LKAB planerar att producera en miljon ton rågods i Mertainen


2021-02-16

Niclas Svanelöv, sektionschef gruva, Svappavaara, vid primärkrossen i Mertainen som planeras att bli tagen i drift till hösten.
Bild: Anders Lindberg
Niclas Svanelöv, sektionschef gruva, Svappavaara, vid primärkrossen i Mertainen som planeras att bli tagen i drift till hösten.

Sekundärkrossen i Mertainen ska enligt plan väckas ur sin Törnrosasömn och börja arbeta när lagret ska fyllas på.
Bild: Anders Lindberg
Sekundärkrossen i Mertainen ska enligt plan väckas ur sin Törnrosasömn och börja arbeta när lagret ska fyllas på.

Dagbrottet i Mertainen är idag snötäckt, men i september är planen att här ska råda full aktivitet.
Bild: Anders Lindberg
Dagbrottet i Mertainen är idag snötäckt, men i september är planen att här ska råda full aktivitet.

LKAB planerar att starta gruvan Mertainen utanför Svappavaara för att producera järnmalm. Planen är att starta gruvan till hösten och bygga upp ett rågodslager.
– Vi gör det här för att skapa ett säkerhetslager av rågods för våra pelletsverk i Kiruna och Svappavaara, säger Niclas Svanelöv, sektionschef gruva i Svappavaara.

Gruvan i Mertainen lades i malpåse 2016 som en följd av ett förändrat marknadsläge, med beslutet att hållas i beredskap för framtida behov. Nu har förutsättningarna förändrats med ökat behov av rågods inom LKAB:s affärsområde järnmalm, inte minst efter skalvet i Kirunagruvan i maj 2020 som fortfarande hämmar produktionen där.

– Vi planerar att komma igång med brytningen till hösten och driva gruvan under cirka ett halvår. Då har vi byggt upp ett lager som kan fungera som säkerhet för rågodsförsörjningen till våra pelletsverk. För att producera en miljon ton rågods kommer vi att bryta cirka 1,5 miljoner ton råmalm och ungefär lika mycket gråberg, säger Niclas Svanelöv.

Planering för start av Gruvproduktionen pågår, där det handlar om att bland annat säkerställa resurser. Produktionen beräknas ske med både LKAB:s egen personal och entreprenörer. Totalt rör det sig omkring 50 arbetstillfällen i Mertainen. Tillstånd för brytningen finns redan, komplettering behöver göras för lagerhållning. Några omfattande transporter längs väg E10 är i nuläget inte planerade. De sprängningar som ska göras vid brytningen kommer heller inte att påverka trafiken på E10, något som beräknas ske först vid en eventuell längre verksamhet vid gruvan då produktionsområdet skulle närma sig vägen.

Beslutet om att förbereda Mertainen för brytning togs 2010, när priserna på grov järnmalmsfines var höga. Efter en långdragen tillståndsprocess hade dock marknaden förändrats så att LKAB inte såg någon lönsamhet i att starta produktionen. Området var då redan förberett med vägar, jordavrymning av berget, sidobergsupplag och fasta maskiner för krossning och sovring. Dessa kan nu förberedas för att uppta gruvbrytningen.Källa: LKAB