Facebook

Instagram

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik


2019-07-01

Rapporten presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet \
Bild: Skogsindustrierna
Rapporten presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet "Ut med fossilt, in med förnybart.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.
Bild: Skogsindustrierna
Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Peter Holmgren,Skoglig doktor, Futurevistas och rapportförfattare.
Bild: Skogsindustrierna
Peter Holmgren,Skoglig doktor, Futurevistas och rapportförfattare.

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med. Det innebär att skogsnäringens positiva klimateffekt är nästan lika stor som den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år.

I en ny rapport, baserad på siffror från 2017, redovisas för första gången den totala klimateffekten av skogen och produkter från skogen. Rapporten visar att nära hälften av klimatnyttan uppstår efter att träden avverkas och blir virke, fiberbaserade produkter och bioenergi som används istället för betong, plast och olja.Skogens fossilfria produkter bidrar till att olja och kol kan lämnas kvar under jord istället för att bli fossila utsläpp till atmosfären.

– Rapporten handlar om den cirkulära bioekonomins omfattande klimatnytta. Investeringar i hållbart skogsbruk och skogsindustri världen över kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling och för att nå FN:s klimatmål, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Resultaten visar på potentialen i att tillverka och använda produkter från skogen istället för från fossila råvaror.

– När du väljer att bo i trähus, köper produkter av papper och kartong och tankar biodrivmedel istället för att konsumera produkter av olja, betong och plast är du med och minskar de fossila utsläppen, säger Carina Håkansson.

Rapportförfattare är Peter Holmgren, tidigare generaldirektör för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning samt chef för FAO:s globala klimatarbete. Han menar att skogsprodukternas bidrag ofta glöms bort i klimatdebatten och i skogspolitiska beslut:

– Idag ses skogen, till exempel i Parisavtalet, i första hand som ett lager av kol som ska bevaras eller ökas. Att forma politiken utifrån det synsättet blir inte rätt, det visar min rapport med all tydlighet. Vi måste tala mer om skogsnäringens totala nytta, hur långsiktig lönsamhet och hållbarhet samverkar med klimatnytta och hur vi kan minska samhällets beroende av fossil energi – bland annat genom bioenergi och material av trä.

För att räkna ut klimateffekten av produkter från skogen har Peter Holmgren använt forskares uppskattning av hur många ton fossilt kol som kan stanna under jord för varje ton av biogent kol som används i trävaror respektive fiberprodukter och bioenergi. Peter Holmgren menar att beräkningarna är försiktiga:

– Med en fullständig kartläggning av återanvända skogsbaserade material är det möjligt att substitutionseffekten är ännu högre.

Rapporten kommer presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet "Ut med fossilt, in med förnybart. Mer material från skogen är nödvändigt för att nå 1,5-gradersmålet".Källa: Skogsindustrierna


Skriv ut

Holmen inför digital virkesmätning

Holmen tar nu ytterligare ett steg mot ett mer resurssmart och digitalt skogsbruk. Genom att...

Läs mer
Hexagon
<span><span><span>All träråvara som Metsä Wood använder kommer från hållbart skötta skogar, som Jukka Heikkonens familjeägda skog.</span></span></span>

Träets resa – hållbarhet från de finska skogarna till Tokyo

Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer snart att användas för att bygga...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Stora Enso utser Annica Bresky till vd och koncernchef

Mörka moln tornar upp sig i den svenska skogenMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se