Fredagen den 18 augusti 2017 - klockan 22:18

Väder Stockholm

Väder Malmö

Väder Göteborg

Starkt resultat för Södra andra kvartalet


2017-07-20

Bild: Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat om 464 MSEK (50) för det andra kvartalet. Bakom det starka resultatet ligger god efterfrågan på Södras produkter, bättre priser och interna operativa förbättringar.

– Den allmänna skogskonjunkturen fortsätter att vara stark, vilket gynnar Södra. Höjda priser för både marknadsmassa och sågade trävaror har bidragit till ett starkt resultat för Södra. Ökad kund- och marknadsorientering ger också resultat. Vi ser även positiva effekter av expansionsinvesteringarna vid våra massabruk och omstruktureringsarbetet inom sågverksrörelsen, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

– Alla affärsområden visar bättre rörelseresultat än föregående år. Arbetet med kraftsamling och fokusering utifrån Södras nya strategiska inriktning fortsätter med oförminskad styrka, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Nettoomsättningen det andra kvartalet ökade med 6 procent och uppgick till 5 244 MSEK (4 953) och rörelsemarginalen förbättrades till 9 procent (1).

Affärsområdet Södra Skog redovisar ett rörelseresultat om 37 MSEK (36) med en volymtillväxt om 4 procent under det andra kvartalet.

Affärsområdet Södra Wood redovisar ett rörelseresultat på 50 MSEK (-204). Den kraftiga resultatförbättringen beror i huvudsak på ett förbättrat resultat för sågade trävaror. Dessutom påverkades andra kvartalet 2016 av en engångskostnad om 204 MSEK relaterat till omstrukturering av sågverksverksamheten.

Affärsområdet Södra Cell uppgick till 418 MSEK (253). Det förbättrade resultatet beror främst på högre volymer. Efter de senaste årens omfattande expansionsinvesteringar är massabruket i Värö i full drift och kapaciteten ökar enligt plan.

För det första halvåret uppgick nettoomsättningen till 10 342 MSEK (9 498), rörelseresultatet till 915 MSEK (299) och rörelsemarginalen till 9 procent (3). Avkastningen på sysselsatt kapital var 11 procent (4) och soliditeten uppgick till 55 procent (52).

April-juni 2017 i korthet: 2017 20162016
 apr-juni apr-junijan-dec
Nettoomsättning, MSEK5 244 4 95318 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK776 3772 101
Rörelseresultat (EBIT), MSEK464 501 005
Resultat före skatt, MSEK444 37939
Rörelsemarginal, %9 15


Källa: Södra

Skriv ut

Branschens lättaste släpvagn gör entré på MITTIA-mässan i Ljusdal

”Mest flis för pengarna”, är Atrans motto. Företaget går från kris till att idag nyanställa runt tio personer. Nytänkande gör att man ser mycket...

Läs mer
Kone-550


Världsrekord i plantering med SA30-plantan från Kilåmon

Tidigt på morgonen torsdagen den 29 juni sattes världsrekord i plantering i Vä...

Läs mer
Logmax550
Dålig föryngring på mark utanför Arjeplog.

Tung debatt mitt i skogen: hur löser vi beteskrisen?

En allt för stor del av framtidens skog äts upp av viltet. Men det finns lösningar....

Läs mer
myreback550


Milstolpe i Södras investering i Långasjö

Södra satsar drygt 100 miljoner kronor vid sågverket i Långasjö och vecka 30...

Läs mer
Rudskoga550


Starkt resultat för Södra andra kvartalet

Södra redovisar ett rörelseresultat om 464 MSEK (50) för det andra kvartalet. Bakom...

Läs mer
Skellefteå bygger utveckling med trä.

Trä från Skellefteå exporteras världen över

Att det just nu pågår en internationell träbrokonferens i Skellefteå är...

Läs mer
Södra Wood Orrefors

35 miljoner för ökad produktion i Orrefors

Vid Södras klensågverk i Orrefors investeras det cirka 35 miljoner kronor i en ny panna...

Läs mer

Drönare testas skarpt i skogsarbetet

Nu testar Skogsstyrelsen hur drönare kan förbättra tillsynen i skogen.

Kan en drönare med kamera effektivisera tillsynen? Blir det lättare att ge rå...

Läs mer


17 miljoner till forskning om hur växthusgasutsläpp kan minskas i skogs- och jordbruket

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 17 miljoner kronor till forskning...

Läs mer
En husgrund utmärkt med skylt, nedkörd under skogsarbete.

Stora skillnader i landet när det gäller skador på fornlämningar

Nästan var sjätte lämning i skogen med spår av vår historia, har skadats...

Läs mer

13 miljoner kronor till forskning mot skogsskador

Skog utgör den dominerande naturtypen i mellersta Norrland och är en viktig rå...

Läs mer
Röd tallstekel livnär sig på barr när den är i larvstadiet.

Omfattande angrepp av tallstekel i södra Sverige

Just nu pågår ett omfattande angrepp av röd tallstekel på många...

Läs mer
Skogen spelar en allt viktigare roll i det biobaserade samhället

9 miljoner till forskning och utveckling

Södras forskningsstiftelse har beslutat  bidra med ytterligare 9 miljoner kronor...

Läs mer


Mest lästa

Units

Weland

teijo

skoogsmaskin360

VRAB

Drivsystem

Gnosjö Maskin & Verktyg

PNR

ARHO

Lindevalls

debearings

PBH Teknik

Wipab

Kapab

Robotcenter i laxå

SPM

Kuntze

Stendörren

Stokvis tapes

Gabs

Robot Mäklarna

EBM

Powertools

Dalby360


citagon

hydro pascal

Kvänumsjärn

Erico

PLM360

SL-Lyftok360

Safecontrol

dustcontrol

WTAB

Cranemech

iberobot

nordisk industri

Cobots360

fkv-vast360

inter-don

alingsås plåtmaskiner

Rubb

Förarmiljö

NOW

Vibrationsteknik

Chuck Center

Bardexa

Swelash

Arboga Machine

IDCON

Edge Emballage

MEAX

Beckhoff

Melament

CWS BOCO

Roxtec250

Euromekanik250

C-Profil

Carlander

Verktygs stallet

Orderinvest

Pentronic250

Industrimässorna
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se