Facebook

Instagram

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara


2020-08-19

Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.
Bild: Sören Back
Jessica Gard Timmerfors, doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed blir det allt viktigare att skogsråvaran används så effektivt som möjligt. De första stegen kan vara viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran menar Jessica Gard Timmerfors och har därför beforskat flishuggning. Jessica är doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Hon försvarar sin avhandling online den 21 augusti.

Huvudfokus i Jessica Gard Timmerfors projekt har varit en ny typ av trumhugg, som har utvecklats av Multi Channel Sweden AB. Hon har studerat huggen både i full skala ute på massabruk och i pilotskala på Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik. Vid försöken i pilotskala har hon själv kunnat styra valet av råmaterial och inställningar.

Flisens kvalitet påverkar hur pass bra massa det blir i slutändan. En flis som har mer jämna egenskaper ger bättre massa och man får ett högre utbyte.

En del i projektet har varit att jämföra flisen från den nya huggen med flis som används inom industrin i dag. Detta har gjorts i fullskaleförsök och med fokus på flisens längd, tjocklek och bredd. Industrin har en standard för vilken flis som anses vara acceptabel eller för stor, för tjock eller för liten. Den flis som är för liten eller för stor sorteras ibland bort innan flisen kokas till massa, vilket leder till sämre utbyte.

– En stark anledning till att jag började det här projektet är att jag vill bidra till att våra skogliga resurser används så effektivt som möjligt. Att upp till fem procent av en trästock blir till spån som inte är lämpligt för massaframställning tycker jag är ohållbart. Det gjorde mig glad när mina data började komma och visade att hypotesen stämde och att spånhalten hade halverats, säger Jessica Gard Timmerfors.

Vilka dimensioner en flisbit bör ha med avseende på tjocklek och längd skiljer sig åt mellan olika processer. Därför har Jessica försökt tillverka en kortare flis utan att den storleksfraktion som industrin vill ha, acceptfraktionen, blir orimligt liten. Det har även gjorts studier av impregnering av kortare flis med kokkemikalier.

I pilotskala har Jessica gjort studier med varierande råvara för att undersöka om samma variationer som påverkar traditionella flishuggar även påverkar den nya teknologin. En variation som Jessica tittat närmare på är skillnader i fliskvalitet om lövved och barrved huggs med samma inställning. Hon har även tittat på variationer inom samma trädslag, till exempel trästockar som är frusna, har torkat, eller som har ovanligt hög fukthalt.

– Det har varit roligt att få jobba praktiskt med att förbereda stockarna, vara med och hugga och att besöka olika massabruk.

Den nya trumhuggstekniken skapade flis som visuellt liknade den som används inom industrin i dag. Den nya trumhuggen gav en andel acceptflis på 85 procent direkt efter huggning i demonstrationsskala, ett värde som brukar uppnås först efter sållning av flis. Framför allt minskade andelarna av de fraktioner som kan ses som förlust, nämligen pinnflis och spån. Dessa småfraktioner stör massaprocessen och kan ses som en råvaruförlust, även om de fortfarande kan användas som bränsle.


Fakta: Avhandlingen

Jessica Gard Timmerfors handledare har varit professor Leif Jönsson, Umeå universitet, och Dr. David Blomberg, vid den externa parten RISE Processum. Forskningsverksamheten har haft stöd av Kempestiftelserna, Processums FoU-råd, Energimyndigheten och den strategiska forskningsmiljön Bio4Energy. Andra parter som medverkat i projektet är MoRe Research, RISE Processum och SLU.

Fredagen den 21 augusti försvarar Jessica Gard Timmerfors. Disputationen äger rum klockan 10.15 och sker digitalt.

Klicka här för att läsa hela avhandlingenKälla: Umeå Universitet


Skriv utJessica Gard Timmerfors, doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed...

Läs mer
Hexagon

Fallolycka på Moelven Edanesågen AB

En person blev under torsdagseftermiddag förd till sjukhus med ambulanshelikopter efter...

Läs mer

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

14 miljoner till biomaterial från skogenMest lästa

Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se