Facebook

Instagram

Starkt resultat för Södra andra kvartalet


2017-07-20

Bild: Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat om 464 MSEK (50) för det andra kvartalet. Bakom det starka resultatet ligger god efterfrågan på Södras produkter, bättre priser och interna operativa förbättringar.

– Den allmänna skogskonjunkturen fortsätter att vara stark, vilket gynnar Södra. Höjda priser för både marknadsmassa och sågade trävaror har bidragit till ett starkt resultat för Södra. Ökad kund- och marknadsorientering ger också resultat. Vi ser även positiva effekter av expansionsinvesteringarna vid våra massabruk och omstruktureringsarbetet inom sågverksrörelsen, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

– Alla affärsområden visar bättre rörelseresultat än föregående år. Arbetet med kraftsamling och fokusering utifrån Södras nya strategiska inriktning fortsätter med oförminskad styrka, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Nettoomsättningen det andra kvartalet ökade med 6 procent och uppgick till 5 244 MSEK (4 953) och rörelsemarginalen förbättrades till 9 procent (1).

Affärsområdet Södra Skog redovisar ett rörelseresultat om 37 MSEK (36) med en volymtillväxt om 4 procent under det andra kvartalet.

Affärsområdet Södra Wood redovisar ett rörelseresultat på 50 MSEK (-204). Den kraftiga resultatförbättringen beror i huvudsak på ett förbättrat resultat för sågade trävaror. Dessutom påverkades andra kvartalet 2016 av en engångskostnad om 204 MSEK relaterat till omstrukturering av sågverksverksamheten.

Affärsområdet Södra Cell uppgick till 418 MSEK (253). Det förbättrade resultatet beror främst på högre volymer. Efter de senaste årens omfattande expansionsinvesteringar är massabruket i Värö i full drift och kapaciteten ökar enligt plan.

För det första halvåret uppgick nettoomsättningen till 10 342 MSEK (9 498), rörelseresultatet till 915 MSEK (299) och rörelsemarginalen till 9 procent (3). Avkastningen på sysselsatt kapital var 11 procent (4) och soliditeten uppgick till 55 procent (52).

April-juni 2017 i korthet: 2017 20162016
 apr-juni apr-junijan-dec
Nettoomsättning, MSEK5 244 4 95318 482
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK776 3772 101
Rörelseresultat (EBIT), MSEK464 501 005
Resultat före skatt, MSEK444 37939
Rörelsemarginal, %9 15


Källa: Södra

Skriv utBrinnande tallskog i Ekopark Ejheden.

Rekordstor naturvårdsbränning i Sveaskogs Ekopark Ejheden

Sveaskog har genomfört Sveriges kanske största naturvårdsbränning genom...

Läs mer
myreback550

Valutecs stora anläggningar fortsätter vinna mark i Europa

TC Kanaltork.

Valutec har vunnit två nya stora affärer på den europeiska sågverksmarknaden...

Läs mer
Industriserviceab
Lena Ek på Södras stämma.

868 miljoner i utdelning på Södras stämma

Södras årsstämma beslutade om en utdelning på 868 miljoner kronor till...

Läs mer


Metsä Group först ute på marknaden med helt elektronisk förhandsfinansiering av virkesaffärer

Genom förhandsfinansieringen får skogsägaren till och med 80 procent av...

Läs mer


Alltmer grön el och värme från skogen

Under 2017 levererade Södra mer grön el till det allmänna elnätet än...

Läs mer


Metsä Group börjar göra skogsbruksplaner med drönare

Under sommaren kommer drönare att användas för att göra skogsbruksplanen fö...

Läs mer
<span class=\

Södra i unikt samarbete
kring grönare flyg

Södra har tecknat en avsiktsförklaring med KLM om att genomföra en gemensam fö...

Läs mer


Holmens nya impregeringsanläggning
styrs med mobilen

På Bravikens sågverk strax utanför Norrköping invigdes i tisdags Holmens...

Läs mer
<span class=\

Cirkulär ekonomi och biobaserade produkter teman vid skogsindustrins toppevenemang PulPaper

PulPaper är ett ledande utställnings- och konferensevenemang inom skogsindustrin som...

Läs mer
Kutterspån från <span class=\

Södra vald som leverantör av stallströ åt Fortum HorsePower

Fortum HorsePower har nu valt Södra som leverantör av stallströ –...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se