Facebook

Instagram

Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer


2018-08-22

<span class=\
Bild: Ylva Nordin
Tolv forskningsprojekt har beviljats inom Tandem Forest Values-programmet.

I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values.

Hela 72 forskningsansökningar inkom, många av synnerligen god kvalitet. Utmaningen för de internationella beredningsgrupperna blev stor, men slutligen beviljades 12 samarbetsprojekt inom områdena Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018.

– Fantastiskt roligt att intresset är så stort, säger Chris Heister, ordförande i Kulturfonden för Sverige, och menar att detta kan bli startskotten för ett mer långsiktigt bilateralt forskningssamarbete på de skogliga och skogsindustriella områdena.

Från Finland medverkar Luke Naturresursinstitutet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands universitet i satsningen, medan svenska samarbetspartners är SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå universitet. 

Bakom gåvan står Sveriges regering via Formas, de svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, som också administrerar projektet.

– Programmet är ett bra exempel på forskningssamarbete mellan två länder där staten och privata aktörer gemensamt ansvarar för finansieringen, säger Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens preses Lisa Sennerby Forsse.

Information om programmet och vilka projekt som beviljats medel:
www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values

Information om bakgrunden till gåvan:
www.projekttandem.se

 

De beviljade projekten:

Sustainable Forest Management/Hållbar skogsskötsel

ApplicantsTitle of the research project
Tuija Aronen, Luke, and Malin Elfstrand, SLUSOMAGENO – Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce
Åke Olson, SLU, and Juha Kaitera, LukeProduction of healthy Norway spruce seeds: host specificity, pathogenicity and infection biology of T. areolata
Katri Kärkkäinen, Luke, and Harry Wu, SLUFutureGenes: Resilient future forests via genomics of adaptation to climate in natural forests and breeding populations
Gun Lidestav, SLU, and Teppo Hujala, University of Eastern FinlandValueConnect

New Products & Processes/Nya produkter & processer

ApplicantsTitle of the research project
Tapio Salmi, Åbo Akademi University, and Jyri-Pekka Mikkola, Umeå UniversityDerivatisation of cellulose in novel switchable ionic liquid system
Emma Master, Aalto University, and Mats Sandgren, SLUBiocatalytic cascades for hemicellulose reassembly (BIOSEMBL)
Ilkka Kilpeläinen, University of Helsinki, and Lars Berglund, KTHFusion Wood
Stefan Willför, Åbo Akademi University, and Lars Wågberg, KTHRenewing Biomedicine with Biopolymers: Engineering nanocellulose hydrogel scaffolds for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering (BioforBio)
Martti Toivakka, Åbo Akademi University, and Fredrik Lundell, KTHSimNano – Numerical simulation of coating processes for nanocellulosic materials
Eero Kontturi, Aalto University, and Torbjörn Pettersson, KTHStrongly adsorbed polymer layers for modification of cellulose surfaces towards new functional materials (STRONGAD)
Kirsi Mikkonen, University of Helsinki, and Martin Lawoko, KTHRole of lignin Carbohydrate complexes as Key to stable emulsions (ROCK)
Kristiina Oksman, Luleå University of Technology, and Henrikki Liimatainen, University of OuluHierarchical 3D-structured nanocellulose aerogels and networks for use in biomedical applications
Källa: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Skriv utSödra Wood Hamina.

Södra drar tillbaka korttidspermitteringar i Hamina

Södra drar tillbaka de korttidspermitteringar som infördes vid sågverket i Hamina,...

Läs mer
Hexagon

Klart med ny platschef till Setra Nyby

Jonas Gustavsson som ny platschef i Nyby.

Setra anställer Jonas Gustavsson som ny platschef i Nyby. Jonas Gustavsson tillträder sin...

Läs mer

Skogligt samarbete lyfter foodtech och ger ökat värde till restprodukter

Stora Enso och Cordenka samarbetar för att utveckla biobaserade kolfibermaterialMest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Elektronik-expo
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se