Facebook

Instagram

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper


2018-06-22

Odling av förädlad fältkrassing.
Bild: Mulatu Geleta, SLU
Odling av förädlad fältkrassing.

Förädlingen av den vilda växten fältkrassing till en odlingsvärd oljegröda har pågått i 20 år. Nu har ett forskarlag vid SLU gjort upptäckter som kan snabba på arbetet rejält. Forskarna har hittat varianter av 30 gener som påverkar viktiga egenskaper hos växten, och därmed kan de välja ut enskilda föräldraplantor som de vet kommer att påverka avkommans egenskaper i önskvärd riktning.

Forskarlaget har hittat varianter av trettio viktiga gener i arvsmassan hos oljeväxten fältkrassing ( Lepidium campestre) och dess släktingar. Dessa gener avgör bland annat när växten går i blom, vilken kvalitet oljan får, och hur bra fröna sitter kvar på plantan inför skörd. Forskarna ska använda kunskapen för att välja rätt plantor i domesticeringen av den vilda växten.

Projektet vid Sveriges lantbruksuniversitet, att tämja fältkrassingen, har pågått i cirka 20 år. Växten skulle passa bra på våra nordliga åkrar, som en tvåårig oljegröda som också kan fungera som fånggröda, genom att den kan ta upp näringsämnen som annars skulle läcka ut i vattendrag. Men fältkrassingen har kvar ett par ”vilda” egenskaper som inte passar i odlingen, och det är variationerna i dessa egenskaper som forskarna har kartlagt.

Den intressanta variationen finns både inom arten fältkrassing och mellan arter som tillhör släktet Lepidium. Kunskapen om variationen i generna är tänkt att snabba på domesticeringen av oljegrödan. Kartläggningen av variationen i generna berättar också något om hur arterna inom Lepidium-släktet har förändrats under evolutionen. Fältkrassingen är närmare släkt med vallkrassing (Lepidium heterophyllum) än med krassingen Lepidium hirtum.

– Vi studerade de närbesläktade krassingarna Lepidium heterophyllum och Lepidium hirtum för att kunna utnyttja vissa av deras goda egenskaper, genom att korsa dem med fältkrassingen, förklarar Cecilia Gustafsson, en av forskarna bakom studien.

Fältkrassingen är också ganska nära släkt med modellväxten backtrav ( Arabidopsis thaliana), en växt som är väldigt väl studerad vad gäller vilka gener som styr vilka egenskaper. Det här kunde forskarna dra nytta av. De letade efter gener hos fältkrassing som liknade kända gener hos backtrav, och hittade på så sätt fältkrassingens anlag för vernalisering (vissa växter behöver gå igenom en köldperiod för att kunna gå i blom), blomningstid, dråsfasthet, oljekvantitet och kvalitet.

Studien finansierades av forskningsprogrammet Mistra Biotech och Stiftelsen för strategisk forskning och publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften BMC Genetics. 
Källa: SLU


Skriv utKomatsu Forest.

Här byggs skogsmaskinbolagets nya superfabrik

En av världens största skogsmaskinbolag, Komatsu Forest, bygger en ny fabrik i Umeå...

Läs mer
Hexagon
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

PEFC:s generalförsamling har antagit nya internationella standarder för spårbarhet...

Läs mer

Investeringar vid sågverket i Värö

Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrinMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se