Facebook

Instagram

Fem år och 800 miljoner euro elektronisk virkeshandel för Metsä Group


2020-06-02

Bild: Metsä Group

För närvarande är cirka 60 procent av Metsä Groups virkeshandel elektronisk. Allt som allt har Metsä Group köpt virke av de finländska skogsägarna för 800 miljoner euro på elektronisk väg.

Den elektroniska handeln har varit framgångsrik. Tack vare den elektroniska handeln är det lättare för både skogsägaren och vår personal att göra virkesaffärer och bedriva handel med skogstjänster, berättar Juha Jumppanen som är direktör för Metsä Groups inhemska virkeshandel och skogstjänster.

Skogsägaren kan granska och godkänna avtalen i tjänsten Metsäverkko då skogsägaren har en lämplig stund, oberoende av kontorstider. Alla dokument i anslutning till affärerna hålls i gott förvar och man kan följa med hur affärerna utvecklas nästan i realtid. Skogsexperten behöver inte sända papper för undertecknande, hantera och arkivera dem. Det frigör mera tid för skogsexperten att träffa skogsägarna.
  
– I sin snabbaste form gör vår skogsexpert ett anbud och skogsägaren godkänner anbudet i Metsäverkko under telefonsamtalets gång. Detta är möjligt eftersom vi i Finland har heltäckande skogsdata som har samlats in med offentliga medel och denna skogsdata finns tillgänglig för skogsägarna och branschens aktörer i tjänsten MinSkog.fi. Basinformationen räcker ofta till för att bedöma behovet av skogsvårdsarbeten och man måste inte alltid besöka objektet i fält, berömmer Jumppanen.

Under vårens lopp har de elektroniska tjänsterna också varit till stor nytta ur arbetssäkerhetssynpunkt.
– Vi har endast träffat skogsägarna ute i skogen, naturligtvis med beaktande av säkerhetsavstånd, men vi har inte varit tvungna att ta några risker för att göra och teckna under avtal – den biten har vi gjort behändigt i Metsäverkko.

I Metsä Group innebär elektronisk virkeshandel att affärerna görs i Metsäverkko och att affärerna godkänns med nätbankskoder. Finlands och enligt uppgift världens första elektroniska virkesaffär gjordes den 2 juni 2015.

Till en början var möjligheten till elektronisk handel öppen endast för Metsä Groups ägarmedlemmar, men numera är den elektroniska handeln öppen för alla skogsägare som äger skog i Finland.
– Vi fortsätter aktivt att utveckla våra elektroniska skogsägartjänster, berättar Jumppanen.Källa: Metsä Wood


Skriv utJessica Gard Timmerfors, doktorand vid Kemiska institutionen inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara

Det finns en ökad efterfrågan på produkter från vår skog. Därmed...

Läs mer
Hexagon

Fallolycka på Moelven Edanesågen AB

En person blev under torsdagseftermiddag förd till sjukhus med ambulanshelikopter efter...

Läs mer

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

14 miljoner till biomaterial från skogenMest lästa

Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se