Facebook

Instagram

Starkt resultat och innovativa satsningar


2018-02-16

Lars Idermark, vd och koncernchef
Bild: Ola Kjelbye
Lars Idermark, vd och koncernchef

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK. Rörelseresultatet ökade kraftigt till 1 917 MSEK och styrelsen föreslår en vinstdelning på 868 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 530 MSEK (164).

Koncernens nettoomsättning för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK, en effekt av både ökad volym och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Rörelsemarginalen var 9 procent (5). Avkastningen på sysselsatt kapital var 12 procent (7) och soliditeten uppgick till 56 procent (54).

- 2017 var ett bra år för Södra med starkt resultat. Med en välinvesterad industri och fortsatta satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för framtiden och dess olika utmaningar, säger Lars Idermark.

Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 868 MSEK (602), vilket motsvarar 47 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningsprocenten för de senaste fem åren uppgår till 57 procent. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 6 procent (4) motsvarande 198 MSEK (124), utdelning på virkesleveranser med 10 procent (8) motsvarande 454 MSEK (343) och insatsemission med 15 procent (10) motsvarande 216 MSEK (135).

Under 2017 har aktiviteten varit hög med omfattande investeringar i sågverken, fortsatta omstruktureringar och försäljning av interiörverksamheter i Sverige, Litauen och Norge. Arbetet med att stärka konkurrenskraften inom trävarusidan löper på enligt den fastställda flerårsplanen.

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 18 procent och uppgick till 5 413 MSEK (4 567). Rörelsemarginalen var 10 procent (4).

Styrelsen fattade beslut om att, tillsammans med Statkraft och teknikleverantören Steeper i samarbetsprojektet Silva Green Fuel, investera cirka en halv miljard SEK i en demoanläggning för att utveckla biodrivmedel ur skogliga restprodukter.

– Den goda konjunkturen fortsatte under fjärde kvartalet. Ett gott marknadsläge för såväl sågade trävaror som pappersmassa tillsammans med en hög produktionstakt på Södras industrier innebar att efterfrågan på såväl timmer som barr- och lövmassaved var hög, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Se videointervjun med vd och koncernchef Lars Idermark

 20172016*20172016*
 okt-decokt-decjan-decjan-dec
Nettoomsättning5 4134 56720 51818 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK8353953 0091 887
Rörelseresultat, MSEK5301641 917979
Resultat före skatt, MSEK5031491 830913
Rörelsemarginal, %10495
Avkastning på sysselsatt kapital--127
Soliditet--5654

*Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstopp ändrats så att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har omräknats för 2016.Källa: Södra

Skriv utPonsse Scorpion King skördare.
Ponsse Scorpion King skördare.

Stora skillnader i marknaden för skogsmaskiner mellan Finland och Sverige

Skogsforum.se har tittat på registreringsstatistik för den finska skogsmaskinmarknaden. Jämfört med den svenska marknaden registreras ca 75-80% av antalet maskiner. Finskt och...

Läs mer
Logmax550
Fler multiskadade tallar hittades under 2017.

Skogsskador 2017: multiskadad tall och ny svampsjukdom etablerad

Under 2017 myntades ett nytt begrepp: multiskadad tall som drabbats av flera angrepp samtidigt....

Läs mer
myreback550


Sverige kan flyga grönt på svensk skog

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en fö...

Läs mer
Markussons
<span class=\

Mer skog av förädlade plantor

Mellan 2013 och 2017 har andelen förädlade skogsplantor* ökat från drygt 50...

Läs mer
Barrsäter Skogs

Sveaskog föreslår 900 MSEK i utdelning

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2017. Styrelsen föreslår...

Läs mer
Rudskoga550
<span class=\

Therese banade väg för Googles avverkning

Nu är vägen för Google öppnad i Avesta. På torsdagen 8 mars sågade...

Läs mer
Maria Gustafsson, projektledare SIS.

Skoglig sektor tar krafttag kring standarder för biobaserade produkter

Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Med den frågan arbetar...

Läs mer


Sveaskog saluför 9 000 hektar i årets första försäljningsrunda

Med start vecka nio lägger Sveaskog ut 17 skogsfastigheter på sammanlagt 9 000...

Läs mer
Adam Aljaraidah och Per Hedberg, grundare Virkesbörsen.

Virkesbörsen tar in 10 miljoner för fortsatt tillväxt

Sedan det Science Park-kopplade bolaget Virkesbörsen lanserade sin nya plattform för...

Läs mer


Skogens nytta för människan kartlagd – här är listan

Ren luft, timmer, bär, viltkött, massaved, biobränsle, en motkraft i klimatfö...

Läs mer
Ann Dolling är årets pristagare av Skogens Oskar. Priset delas ut till personer som har gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten av Mera Skog.

Mångfaldspristagare ser fram emot höstens skogskonferens ”Programmet ligger i absolut framkant”

Ann Dolling på SLU Umeå har i år tilldelats Skogens Oskar för sitt arbete...

Läs mer


Metsä Group betalar dubbel bonus för ägarmedlemmarnas massaved

Metsä Group ger mera förmåner till de ägarmedlemmar som förbinder sig vid...

Läs mer


Mest lästa

Weland

teijo

Drivsystem

Gnosjö Maskin & Verktyg

Lindevalls

PBH Teknik

Wipab

Robotcenter i laxå

SPM

Stendörren

Gabs

Dalby360


hydro pascal

PLM360

dustcontrol

fkv-vast360

inter-don

alingsås plåtmaskiner

BK Services

Tele radio

Edmolift

Interlift

Arlövs plastgjuteri

Ell Pe

Accu

laser components

Techprint

CncTech

inspirationcompany

waterjetsweden

Rubb

Förarmiljö

Vibrationsteknik

Chuck Center

Bardexa

Orderinvest

EMS Vacparts

steuler kch

NOW

Kaagaard

Fixturlaser

Melament

Lack Olle

Units

Palgo
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se