lång uppgångsperiod på 37 månader. Det innebär i sin tur att timmerpriserna sannolikt har toppat för denna gång och att det kan vara hög tid för svenska skogsägare att avverka innan priserna viker ned.

De fallande trävarupriserna beror främst på att efterfrågan backat på flera av Sveriges viktigare exportmarknader USA, Kina och Egypten under hösten. Trävarupriserna som svenska sågverk nu får i USA har halverats från i somras. Sveriges sjunkande export till Kina har påverkats av att den kinesiska tillväxten och byggandet mattats av, i kombination med att kinesisk möbelindustri har reducerats kraftigt. Kinesiska myndigheter har rensat bort många aktörer i ålderdomlig möbelindustri som inte klarar tuffare krav på arbetsförhållande och miljö.  

– Efterfrågan och prisnivåerna på timmer är fortfarande höga i hela landet så jag tycker att de skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser. En faktor som kan påverka timmerutbudet är granbarkborreskadorna. Efter den varma sommaren ser skadorna ut att ha drabbat stora bestånd och prognosen för nästa vår är svårbedömd. Jag vill därför ge rådet till alla skogsägare att gå ut och inventera sina bestånd eftersom det är viktigt att få bort skadad skog senast i vår, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Prisnivåerna på massaved ser däremot ut att ligga kvar på stadigt höga nivåer inom överskådlig framtid. Den svenska skogsindustrins rekordinvesteringar i nya produktionsanläggningar har skapat ett ökat behov av fiber som inte visar några tecken på att mattas av.

Den svenska skogen är nyckeln till framtiden för fossilfria fordon
Parallellt med satsningarna på alltmer avancerade skogsprodukter, går nu nordisk skogsindustri i täten internationellt med produktion av biodrivmedel som ”skogsdiesel”. Massproduktion av svenskt biodrivmedel är en förutsättning för att Sverige skall nå sina mål om en fossiloberoende fordonsflotta och minskade koldioxidutsläpp från vägtransporter med 70 procent till år 2030.

– Vi har ju inte så lång tid på oss och måste utnyttja befintlig teknik om vi skall nå målet 2030.  Eldrift är säkert en bra lösning på längre sikt, men varken tekniken eller miljövänlig el finns idag i den utsträckning som skulle behövas. Nästintill alla dagens vägfordon drivs av diesel- eller bensinmotorer. Jag tror vi kan nå målen men ser ingen annan möjlighet än att vi tankar våra befintliga fordon med en successivt ökande inblandning av biodrivmedel från den svenska skogen, säger Johan Freij.

Redan i dag sker en inblandning av biobränslen på ca 20 procent vid befintliga tankställen i Sverige, men med i huvudsakligen importerat drivmedel.

– Det handlar inte om att använda ”finträ” till biobränslet utan ytterligare utnyttja potentialen i de restprodukter som kommer från massaindustrins svartlut, sågverkens spån men även skogens röjningsrester. Massproduktion av svensk skogsdiesel är på gång och skogsindustrin planerar flera stora satsningar. Vi konsumenter kan driva på utvecklingen genom att efterfråga en högre inblandning av skogsbaserat biobränsle när vi tankar, säger Johan Freij.
Källa: Danske Bank


Skriv utJohannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Hur ska Europas skogsägare klara klimatförändringarna? Johannes Persson, professor i...

Läs mer
Industriserviceab

Henrik Dider blir ny HR-chef på Sveaskog

Henrik Dider har utsetts till ny HR-chef på Sveaskog. Henrik Dider arbetar för nä...

Läs mer
Beneli


Pengar till Smålandslänen för att utveckla skogens värden

Småland har tilldelats 2,4 miljoner kronor från Skogsstyrelsen för att genomfö...

Läs mer

Kunnig och kreativ skogsägare får skogsvårdsstipendium

Småföretagare och skogsägare, men även teaterman och landsbygdsutvecklare. Mats Gustafsson (t v) får årets skogsvårdsstipendium av Stefan Brandt (t h), styrelseordförande, Stiftelsen Skånska Landskap.

För sin goda skogsskötsel, sitt skogsintresse och som föredöme för...

Läs mer

Svenska Skogsplantor miljonsatsar i Vibytorps plantskola

Hon är Årets SLU-alumn 2018 för uppropet i skogsbranschenMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se