Facebook

Instagram

Allt fler säger ”Bioekonomi ja tack” – Skogsindustrierna på plats i Almedalen för att diskutera klimat, byggande och jobb


2018-06-27

Bild: Skogsindustrierna

Skogen är högaktuell just nu. I både branschpress, nyhetsprogram och debattsidor går diskussionerna varma om hur skogen, som täcker 70 procent av Sveriges landyta, kan göra mest nytta för klimat och miljö. Inför Almedalen och valet i höst uppmanar Skogsindustrierna politiker att låta svensk skog bli en än viktigare resurs i klimatarbetet. Det kan ske genom att öka tillgången på skogsråvara, gynna industriellt byggande i trä samt öka anslagen till forskning om bioekonomi.


De frågor Skogsindustrierna fokuserar på i valrörelsen är jobb, klimat och byggande – i både land och stad. Läs mer om dem här. Under Almedalsveckan är Skogsindustrierna arrangör eller deltagare i ca 15 seminarier som på olika sätt berör de tre valfrågorna. Läs mer om dem här.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning och det borde var självklart att bostäder, förpackningar, kläder, drivmedel med mera tillverkas av träd som är en fossilfri och förnybar råvara, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

När skogen växer binder den koldioxid och när den ersätter produkter av olja med produkter av trä gör den som mest klimatnytta. Med rätt förutsättningar kan hälften av Sveriges flerbostadshus byggas i trä redan år 2025.

Men för att det ska bli möjligt behövs fler politiker som säger ja till att öka tillgången på råvara från ansvarsfullt brukade skogar samt snarast blir mer konkreta kring aktiviteter och målsättningar i det nationella skogsprogram som regeringen presenterade i maj.

Mer träanvändning skapar jobb
Förutom att skogen som växer binder stora mängder koldioxid så innebär en stark skogsindustri jobb, inte minst på landsbygden och mindre orter. Idag sysselsätter skogen direkt och indirekt 120 000 personer. Skogsindustriernas beräkningar visar att för varje jobb inom skogsnäringen skapas ytterligare två jobb hos underleverantörer och de regionala kluster som bildas runt skogsindustrin.

– Här finns en jättepotential för politiker som är intresserade av att utveckla Sverige utanför storstäderna och binda ihop land och stad, anser Carina Håkansson. Genom att främja effektiva transportlösningar på väg och järnväg och värna äganderätten som är grundbulten för skogsbrukets ”frihet under ansvar” kan politikerna underlätta för svensk skogsnäring att både bidra till att nå Parisavtalets mål för att motverka global uppvärmning och skapa jobb i hela landet.

Ökat industriellt byggande i trä skulle på kort tid minska utsläppen av växthusgaser. Därför efterlyser Skogsindustrin bland annat bättre planförutsättningar och regler som inte begränsar möjligheterna för ett ökat träbyggande. Även att beslut om byggande grundar sig på dess klimatpåverkan, genom s.k. LCA:er och att de inringar så väl byggskede som driftskede.

– Vi upplever att allt fler inser hur viktig skogsråvaran är i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Utifrån denna insikt är många politiker nu intresserade av att förstå vilka beslut som behövs för att bioekonomin ska växa ännu snabbare. Det ser vi fram emot att diskutera i Almedalen och valrörelsen, säger Carina Håkansson.

Här kan du läsa skogsindustriernas valmanifest
Skogsindustriernas experter i Almedalen
Källa: Skogsindustrierna

Skriv utStark konjunktur för svensk skogsindustri

Tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, men svensk skogsindustri visar på...

Läs mer
myreback550


Allt fler säger ”Bioekonomi ja tack” – Skogsindustrierna på plats i Almedalen för att diskutera klimat, byggande och jobb

Skogen är högaktuell just nu. I både branschpress, nyhetsprogram och debattsidor...

Läs mer
HSX
Odling av förädlad fältkrassing.

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper

Förädlingen av den vilda växten fältkrassing till en odlingsvärd...

Läs mer
Industriserviceab

Skogsmöte: modernt svenskt skogsbruk visas upp för världen

När en lång rad internationellt inflytelserika och skogliga beslutsfattare och forskare...

Läs mer


Åtta av tio svenskar vill att värdefull skog skyddas från att huggas ner

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att...

Läs mer
<span id=\

Virkesbörsen fyller 1 år och återlanserar förbättrad prisjämförelse

För ett år sedan lanserade Virkesbörsen sin nya marknadsplats och sedan dess har de...

Läs mer
<span id=\

Värmen gynnar tallstekel – angrepp i södra Sverige

Den senaste tidens varma väder har gynnat den röda tallstekeln. Rapporter kommer nu...

Läs mer


Tre år av elektronisk virkeshandel vid Metsä Group

Elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster har varit en framgå...

Läs mer

Stora Enso ingår strategiskt samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Stora Enso har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)....

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se