Facebook

Instagram

Fördjupad kunskap om granbarkborren


2019-01-15

Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg i Södra.
Bild: Henrik Björnsson
Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg i Södra.

Hur kommer det sig att angreppen av granbarkborre ökar under extremt varma och torra somrar? Hur kan tillväxten i yngre och medelålders skog stärkas? Det är ett par av de frågor som forskare beviljats anslag för att undersöka närmare.

Vid sitt decembermöte 2018 delade Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning ut 5,4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Sammanlagt har 12 miljoner kronor delats ut under 2018.

– Angreppen av granbarkborre orsakar stora problem för skogsbruket. Vi har nu beviljat medel till ett forskningsprojekt som kan fördjupa vår kunskap, vilket på sikt ger oss bättre förutsättningar till mer effektiva insatser, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har sedan starten 1995 delat ut 180 miljoner kronor för att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

– En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål, säger Göran Örlander.

Enligt Södras hållbarhetsmål ska den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter år 2050 vara 20 procent högre än 2015.

– Det är hög tid att produktionsfrågorna hamnar högt upp på agendan i klimatdiskussionen, säger Göran Örlander.

Beviljade projekt är:  

  1. Förbättrad styrning av gallringsarbetet för ökad tillväxt i yngre och medelålders skog. Johan Möller, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk
  2. Varför ökar risken för angrepp av granbarkborre under extremt varma och torra somrar. Martin Schroeder, Sveriges Lantbruksuniversitet
  3. Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – konsekvenser på plantöverlevnad och tillväxt. Karin Hjelm, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk
  4. Uppföljning av hybridasp och poppel planterad efter stormen Gudrun. Nils Fahlvik, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk
  5. Maskinell rotryckning – långvariga ekonomiska förutsättningar. Back Tomas Ersson, Sveriges Lantbruksuniversitet
  6. Skogsgödsling – anläggning av tillväxtförsök i sydsvenska granbestånd – Staffan Jacobson, Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk.


Källa: Södra

Skriv utSkogs- och havsrester stärker tarmfloran

Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik, Anthi Karnaouri, forskare biokemisk processteknik, Ulrika Rova, professor biokemisk processteknik och Leonidas Matsakas, forskare i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet

Med hjälp av avverkningsrester från skogen och cellulosa från sjöpungar vill...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Utskeppning av stormvirke räddar stora virkesvärden

Timmer som ska till Finland.

Stormen Alfrida, som drog fram i början av januari, fällde minst en halv miljon...

Läs mer


Moelven och SCA i pelletssamarbete

Moelven och SCA har tecknat ett samarbetsavtal avseende leverans av pellets från Moelvens nya...

Läs mer

Karlstads kommun inventerar granbarkborrar för att skydda granskog

Hon är nya VD:n för SveaskogMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se