Facebook

Instagram

Starkt resultat och innovativa satsningar


2018-02-16

Lars Idermark, vd och koncernchef
Bild: Ola Kjelbye
Lars Idermark, vd och koncernchef

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK. Rörelseresultatet ökade kraftigt till 1 917 MSEK och styrelsen föreslår en vinstdelning på 868 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 530 MSEK (164).

Koncernens nettoomsättning för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK, en effekt av både ökad volym och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Rörelsemarginalen var 9 procent (5). Avkastningen på sysselsatt kapital var 12 procent (7) och soliditeten uppgick till 56 procent (54).

- 2017 var ett bra år för Södra med starkt resultat. Med en välinvesterad industri och fortsatta satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för framtiden och dess olika utmaningar, säger Lars Idermark.

Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 868 MSEK (602), vilket motsvarar 47 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningsprocenten för de senaste fem åren uppgår till 57 procent. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 6 procent (4) motsvarande 198 MSEK (124), utdelning på virkesleveranser med 10 procent (8) motsvarande 454 MSEK (343) och insatsemission med 15 procent (10) motsvarande 216 MSEK (135).

Under 2017 har aktiviteten varit hög med omfattande investeringar i sågverken, fortsatta omstruktureringar och försäljning av interiörverksamheter i Sverige, Litauen och Norge. Arbetet med att stärka konkurrenskraften inom trävarusidan löper på enligt den fastställda flerårsplanen.

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 18 procent och uppgick till 5 413 MSEK (4 567). Rörelsemarginalen var 10 procent (4).

Styrelsen fattade beslut om att, tillsammans med Statkraft och teknikleverantören Steeper i samarbetsprojektet Silva Green Fuel, investera cirka en halv miljard SEK i en demoanläggning för att utveckla biodrivmedel ur skogliga restprodukter.

– Den goda konjunkturen fortsatte under fjärde kvartalet. Ett gott marknadsläge för såväl sågade trävaror som pappersmassa tillsammans med en hög produktionstakt på Södras industrier innebar att efterfrågan på såväl timmer som barr- och lövmassaved var hög, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Se videointervjun med vd och koncernchef Lars Idermark

 20172016*20172016*
 okt-decokt-decjan-decjan-dec
Nettoomsättning5 4134 56720 51818 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK8353953 0091 887
Rörelseresultat, MSEK5301641 917979
Resultat före skatt, MSEK5031491 830913
Rörelsemarginal, %10495
Avkastning på sysselsatt kapital--127
Soliditet--5654

*Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstopp ändrats så att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har omräknats för 2016.Källa: Södra

Skriv ut

Åtta av tio svenskar vill att värdefull skog skyddas från att huggas ner

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att...

Läs mer
myreback550
<span id=\

Virkesbörsen fyller 1 år och återlanserar förbättrad prisjämförelse

För ett år sedan lanserade Virkesbörsen sin nya marknadsplats och sedan dess har de...

Läs mer
Industriserviceab
<span id=\

Värmen gynnar tallstekel – angrepp i södra Sverige

Den senaste tidens varma väder har gynnat den röda tallstekeln. Rapporter kommer nu...

Läs mer


Tre år av elektronisk virkeshandel vid Metsä Group

Elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster har varit en framgå...

Läs mer

Stora Enso ingår strategiskt samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Stora Enso har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)....

Läs mer
Brinnande tallskog i Ekopark Ejheden.

Rekordstor naturvårdsbränning i Sveaskogs Ekopark Ejheden

Sveaskog har genomfört Sveriges kanske största naturvårdsbränning genom...

Läs mer

Valutecs stora anläggningar fortsätter vinna mark i Europa

TC Kanaltork.

Valutec har vunnit två nya stora affärer på den europeiska sågverksmarknaden...

Läs mer
Lena Ek på Södras stämma.

868 miljoner i utdelning på Södras stämma

Södras årsstämma beslutade om en utdelning på 868 miljoner kronor till...

Läs mer


Metsä Group först ute på marknaden med helt elektronisk förhandsfinansiering av virkesaffärer

Genom förhandsfinansieringen får skogsägaren till och med 80 procent av...

Läs mer


Alltmer grön el och värme från skogen

Under 2017 levererade Södra mer grön el till det allmänna elnätet än...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se