Facebook

Instagram

Artificiell intelligens tar plats på Borgeby fältdagar


2019-06-26

Synliggörande av barrskog (i grönt) samt barkborreangrepp (i rött) som man kan se via satellitdata.
Bild: Länsförsäkringar Skåne
Synliggörande av barrskog (i grönt) samt barkborreangrepp (i rött) som man kan se via satellitdata.

Tänk att som lantbrukare kunna veta exakt hur mycket vatten, gödsel och bekämpningsmedel olika delar av ägorna behöver. Tänk att som skogsägare kunna veta var det finns stormfälld skog och om delar av beståndet är angripet av insekter. Allt detta, utan att behöva gå utanför dörren. Det låter som science fiction, men är verklighet, med hjälp av satellitbilder och artificiell intelligens.

Länsförsäkringar vill underlätta vardagen för lantbrukare och skogsägare med ny innovativ teknik. Tillsammans med It-företaget Sogeti har man tagit fram en innovativ lösning baserad på artificiell intelligens och satellitbilder som kommer att presenteras under lantbruksmässan Borgeby fältdagar.

– Vi arbetar ständigt med att erbjuda nya tjänster till våra försäkringstagare, säger Oscar Borssén, digital affärsutvecklare på Lfant, Länsförsäkringar Skåne, Göteborg och Älvsborgs innovationsbolag. Dessutom kan vi hjälpa ägarna att arbeta förebyggande genom att peka ut var det finns träd över, exempelvis, 20 meter eftersom risken för att träd blåser omkull ökar dramatiskt när träden når en viss höjd. Även angrepp av skadeinsekter är möjliga att upptäcka, vilket redan skett i ett samarbete som pågår mellan Sveaskog och Sogeti.


Lantbrukarens nya bästa vän

Andra områden man tittar närmare på är att kunna mäta hur mycket vatten det finns i marken för att planera bevattningen så att rätt mängd hamnar rätt område.
Den nya tekniken gör det också möjligt för lantbrukaren att fatta klokare beslut som bidrar till minskad miljöpåverkan och en bättre ekonomi. Som exempel kan man med teknikens hjälp optimera gödning, minska växtskyddsmedel och bättre styra såningsmaskinen

Sogetis grundlösning bär namnet Geo Satellite Intelligence och har många potentiella användningsområden, såväl inom skogsbruk som jordbruk. Under året som gått har Lfant arbetat tillsammans med IT-företaget Sogeti i ett projekt som utrett och utvecklat metoder.
Ett konkret exempel som den konstgjorda intelligensen kan hantera är granbarkborrens framfart. Granbarkborren är ett problem för skogsnäringen i södra Europa och i och med att klimatet i Sverige förändras och blir varmare angriper borren numer även delar av det svenska skogsbeståndet.

Skogsstyrelsens nybildade krisgrupp, med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, uppskattar att årets angrepp i värsta fall kan uppgå till 12,5 miljoner kubikmeter angripen skog. Med dagens virkespriser motsvarar det ett virkesvärde på över sex miljarder kronor. När ett träd blir angripet så är det viktigt att trädet så snabbt som möjligt tas bort från skogen för att barkborrarna inte ska ge sig på intilliggande träd.

Så, för att snabbare kunna hitta angreppen har Sogeti tagit fram en lösning baserat på GSI där man använder sig av öppna data från den europeiska rymdstyrelsen ESA:s satelliter. Genom att studera dessa bilder med hjälp av bildigenkänning (AI Image Recognition) och tillföra avancerad analys kan man identifiera angripna områden och snabbt avverka skogen och på så sätt hindra spridning.

– Det är högintressant för många när modern teknik kan göra miljön en tjänst och samtidigt hjälpa till att spara tid och pengar, säger Joakim Wahlqvist, nationell driver för Analytics & Cognitive på Sogeti och initiativtagare till Geo Satellite Intelligence. Jag är övertygad om att vi bara sett början av utvecklingen av tjänster för att underlätta arbetet för lantbruk och skogsbruk. Tekniken kan hjälpa till att tala om vad som behöver göras och vart de som arbetar i skog och lantbruk bör lägga mer tid på att göra det fysiska arbetet.Källa: Länsförsäkringar Skåne


Skriv utStora Enso planerar att konsolidera produktionen av granvirke till ett sågverk i Finland

Stora Enso planerar att konsolidera den finska produktionen av granvirke till sågverket i...

Läs mer
Hexagon
Rapporten presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet \

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Artificiell intelligens tar plats på Borgeby fältdagar

PlantVation digitaliserar odling av skogsplantMest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se