Facebook

Instagram

Svensk julgran årets klimatjulklapp


2018-12-14

Julgran gör klimatnytta.
Bild: LRF
Julgran gör klimatnytta.

En nyhuggen svensk julgran kan vara julens bästa klimatinsats.  Granen har tagit upp och lagrat cirka 11 kilo koldioxid från atmosfären. Dessutom gör granen ytterligare en klimatinsats när den kastats ut.

En svenskodlad julgran på cirka 2,2 meter med en vikt på tolv kilo har under sin tioåriga uppväxt fångat koldioxid ur atmosfären och förvandlat den till bark, grenar och barr. Koldioxid är nödvändig för tillväxten. Det är fascinerande att julgranen främst lever av atmosfären och inte av jorden.

Totalt köper Sveriges konsumenter i år tre miljoner julgranar som bundit 9 miljoner kilo kol. Omräknat till växthusgasen koldioxid, CO2, motsvarar det 33 miljoner kilo. 

Den klassiska rödgranen är fortfarande den vanligaste granen i svenska hem. Det är även den vanligaste trädsorten i Sveriges skogar och samma gran som används inom skogsbruket.

De unga granarna drivs upp från frön i plantskolor. I skyddad miljö får de växa i tre till fyra år upp till cirka 30 centimeters höjd innan de säljs vidare till julgransodlare runt om i landet. Där planteras granarna oftast ut på åkermark och får växa i ytterligare fem till åtta år innan de huggs.

Granarnas klimatinsats är dubbel. När julfirandet är över samlas de flesta granar in och flisas för att återvinnas som energi i värmeverk. På så sätt används den uttjänta julgranen i ny klimattjänst som ersättning till olja, kol och andra miljöovänliga energislag.

– Granarna blir utmärkt bioenergi. Det är en viktig klimatinsats att köpa en riktig gran istället för en plastgran, säger Hilda Runsten, expert på klimat och energi på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

I år finns cirka 280 organiserade julgransodlare i Sverige, de flesta är enmansföretagare. Det stora nordiska julgransodlarlandet är Danmark med 3 500 odlare. Totalt odlas julgran på cirka 450 hektar mark i Sverige.Källa: LRF


Skriv utJohanna Johansson, PlantVation AB.

PlantVation digitaliserar odling av skogsplant

Johanna Johansson och företaget Plantvation har utvecklat ett hållbart och automatiserat...

Läs mer
Hexagon

Rester från skogen är framtidens flygbränsle

Maria Wetterstrand kommer till BIOBASE för att prata om framtidens flygbränsle.

Biobaserat flygbränsle kan komma att testflygas kommersiellt redan år 2021. Vid...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Södra marknadsanpassar virkespriserna

Glittrande paljetter av träMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se