Facebook

Instagram

Beviljat bygglov för ny maskinhall hos SCA i Obbola


2019-12-12

Planerad byggnad hos SCA i Obbola.
Bild: Sweco
Planerad byggnad hos SCA i Obbola.

SCA har efter ett antal turer fått nytt bygglov beviljat för en ny maskinhall. En utmaning har varit den nya byggnadens höjd. Två olika detaljplaner som tillåter olika maxhöjd, 26 och 37 meter, påverkar förutsättningarna. En byggnadshöjd på 28,85 meter har nu beviljats av byggnadsnämnden.

SCA ansökte om en byggnad med en höjd på 29,8 meter. Byggnadsnämnden ansåg inte att det var en liten avvikelse från 26 meter så ärendet återremitterades för att höra närboende.

Närboende var negativa till byggnadens höjd. SCA har varit i kontakt med grannfastigheter och därefter omarbetat förslaget och sänkt maskinhallens byggnadshöjd till 28,85 meter. Boende i närheten av fabriken har fortsatt varit negativa till höjden. Byggnadsnämnden gör dock bedömningen att höjden 28,85 meter innebär en liten avvikelse mot planbestämmelserna och beviljar bygglov.

– SCA har omarbetat sitt förslag och sänkt byggnadens höjd från det ursprungliga förslaget. Med hänsyn av de stora byggnadsvolymer det är fråga om, rådande och tillkommande byggnadshöjder på fastigheten samt avstånd till närliggande fastigheter bedömer vi att den nya ansökan innebär en liten avvikelse, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.Källa: Umeå kommun

Skriv utMarlene Bergström, platschef Setra Malå.

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd fö...

Läs mer
Hexagon
Ligninpellets.

14 miljoner till biomaterial från skogen

Energimyndigheten har beviljat cirka 14 miljoner kronor till teknikbolaget RenCom. Stödet...

Läs mer

Fem år och 800 miljoner euro elektronisk virkeshandel för Metsä Group

Södra drar tillbaka korttidspermitteringar i HaminaMest lästa

Finnsafety


Drivsystem


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se