Facebook

Instagram

Mindre pengar till natur- och viltvård i Dalarna


2019-02-18

Den nya budgeten betyder att underhållet av länets naturreservat och nationalparker försämras, samtidigt som insatserna för att stötta hotade arter minskar.
Bild: Stefan Hamréus för Länsstyrelsen i Dalarnas län
Den nya budgeten betyder att underhållet av länets naturreservat och nationalparker försämras, samtidigt som insatserna för att stötta hotade arter minskar.

Budgeten som riksdagen röstade fram för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för värdefull natur jämfört med föregående år. Efter en analys av budgeten kan Länsstyrelsen konstatera att det är flera områden som påverkas av de minskade anslagen.

Efter besked om den nya budgeten har Länsstyrelsen utrett konsekvenserna för arbetet med naturskydd, skötsel av skyddad natur och hotade arter och viltvård i länet.
– En stor del av naturvårdsarbetet i länet sker med hjälp av upphandlade entreprenörer. När medlen minskar, minskar också möjligheterna att anlita externa resurser och att köpa in material. Det betyder att den totala arbetsinsatsen blir mindre, säger Björn Forsberg, chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Myndigheten ser nu att minskningen får påtagliga konsekvenser:

  • Nya lokala och kommunala projekt inom naturvårdssatsningar (LONA) kommer inte beviljas medel. Det betyder bland annat att det blir svårare för kommuner att genomföra lokala satsningar på restaurering och förvaltning av viktiga naturområden.
  • Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens gemensamma satsning på naturnära jobb, där myndigheterna skapat sysselsättning för långtidsarbetslösa och nyanlända, upphör.
  • Budgeten för inköp av skogsmark under 2019 är en tredjedel av det som fanns för markersättning 2018. Länsstyrelsen har fått pengar för att avsluta påbörjade processer där markägarna redan fått ersättning, men har betydligt mindre resurser för att påbörja nya reservatsbildningar.
  • Det finns mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden, för underhåll av vandringsleder och för åtgärder för hotade arter. Det betyder att underhållet av länets naturreservat och nationalparker försämras, samtidigt som insatserna för att stötta hotade arter minskar.
  • De minskade anslagen för arbetet med vilt och rovdjur gör att myndigheten tvingas till prioriteringar av arbetsinsatserna under året. Något som bland annat kan leda till att det blir svårare att komma i kontakt med Länsstyrelsens personal, som också kommer få mindre tid för att träffa länets invånare och diskutera viltförvaltningsfrågor.

 

Fakta: Dalanatur
Idag finns ungefär 350 naturreservat och 2 nationalparker i Dalarna. Anslaget för skydd av värdefull natur i Dalarna är 2019 på 20 miljoner kronor (en minskning med 67 procent från 2018) och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 22 miljoner kronor (en minskning med 51 procent från 2018).
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län


Skriv utStora Enso planerar att konsolidera produktionen av granvirke till ett sågverk i Finland

Stora Enso planerar att konsolidera den finska produktionen av granvirke till sågverket i...

Läs mer
Hexagon
Rapporten presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet \

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Artificiell intelligens tar plats på Borgeby fältdagar

PlantVation digitaliserar odling av skogsplantMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se