Facebook

Instagram

Starkt resultat och innovativa satsningar


2018-02-16

Lars Idermark, vd och koncernchef
Bild: Ola Kjelbye
Lars Idermark, vd och koncernchef

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK. Rörelseresultatet ökade kraftigt till 1 917 MSEK och styrelsen föreslår en vinstdelning på 868 MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 530 MSEK (164).

Koncernens nettoomsättning för helåret 2017 ökade med 11 procent till 20 518 MSEK, en effekt av både ökad volym och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Rörelsemarginalen var 9 procent (5). Avkastningen på sysselsatt kapital var 12 procent (7) och soliditeten uppgick till 56 procent (54).

- 2017 var ett bra år för Södra med starkt resultat. Med en välinvesterad industri och fortsatta satsningar på vidareförädling och innovation inom valda områden står Södra väl rustat för framtiden och dess olika utmaningar, säger Lars Idermark.

Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 868 MSEK (602), vilket motsvarar 47 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningsprocenten för de senaste fem åren uppgår till 57 procent. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 6 procent (4) motsvarande 198 MSEK (124), utdelning på virkesleveranser med 10 procent (8) motsvarande 454 MSEK (343) och insatsemission med 15 procent (10) motsvarande 216 MSEK (135).

Under 2017 har aktiviteten varit hög med omfattande investeringar i sågverken, fortsatta omstruktureringar och försäljning av interiörverksamheter i Sverige, Litauen och Norge. Arbetet med att stärka konkurrenskraften inom trävarusidan löper på enligt den fastställda flerårsplanen.

Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 18 procent och uppgick till 5 413 MSEK (4 567). Rörelsemarginalen var 10 procent (4).

Styrelsen fattade beslut om att, tillsammans med Statkraft och teknikleverantören Steeper i samarbetsprojektet Silva Green Fuel, investera cirka en halv miljard SEK i en demoanläggning för att utveckla biodrivmedel ur skogliga restprodukter.

– Den goda konjunkturen fortsatte under fjärde kvartalet. Ett gott marknadsläge för såväl sågade trävaror som pappersmassa tillsammans med en hög produktionstakt på Södras industrier innebar att efterfrågan på såväl timmer som barr- och lövmassaved var hög, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Se videointervjun med vd och koncernchef Lars Idermark

 20172016*20172016*
 okt-decokt-decjan-decjan-dec
Nettoomsättning5 4134 56720 51818 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK8353953 0091 887
Rörelseresultat, MSEK5301641 917979
Resultat före skatt, MSEK5031491 830913
Rörelsemarginal, %10495
Avkastning på sysselsatt kapital--127
Soliditet--5654

*Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstopp ändrats så att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har omräknats för 2016.Källa: Södra

Skriv ut

Mässa lyfter petrokemins och skogsindustrins utmaningar

Hur kan petrokemibranschen ersätta oljebaserade bränslen med grönare alternativ? Och...

Läs mer
myreback550
Produkter i köksredskapsserien GastroMax BIO.

Stora Enso levererar biokomposit till Orthex Groups hållbara köksredskap med upp till 80 procent lägre koldioxidavtryck

Hållbara köksredskap tillverkade av biokomposit lanseras nu på den svenska...

Läs mer
HSX
Regina Gratz och Zsofia Reka Stangl, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, ingår i samma forskargrupp som professor Torgny Näsholm, mottagare av Marcus Wallenbergpriset 2018.

Unga skogsforskare från fem länder

Ett 30-tal unga forskare har bjudits in till firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem...

Läs mer
Industriserviceab

Projektet för 3D-printning har påbörjats

3D-printad stubbe.

Första arbetsmötet för projektet där  Ecorub tillsammans med...

Läs mer
Beneli

Den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

2018 har varit och är ett spännande år för skogsbranschen i allmänhet och...

Läs mer

Bioraffinaderierna kan bli fler – utan att priset på råvara drivs upp

Efterfrågan på biobränslen ökar, inte minst sedan krav på inblandning...

Läs mer

Dåligt för klimatet med granskog på dikade torvmarker

Holmen förvärvar skogsfastigheten LångvindMest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se